Home

Kvalita ovzduší Karviná

Biopředpověď a aktuální znečištění ovzduší Karviná

Na Karvinsku je několikanásobně překračován limit polétavého prachu. V lednu dokonce ještě nenastal den, kdy by hraniční limit nebyl překročen. Karviná, Karvinsk Kvalita života v Karviné. 0,3. 205. v ČR / 21. v Moravskoslezském kraji. Sdílet. Hlavní kategorie. Index znečištění ovzduší Pětiletý průměr koncentrace emisí polétavých prachových částic PM10 a PM2,5 na území obce. Více o indexu. 0,2. 204. v ČR. 20. v. Aktuální hodinový přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data) Aktualizováno: 21.08.2021 07:00 SELČ Upozornění. Od 18.11.2019 došlo ke změně struktury výpočtu indexu kvality ovzduší z důvodu přesnějšího posuzování aktuálního stavu kvality ovzduší a zdravotních dopadů s ním souvisejících Aktuální stav ovzduší. Na této stránce naleznete informace o aktuálním stavu ovzduší. Aktuální stav je dostupný také v aplikaci SmogAlarm: Mapa kvality ovzduší. Index kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji. Aktuální stav ovzduší v ČR (neverifikovaná data včetně PM 2,5 Hodnoceno z naměřených 3hodinových průměrných koncentrací SO 2, NO 2, O 3, PM 10, data nejsou verifikována. >> Data AIM v grafech >> Mapy znečištění >> Aktuální hod. přehled >> Souhrnná evidence >> Lokality měření imisí >> Překročení imis. limitů >> Index kvality ovzduší >> Emisní bilance >> Lok. složení srážek.

Předpověď kvality ovzduší a pylová předpověď pro Karviná

Seznam aktuálních zpráv v kategorii: Ovzduší. Moravskoslezský kraj 28. října 117, 702 18 Ostrava Telefon: 595 622 22 Get the Karviná, Moravskoslezský, Česká republika local hourly forecast including temperature, RealFeel, and chance of precipitation. Everything you need to be ready to step out prepared Get the Karviná-Staré Město, Moravskoslezský, Česká republika local hourly forecast including temperature, RealFeel, and chance of precipitation. Everything you need to be ready to step out. Stav životního prostředí nebyl v minulém roce uspokojivý. Problematické je zejména ovzduší v Moravskoslezském kraji a na Ústecku. Nezlepšuje se ani kvalita zemědělské půdy nebo zdravotní stav lesů. Vyplývá to ze Zprávy o životním prostředí České republiky za rok 2014, kterou v pátek schválila vláda Kvalita ovzduší v Ostravě je silně ovlivňována mnoha faktory. K imisnímu zatížení přispívá vedle průmyslových zdrojů také intenzita automobilové dopravy a lokální topeniště. Na kvalitě ovzduší v Ostravě se významně podílí také dálkový přenos znečišťujících látek (zejmén

Přestože se v Ostravě podařilo v posledních letech podstatně zlepšit kvalitu ovzduší, patří toto téma k nejaktuálnějším problémům životního prostředí. Důvody jsou množství a vydatnost zdrojů emisí (průmysl, lokální topeniště, doprava) a častý výskyt nepříznivých imisních situací v zimních měsících (souvislost s geografickými, klimatickými a. Dne 22. 9. 2020 vyšlo ve Věstníku MŽP (ROČNÍK XXX září 2020 ČÁSTKA 7, č.j. MZP/2020/130/786) Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽ

Kvalita ovzduší je posuzována dvojím způsobem: buď přímo srovnáním úrovně koncentrací s imisními limity, nebo pro laickou veřejnost jednodušším způsobem pomocí indexu kvality ovzduší. U nás používaný index kvality ovzduší byl vytvořen společně s experty ze Státního zdravotního ústavu tak, aby bylo možné. Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek - Místek - CZ08A, Město Bohumí

Kvalita ovzduší - Petrovice u Karviné In-počas

Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví (Třinec, 13.12.2011) Vliv kvality ovzduší na lidské zdraví (Hotel Mercury Ostrava, 15.11.2018) Vliv kvality ovzduší na lidské zdraví (Klub Atlantik Ostrava, 3.11.2011) Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke kvalitě ovzduší v MS kraji (Havířov, 20.10.2011 Petrovice u Karviné. Zapojením se do projektu dokážeme nabídnout občanům on-line informace o kvalitě ovzduší v naší obci. Ta zde přitom není dlouhodobě nejlepší. Čidla jsou umístěna ve třech částech obce, ve kterých se nacházejí naše školní a předškolní zařízení V posledních letech se kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji zlepšuje. 24hodinový imisní limit pro PM 10 byl v roce 2019 překročen na 6 stanicích, zatímco v roce 2018 byl překročen na 45 stanicích, v roce 2017 na 50 stanicích, v roce 2016 na 23 stanicích, v roce 2015 na 29 stanicích a v roce 2014 na 57 stanicích

