Home

Česká barokní lidová tvorba definice

České baroko - Wikipedi

Česká barokní literatura - Wikipedi

 1. Literatura v období baroka, klasicismu, osvícenství a preromantismu. Manýrismus - přechod mezi renesancí a barokem, usiluje o tvorbu podle nejlepších osvědčených způsobů a metod, využívá osvědčené prostředky a postupy, jak v umění, tak v literatuře, důraz kladen na vnitřní zážitky a prožitky umělce, neinspiruje se tolik přírodou, ale spíš vlastní.
 2. Česká barokní literatura Bitva na Bílé hoře Část vzdělanců do ciziny Tvorba domácí a exulantská . Domácí tvorba lidová a pololidová tvorba, paměti písmáka Františka Jana Vaváka (1741 - 1816
 3. Baroko, doba pobělohorská, lidová tvorba J. A. Komenského BAROKO (17. století) - období vále (třicetiletá 1618 - 1648) a nejistot, nerovnoměrnost a protikladnost vývoje v Evropě, proto pocity marnosti, pomíjivosti pozemského života - růst autority katolické církve a absolutistické moci panovník
 4. Lidová tvorba v barokní době Předchozí příspěvek Ústní lidová slovesnot Vývoj české literatury na konci 19. a na začátku 20. století.
 5. barokní sochařství, malířství a architektura; umělecká řemesla a lidová architektura v období baroka (kámen, malba, keramika, sklo) 5. České baroko. umění v Čechách a na Slovensku v období baroka; lidová tvorba v baroku, selské baroko; 6. Evroé baroko. umění, řemesla, stavby a významná díl
 6. Česky tištěná tvorba je omezena na lidové čtení a náboženství propagující literaturu. Do pol. 17. st. zaniká česky psaná literatura. Vestfálský mír - omezuje vznik literatury, těžiště české tvorby se přesouvá na vesnici - lidová slovesnost. 50. léta se stávají hranicí ve vývoji české literatury

Lidové baroko, barokní pololidová literatur

 1. Barokní hudba je vokální a instrumentální hudba napsaná a prováděná v Evropě v období baroka, přibližně v letech 1600 až 1750.Je charakterizována použitím komplexu tonálního kontrapunktu a použitím basso continua, neboli souvislé basové linky.Hudba se stala složitější ve srovnání s předchozím obdobím renesance.Ve vícehlasé vokální skladbě canzona se.
 2. Baroko v české literatuře Po porážce českého stavovského povstání v bitvě na Bílé hoře (1620) dochází k postihování odpůrců rekatolizace a stoupenců protihabsburské opozice. Hlavní představitelé povstání jsou v roce 1621 popraveni, nastává zabavování majetku politických odpůrců, kteří jsou nuceni emigrovat
 3. Česká barokní literatura, lidová tvorba a slovesnost Česká barokní literatura 1. zahraniční (exulantská) 2. domácí a) oficiální (jezuitská) - rekatolizační Antonín Koniáš (1691-1760) Clavis (Klíč kacířské bludy k rozeznání otevírající, k vykořenění zamykající) Adam Michna z Otradovic (1600-1670) Česká.
 4. Baroko, doba pobělohorská, lidová tvorba J. A. Komenského. CJ - Český jazyk. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. t je sen Anglie - John Milton - Ztracený ráj(duchovní epos na biblické téma, o Adamovi a Evě, o prvotním hříchu) CJ - Český jazyk - České baroko a doba pobělohorská.
 5. Lidová slovesnost, literární díla šířená ústně mezi prostým obyvatelstvem, vzniká už od nejstarších dob, kdy ještě nebylo známo písmo. To použili teprve její sběratelé, když se jí, zejména v 19. století, rozhodli zapsat a převyprávět. Její tvůrci jsou anonymní, a jejich díla nemají nikdy uzavřenou podobu.
 6. format_list_bulletedKategorie . Kategorie close. Žhavé aukce timer Končící looks_one Od 1 Kč poll Nejlepší prodejc
 7. Psala se exilová literatura, oficiální česká tvorba (duchovní poezie a próza, oficiální drama, legendy a kázání) a lidová či pololidová tvorba. Mezi žánry patřily především agitační spisy, životopisy svatých, postily a kázání, náboženské rozjímání a lyrika, legendy, pastýřská poezie (rozkvět v rokoku)

ČESKÉ BAROKO. 20.léta 17.stol. - 70.léta 18.stol. Situace : stavovské povstání 1618, zvolení Fridricha Falckého českým králem, porážka stavů na Bílé hoře 8.11.1620, vyhlášení Obnoveného zřízení zemského 1627 /potvrzení dědičného práva Habsburků na český trůn, jediné povolené je katolické náboženství. ČeskÁ tvorba lidovÁ a pololidovÁ Proti oficiální tvorbě stojí také v opozici lidová ústní slovesnost, která zejména v 18.st. v době největšího úpadku české literatury dostává zcela novou funkci a stala se hlavní představitelkou celonárodní slovesné tvořivosti Lidové selské baroko tvorba dokumentárního videa Education short movie FOLK BAROQUE. Abstract: Tato diplomová práce se zabývá tématem selského lidového baroka. Klade si za cíl představit ho žákům druhého stupně základní školy v názorné a zábavné formě, a tím docílit větší efektivity výukového procesu a osvojení. Hlavním tématem této bakalářské práce je přehled české barokní kancionálové tvorby. Tento nástin je vytvořen pomocí čtyř vybraných katolických i evangelických kancionálů. Nejprve je zde uvedeno vysvětlení pojmů kancionálu a duchovní písně a dále se zde pojednává o historii této tvorby v českém jazyce

Naučte se definici 'baroko'. Podívejte se na výslovnost, synonyma a gramatiku. Prohlédněte si příklady použití 'baroko' ve velkém čeština korpusu Sledujte ČT on-line. Zpravodajství, publicistika, sport, počasí, pořady od A do Z. Programy ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport a videoarchiv iVysílání. Česká.

České baroko - Wikiwan

Dějiny světa - Novověk - Baroko v českých zemích i z

04.02.2010 15:50 České hudební baroko Termín baroko, přejatý z dějin umění, je odvozen z portugalského a francouzského barroc = perla nepravidelných tvarů. V tomto případě platí označení pro nabubřelost starého umění, barokní hudba platila za harmonicky zmatenou, melodicky obtížnou, kostrbatou, prostě barokní České baroko - šíří se po bitvě na Bílé hoře - těsně spjato s rekatolizací v češtině existuje lidová tvorba (kramářské písně, kalendáře, lidová slovesnost) (na internetu si prohlédni barokní umění - stavitelství, malířství, móda atd.

baroko v české literatuře - Webzdarm

 1. Cyrilu a Metoději z let 1708-1744, Lidové závody tiskařské a nakladatelské Olomouc, 1938 Zdeněk Rotrekl , Barokní fenomén v současnosti , Torst, 1995 kolektiv autorů, Petr Macek , Slapy & Santini - Barokní kostel sv
 2. vrstev obyvatel. Tyto dva póly barokní tvorby mi posloužily jako výpověď o jejím vlivu na české prostředí. 2 Baroko 2.1.1 Počátky Baroka v renesanci Barokní umění si samo o sobě klade za cíl nést výpověď a je nositelem specifických ideálů. Začalo vznikat koncem 16. století v Itálii, kde navázalo n
 3. baroko = nabubřelé, přezdobené, přemrštěné. životní pocit a umělecký proud, je protikladem k renesanci, původně bylo bez označení (označovalo se jako doba mezi renesancí a klasicismem). Objevuje se od poloviny 16. století do poloviny 18. století
 4. Lidová kultura je nazývána folklorem a lidová slovesnost je pak jeho nedílnou součástí. Lidová slovesnost v nelehkých dobách držela kulturní svébytnost národa, uchovávala národní jazyk i demokratický charakter slovesné tvorby. Největšího rozmachu dosáhla v 17. a 18. století. Tvorba se vyvíjí dodnes (např. anekdoty.
 5. Baroko: oficiální literatura ­ U nás existovala i tvorba lidová (neznáme autora, jednodušší, rytmická) a pololidová (má autora, ale píše se podle lidové, Václav Kocmánek, Vavák) ­ Interludia = mají autora, krátké fraškovité hry z venkovského prostředí Bohuslav Balbín ­ Vzdělan

 1. c) domácí lidová - ústní lidová slovesnost starší pověsti (místní, rodové, hrdinské), nové pověsti (o Kozinovi), legendární pověsti (vztahovaly se k místům, klášterům či zázrakům), proroctví, pohádky, lidové písně, balady (Sestra travička, Osiřelo dítě), kramářské písně, lidové drama, loutkové hr
 2. Baroko. Definice pojmu - časové a geografické vymezení; Afektová teorie - definice afektu, rétorických figur. Východiska afektové teorie - prosová nauka, nauka o temperamentu. Barokní umění Tendence ve výtvarném umění. Evroé barokní divadlo (dvorské, řádové, školní a lidové, vznik opery, scénografie
 3. test BAROKO, KLASICISMUS ( Literatura) Test vyzkoušen 2828 krát, průměrný výsledek je 50.8%. U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny. napsal díla: Labyrint Světa a ráj srdce, Orbis, Pictus, Velká didaktika, Brána jazyků otevřena, Pansofie, Lakomec, Tartuffe
 4. -barokní drama: didaktické a výchovné účely -rozvoj ústní lidové slovesnosti -literární postavy: často na hranici duševních i fyzických možností, rozhodnutí se mezi ďáblem a Bohem-důležitou roli hrál hluboký osobní prožitek a vyvolání emocí u čtenáře-časté užití ich-formy-složitá kompozic
 5. Domácí literaturu (barokní) dělíme na : oficiální, neoficiální. pololidová, lidová. oficiální, pololidová, lidová. Zatrhni ZNAKY Baroka (vyberte 2) dramata se konala v přírodě. cílem bylo posílit moc státu a církve. důraz na city, odvrat od přírody. Moilere je pravym jmenem: Jean-Baptiste Poquelin. Česťa Krejčí.
 6. Denně aktualizovaný katalog tipů na výlet v ČR. Inspirace na víkend nebo dovolenou. Nabídka aktivit turistických regionů a oblastí, zábava, sport, památky, fotogalerie, kalendář akci, mapy. Projekt České centrály cestovního ruchu - CzechTourism
 7. Zichův kompoziční styl je intonačně výrazně ovlivněn jeho znalostí české lidové písně a vědomě navazuje zejména na tvorbu Bedřicha Smetany a Zdeňka Fibicha. Variace na téma definice Otakara Zicha (Otázky divadla a filmu - Theatralia et Cinematographica I, Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1970, s. 11-43)

Hudební baroko (17. - 18. století) Baroko Pozornost hudebníků se přesunuje k instrumentální hudbě Hudba má monumentální charakter Koncerty - nová hudební forma Typickou hudební formou je fuga ( běh, útěk) - prolínání hlasů, pravidelný rytmus, v závěru zpomalení Vznik opery a oratoria Vývoj nových nástrojů - housle, klavír Housle Antonio Vivaldi Georg. Kavalíři písně, mystici a asketové v české barokní literatuře, Mnichov 1984, Brno 1991; Das Böhmische Barock. Ausgewählte Kapitel aus der tschechischen Kulturgeschichte, München 1989; łdots za ostnatými dráty a minovými poli. Vývojové tendence v české exilové literatuře v l. 1948-68, Mnichov - Brno 1993

Renesance a manýrismus v zemích Koruny české (Rudolfinské umění) 3.3. Divadelní umění renesance. Baroko. 4.1. Afektová teorie - definice afektu, rétorických figur. Východiska afektové teorie - étosová nauka, nauka o temperamentu. (dvorské, řádové, školní a lidové, vznik opery, scénografie Jakožto evangelík musel opustit vlast, aby až v cizině proslavil české písemnictví. Místo jeho narození je sporné. Uvádí se tři místa: Komňa, Nivnice, Uherský Brod. Jeho literární a vědecké dílo můžeme vymezit . třemi. časovými obdobími. období (od počátků tvorby do roku 1628) Labyrint světa a Ráj srdce.

Česká pobělohorská literatura. po bitvě na Bílé hoře: potrestáni účastníci odboje, konfiskace majetku, emigrace. germanizace, přibývá cizí šlechty - nezájem o českou literaturu. násilná rekatolizace. rozvoj lidové tvorby - pohádky, pověsti, písně. utužení nevolnictví. 1627 - Obnovené zřízení zemské.

České barokní Vánoce (Audio disk CD) Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice (VUS) Tomáš Žide Hudební baroko (17. - 18. století) Baroko Pozornost hudebníků se přesunuje k instrumentální hudbě Hudba má monumentální charakter Koncerty - nová hudební forma Typickou hudební formou je fuga ( běh, útěk) - prolínání hlasů, pravidelný rytmus, v závěru zpomalení Vznik opery a oratoria Vývoj nových nástrojů - housle, klavír Housle vynález barokní. Kniha představující české barokní památky, které dodnes utvářejí naši krajinu. Česká krajina byla utvářena mnoha vlivy, ale její tvář je dodnes určena barokem. A právě naše barokní památky představuje tato kniha. Zaměřena je především na architekturu, ať už se jedná o působivá šlechtická sídla o

Studie české teoložky zkoumá téma očišťování rodiček v Bibli a v rané církvi, význam křesťanských obřadů žehnání matky po porodu v Čechách a na Moravě od 16. století a lidové zvyky související s porodem a šestinedělím.. 7. Renesanční humanismus a baroko v české literatuře Vzdělavatelský ráz českého humanismu. Latinsky a česky píšící humanisté. Dílo Komenského. Oficiální, lidová a pololidová tvorba doby barokní. 8. Klasicismus a osvícenství Rozvoj tragédie, komedie a satiry. Encyklopedisté. Ruský klasicismus. 9. Preromantismu Samostatnou kapitolou je známková tvorba. Vladimír Suchánek jich vytvořil dvě desítky. Nejznámější je série zvěrokruhu. Jeho známka svatého Vojtěcha zvítězila v evroé soutěži a byla vydána v několika zemích. Další dvě jeho známky zobrazují české lidové krajky

Literatura v období baroka, klasicismu, osvícenství a

 1. Josef Marek obrazy - malíř Českého ráje - výstava ke 100. výročí narození. Kdy 4. září 2021 9:00 - 31. říjen 2021 16:00. V srpnu letošního roku uplynulo 100 let od narození pana Josefa Marka (14. 8. 1921 - 22
 2. H. tvorbu doplňují i jisté kuriozity, k nimž patří český spisek V Praze je blaze, kdo má peníze nebo satirická latinsko-česká báseň o proměnlivosti štěstí a bídy Protheus felicitatis et miseriae Čechicae, populární ještě v 19. století
 3. Problémy instruktivní tvorby (Hudební rozhledy 10, 1957, č. 18, s. 81-86). Diskografie Georg Friedrich Händel: Koncert D dur pro harfu v úpravě a s kadencí Bedřicha Dobrodinského, Bedřich Dobrodinský: Barokní suita, Jaroslav Křička: Variace na Mozartovo téma, Hanuš Trneček: Vltava, parafráze pro harfu na Smetanovu.

Sporckovy Lázně Kuks byly, jsou a budou Theatrum. Divadlem světa, přírody a umění i divadlem na divadle. Již v roce 1697 lázeňské hosty bavil kočovný loutkář Johann Christoph Neumann s marionetou Polizinello, neapolským Pulcinellou, předchůdcem německého Kasperle a českého Kašpárka 11. gotika a jejÍ vliv v ČeskÉ gotickÉ kultuŘe a umĚnÍ. 12. gotika a jejÍ vliv v ČeskÉ kultuŘe a umĚnÍ - sochaŘstvÍ a malÍŘstvÍ. 13. umĚnÍ rannÉ renesance v itÁlii. 14. umĚnÍ vrcholnÉ renesance a manÝrismu v itÁlii. 15. baroknÍ architektura, sochaŘstvÍ a malÍŘstvÍ v itÁlii. 16. baroknÍ malÍŘstvÍ v evropĚ. 17 9. Ars eloquentia nova a concetto v bohemikální literatuře, alamódnost v české kultuře a slovesnosti. 10. Periodizace českého literárního baroka. 11. Živ(en)á minulost. Předběžné poznámky k memorativní funkci českého písemnictví 17. (a 18.) století. 12. Česká barokní lidová slovesnot - fakta, koncepce, domněnky a.

BAROKO V LITOMYŠLI POŠESTÉ. A VE VELKÉM! Šestý ročník unikátního duchovně-kulturního festivalu Litomyšlské dny barokní tradice, který zprostředkovává současnému člověku dědictví barokní doby, se v Litomyšli a nejbližším okolí uskuteční 15.-22. srpna 2021 Reliéf Ukřižování je jedním z příkladů projevu barokní lidové zbožnosti. Reliéf zhotoven asi kolem roku 1700. Zdařilý a důležitý doklad lidové barokní kamenické tvorby. Reliéf je v současné době nekompletní. Původní modelace figur značně poškozena. Nemovitá kulturní památka od r. 1965. více informací.. Manýrismus a rudolfínské umění 15. Kořeny barokní kultury, evroé baroko, centra 16. České baroko a rokoko 17. Klasicismus a empír - projevy v evroé a české kultuře 19. století 18. Romantismus a historizující styly 19. století 19. Realismus v české a evroé kultuře 19. století 20. Secese 21 Varianta Starší česká literatura (ABO100068, Zk, 4 kredity) - ústní pohovor na základě seznamu přečtené a prostudované literatury, jejíž minimální rozsah pro dané období udává Soupis literatury k BZK. Sylabus: Poslední úprava: Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. (22.01.2021

Lidová tvorba Vrchol lidové tvorby spadá právě do 17. a 18. století, hlavně pak do doby pobělohorské (po roce 1620), tj. do období baroka, neboť v čase, kdy umělá literatura stagnuje, mohla se lidová slovesnost stát hlavní představitelkou slovesné kultury celého českého národa (tehdy existujícího v Rakousku-Uhersku) ČESKÉ BAROKO u nás velmi rozšířené -proto dostalo název české baroko spousta staveb - kostely, kláštery, paláce i domy, na náměstích - kašny, morové neboli mariánské sloupy a množství soch většina měst opevňována cihlovými hradbami a zdobenými branami barokní kostel sv Kniha: Baroko Přidal(a): Petr Pavel Více materiálů na Rozbor-dila.cz (Zasláno na Studijni-svet.cz) Polovina 16 stol až polovina 17 stol. Odvozeno ze slova barocco , což označuje perlu nepravidelného tvaru. Důraz je kladen na duchovnost. Člověk je postaven mezi absolutní síly zla a dobra. Shrnutí znaků: lidská bezmoc vůči pomíjivosti života, odklon od světa i přírody. Nábytek lidové tvorby; Kunstschrank. Historie; Philipp Hainhofer (1578-1647) Rudolfinské umění Česká barokní malba. Rudolfinské uměn.

Baroko v evroé literatuře. Baroko v literatuře. Básnická generace 2. poloviny 19. st. - literární období. Beat generation - beatnici - beatová generace - literární hnutí. Beat generation a Allen Ginsberg. Česká barokní literatura - literární období. Česká dramatická tvorba 20. století Latinská tvorba: Bohuslav Hašištejnský z Lobkovic, Jan z Rabštejna, Augustin Olomoucký Česká tvorba: Viktorin Kornel ze Všehrd, Mikuláš Konáč z Hodiškova, Hynek z Poděbrad, Řehoř Hrubý z Jelení, Lukáš Pražský. Více o humanismu v české literatuře naleznete v tomto výkladu Pavel Josef Vejvanovský - první český skladatel barokní instrumentální hudby Antonín Dvořák - hudební skladatel, autor Rusalky i 9. symfonie Z Nového světa Bedřich Smetana - spoluzakladatel české národní hudby, autor mj

Start studying SVL - česká barokní literatura. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Česká literatura psaná latinsky - kroniky - Kosmas. Česky psaná literatura - Alexandreida, Dalimilova kronika. Lidová slovesnost. Vznik, hlavní rysy a rozdělení, barokní lidová slovesnost Poválečná tvorba Seiferta, Nezvala - viz též otázka 17. úvaha, esej. 22. Naše a světová kinematografi Česká barokní literatura - exulantská tvořili ji nekatolíci, kteří museli uprchnout ze země, např. členové jednoty bratrské (útočiště našli především v polském Lešně). Nejvýznamnějším z nich byl Jan Amos Komenský

Mezi jiným se zde dočteme: Literární baroko [] je podstatně napájeno duchem lidové tvorby, se kterou se vzájemně ovlivňuje, a to především v lidové písni; [] mělo zřetelný vliv i na některé z největších tvůrců české literatury minulého století, na Karla Hynka Máchu, Kala Jaromíra Erbena a Boženu Němcovou Podstatnou část K. tvorby představují kronikářské a dokumentaristické práce pojednávající o nedávné historii či soudobých válečných událostech (např. Sumovní krátké sepsání o hrozné válce, kteráž se léta Páně 1618 v české zemi začala , 1653; Relací, jak se jest při vzetí Menšího města Pražského a.

Latinská a 1. česká tvorba. historické texty - Kronika česká - Kosmas, čes. dějiny, často ale vychází z lidové slovesnosti, psána latinsky (Vančurovo zpracování Obrazy z dějin národa českého) liturgické drama - spjato s velikonočními a vánočními náboženskými obřady, vznik na základě evangeli Památky, lidová architektura a další zajímavosti z historie Policka. Dnešní podoba Pellyho domů, čp. 75, pochází z r. 1931, kdy její majitel, továrník Vilém Pelly st., dokončil celkovou přestavbu svých 3 budov (čp. 75, 76 a 268) a spojil je do jednoho celku podle návrhu pražského architekta ing. Aloise Dryáka lidová slovesnost -tvorba lidu, vznik před vynalezením písma, vyjadřuje lidový názor na život. folklór, písně. pohádky - liší se podle národů, pověsti - má reálné jádro, legendy. balada, bajka, lidové drama. hádanky, anekdoty - současný živý projev společnosti. písně (hlavně milostné - Holka modrooká) Barok lidová slovesnost, pololidová tvorba, pohádky, kramářské písn ě, pov ěsti, lidová dramata a loutkové hry). 15. Řeholní řád (jezuité), podíleli se na rekatolizaci, pálili české (nekatolické) knihy, potla čovali českou kulturu. 16. Jezuitský kazatel, sepsal Klíč(Soupis nedovolených knih ke zni čení)

jak byl promítán v kinech právě před padesáti lety. Aktuální záznamy událostí pro Československý filmový týdeník před padesáti lety jsou dnes již historickým dokumentem. Zahájení oslav Února: Věnce na Vítkově. Přijetí Lidových milicí na hradě. Manifestace na Staroměstském náměstí Durychovo Bloudění, baroko a Komenského Labyrint, in Tschechisches Barock - České baroko, uspoř. G. Zand a J. Holý. Frankfurt a. M. - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien, 1999, s. 279-293. Česká literatura po roce 1945, in Česká literatura od počátků k dnešku. Praha 1998, s. 711-923 Nábytek lidové tvorby; Kunstschrank. Historie; Philipp Hainhofer (1578-1647) Rudolfinské umění; Mistři kamene v českých zemích za Rudolfa II. Lakové práce. Historie obchodu s Asií; Lakové práce z urushi; Urushi jako materiál; Literatura a osobnosti; RUSKO; SASKO; PRUSKO; BAVORSKO. 18. století v Bavorsku; 19. století v Bavorsku. považuje toto období za vrcholné pro vývoj české kultury. Z. Kalista vydává antologii české barokní poezie opatřenou bohatým úvodem (České baroko, 1941). V redakci Viléma Mathesia vychází dvoudílná práce Co daly naše země Evropě a lidstvu (1939, 1940). Velikou popularitu získávají klasikové 19. století

Video: Baroko, doba pobělohorská, lidová tvorba J

Jana Nepomuckého, příznačný pro české baroko, které jej rozvíjelo ještě před oficiální církevní beatifikací a kanonizací. Přihlásil se k němu již na právnické fakultě, později jej rozpracoval ve velkoryse koncipovaném historickém díle Protomartyr poenitentiae (1736), které zůstalo dodnes jeho nejznámějším Re: České addons aneb naše lidová tvořivost « Reply #207 on: January 17, 2016, 04:04:51 PM » opravil jsem svoje zastávky a přídavky, ve zkratce je tam nově žluté značení na silnici a u přídavků více barev hráče, chodník je nově jako system_type=255 mezi spec. stavbam 33 LP / 1972 / Česká republika / dechovka, lidové písně, folk, ethno, traméOBAL PEKNY 3 DESKY DESKY JSOU VE VYBORNEM STAV Dechová Hudba Supraphon-50 Let České Lidovky - vinyl. dechovka, lidové písně. Stav desky: EX - hraná deska, běžné stopy používání (drobné škrábance a šum nebránící normálnímu poslechu

Renesance v Čechách, Baroko (české x světové český: domácí tvorba x česká hudební emigrace char. písně (lidová x umělá), druhy písní, malá písňová forma, vývoj lidové písně + příklady, kancionály, sběratelé l. p. písňová forma. lidová hudba. Definice ve slovníku čeština. Lidová hudba. lidová hudba. Příklady Přidat . ale od roku 2004 je její tvorba ovlivněna albánskou lidovou hudbou. WikiMatrix. Lidová hudba z jižní Albánie se více podobá řecké lidové hudbě, zejména té z kraje Epirus. WikiMatrix. Hraju kubánskou lidovou hudbu už od 10 let

Lidová tvorba v barokní době - Materiály do škol

baroko - pololidová tvorba - jarmareční písně, zábavné lidové čtení, lidová slovesnost, písmáci - Satira na čtyři stavy - život ve městech 2) 19. století - od NO poezie - Šebastián Hněvkovský - Děvín - člen Puchmajerovy družiny 1. novočeská škola básnická, epos - parodie, hrdinská látka českého. 9. Ars eloquentia nova a concetto v bohemikální literatuře, alamódnost v české kultuře a slovesnosti. 10. Periodizace českého literárního baroka. 11. Živ(en)á minulost. Předběžné poznámky k memorativní funkci českého písemnictví 17. (a 18.) století. 12. Česká barokní lidová slovesnot - fakta, koncepce, domněnky a. Sváteční kázání konce 17. a první poloviny 18. století, pro svou specifickou stavbu nazývaná též konceptuálními, představují stylový vrchol české literatury tzv. doby barokní. Sládkovi se, podle jeho vlastní intence, podařilo uskutečnit logicky propojené, na sebe navazující, gradující Socha sv. Jana Nepomuckého, Český Těšín - Horní Žukov. Socha sv. Jana Nepomuckého, ul. Dědinská, parc. č. 49, k.ú. Horní Žukov. Doklad umělecké tvorby z 2. poloviny 18. století. Barokní socha je umístěna na 180 cm vysokém kamenném podstavci, zdobeném kartuší bez nápisu. Postava je 90 cm vysoká z jemného

MOV - Detail modul

vědecký pracovník Oddělení dějin české literatury Ústavu pro českou literaturu, AV ČR Praha, v. v. i. 1994 - 2007. asistent, od 1997 odborný asistent Katedry české literatury a literární vědy FF OU (v letech 1999 - 2007 ve funkci tajemníka katedry) Odborné zaměření. dějiny starší české literatury Barokní hudba má také velký záběr, existuje v mnoha podobách, zvlášť ta francouzská. Za těch dvacet let jsem prozkoumala značnou část jejího repertoáru, ale stejně tak mě zajímá klasická hudba. Pořád ale pro mě zůstává nejdůležitější francouzská tvorba, je spojená s mou mateřštinou, a to je jedinečné

Barokní kultura, literatura doby pobělohorské - Literatura

Tradice české lidové hudebnosti: folklor, kramářské písně, společenské písně, spolkový život, dechová hudba. 2. Vícehlas od svého vzniku až po jeho renesanční vrchol v české a evroé duchovní i světské hudbě; Hudebně zábavné divadlo 19. a začátku 20. století: opereta, šantán, kabaret konkrétně pořady České televize (Máte slovo, Interview 24, Otázky Václava Moravce) a televize Prima (pořad Partie). Zvolené mediální výstupy jsem zvolil proto, že jde o zavedené pořady, které jsou platformou politických debat, v rámci kterých mohu sledovat tvorbu strategií neliberálního diskurzu a jejich interakce Výlety s dětmi Nejmladší skanzen v České Republice vznikl v 70. letech 20. století a nachází se v Českém středohoří, zhruba 15 kilometrů od Ústí nad Labem. Na jeho vzniku se podílela skupinka dobrovolníků z Vlastivědného muzea. Obec leží pod Bukovou horou a díky muzeu se stala vyhledávaným cílem turistů. Dominantou návsi je barokní studna pocházející z roku. V beletrii posledních let se najde jen málo knih, které by se zabývaly naší nedávnou minulostí, a není snad jediné, jejímž tématem by bylo období kolektivizace vesnice v 50. letech. V novele Selský baroko se o takovou historickou reflexi pokouší Jiří Hájíček (1967), autor generace, která vyrůsta Barokní umění a architektura. Česká barokní architektura a sochařství; Grafika a kresba; Malířství, sochařství; Užité umění (sklo, pocelán, nábytek, aj.) České a moravské kroje, výšivky, textilní umění, tradice a zvyky. Etnografické sborníky; Etnografie v regionech; Lidová kuchyně - Suroviny a recept

Barokní hudba - Wikipedi

Památky Malého Balkánu a okolí Kralovic. 22. 5. 2021. Odjezd: v sobotu 22.5.2021 v 7.45 h od stanice metra A Dejvická, autobus Vás naloží na zastávce MHD na rohu Evroé a Šolínovy ulice, u zastávky jsou také 2 kiosky s občerstvením. Doprava: malý autobus Mercedes-Benz Sprinter pro 19 osob, pohodlná sedadla, mikrofon Ivan Pfaff, Vladimír Závodský, Tradice česko-ruských vztahů v dějinách, Svobodné slovo - Melantrich, 1957 Petr Šuleř , Romové: tradice a současnost , SVAN, 1999 Petr Liďák, Václav Michalička, Barbora Jarošová , Tradice a současnost rukodělné výroby v regionu Moravské Valašsko , Valašské muzeum v přírodě, 201

Baroko v české literatuře - Pedagogická fakulta M

-americká analytická estetika (definice umění, institucionální definice umění, reakce na institucionalismus , funkcionální definice umění, kritika estetiky a estetických teorií, spory o umění, umění jak Z kolébky do kočárku (české kočárky, historie, vyrobci) Tato publikace mapuje vývoj dětského kočárku u nás od počátku jeho sériové výroby, tzn. od poloviny 19. století až do 80. let století dvacátého. Musíte přidat 1 ks jako minimální množství pro zakoupení tohoto produktu. Upozornění: poslední kus skladem Poutní kostel Navštívení Panny Marie na Podsrpu je poutní barokní římskokatolický kostel, jenž se nachází na jihovýchodním okraji Strakonic, v místní části Podsrp (součást Předních Ptákovic). 55 vztahy