Kvalita ovzduší v Ostravě byla loni nejlepší v historii

Graf kvality ovzduší v Karviné za poslední dny, Gymnázium

 1. Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava / Karviná / Frýdek - Místek - CZ08A 6 Tabulka 31: Průměrné roční koncentrace NO2 [µg.m-3] na měřicích lokalitách, aglomerac
 2. 5 měst (Plzeň, Brno, H. Králové, Ostrava, Karviná) Celkem 100 bytů - 20 v každém sídle, vybráno náhodným výběrem velikostně nejfrekventovanějších bytů ČR (45 až 74 m2) - zajišťoval ČSÚ Pokryta sezónnost (topná/netopná) Sledovány byly parametry kvality vnitřního ovzduší
 3. kvalita ovzduší) vyskytoval nejastěji v Jihoeském a Královéhradeckém kraji a v kraji Vysoina (100 %), nejméně asto v aglomeraci O/K/F-M (79 %) (Obr. 4). Třetí stupeň IKO (zhoršená až špatná kvalita ovzduší) byl zaznamenán v aglomeraci O/K/F-M (6 %), v Moravskoslezském kraji be
 4. Městský úřad Bohumín odbor životního prostředí a služeb jako obecní úřad s rozšířenou působností dle ustanovení § 11 odst. 3) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší) vydává závazná stanoviska k územnímu a stavebnímuMěsto Bohumín - Zpravodajství - Ovzduš
 5. Navzdory těmto výsledkům zaznamenali meteorologové v uplynulém roce 2020 paradoxně historicky nejlepší kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji (MSK). Lví podíl však na tom má podle mnohých zdrojů koronavirová pandemie, kdy lepšímu ovzduší napomohl všeobecný útlum kvůli covidu. Do karet hraje i kratší topná sezona
 6. Index kvality ovzduší (označený jako AQI) je vytvořen Agenturou pro ochranu životního prostředí. Hodnoty nad 300 představují nebezpečné znečištění vzduchu, mezi 200-300 velmi špatné ovzduší, 150-200 špatné ovzduší, 100-150 zhoršené ovzduší pro citlivé skupiny a pod 100 nebo spíše pod 50 je kvalita ovzduší dobrá

Dlouhodobě špatná kvalita ovzduší Karviná Zprávy

 1. Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek Místek - CZ08A (2009) [akt. 2016] Do roku 2020 dosáhnout na celém území aglomerace CZ08A Ostrava/Karviná/Frýdek Místek splnění imisních limitů daných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, v příloze č. 1 v bodě 1 a 3
 2. ulých dvou kalendářních letech. Všechna sledovaná česká města se umístila ve druhé polovině žebříčku.
 3. Počasí a ovzduší - Petrovice u Karviné Zajímá vás kvalita ovzduší a aktuální povětrnostní podmínky? Tato data můžete mít kdykoliv k dispozici, pokud vaše samospráva využívá senzory a meteostanice umístěné přímo v terénu. Údaje jsou vhodné nejen pro zemědělce nebo zahrádkáře, ale například při plánování.
 4. Základní škola a mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace Mateřská škola Čajkovička Čajkovského 2215, 733 01 Karviná - Mizerov 558 271 953 739 260 186 ŠJ: 558 271 954 mscajkovskeho@centrum.c
 5. Hned na třech místech sledují čidla kvalitu ovzduší v obci. Obec se na spolupráci domluvila s brněnskou firmou Agdata, a zapojila se do pilotního projektu monitorování znečištění ovzduší v obcích a městech
 6. Úsek kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydává předběžnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v roce 2019
 7. Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace. U Lesa 713/19. Karviná - Ráj. 734 01. IČO: 480 04 529. Odloučené pracoviště: MŠ V Aleji 20/761, 734 01 Karviná - Ráj. telefon: 596 342 059. emai: ms.alej20@volny.cz. b.vesela@ulesakarvina.cz Kvalita ovzduší

Abstrakt: Bakalářská práce Kvalita ovzduší v česko-polském pohraničí Slezska hodnotí kvalitu ovzduší v příhraničních oblastech Moravskoslezského kraje a vojvodství Opolského a Slezského. Práce obsahuje popis imisní situace v této oblasti. Dále se zaměřuje na spolupráci ČR a Polska týkající se zlepšení kvalit Obce si pořizují vlastní čidla kvality ovzduší Petrovice u Karviné a dalších 9 obcí v Česku se zúčastní pilotního projektu českého start-upu AG data...

Jaká byla kvalita ovzduší na našem území v roce 2019

Městský úřad Bohumín odbor životního prostředí a služeb jako obecní úřad s rozšířenou působností dle ustanovení § 11 odst. 3) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší) vydává závazná stanoviska k územnímu a stavebnímuMěsto Bohumín - O městě - Ovzduš Program zlepšování kvality ovzduší je v mnoha ohledech vágním dokumentem a myslíme si, že nezaručí potřebné zlepšení situace ve stavu ovzduší. Lidé z Ostravska tak budou nadále vystaveni nadlimitním koncentracím polétavého prachu a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu, které v České republice a potažmo i Evropě.

Karviná - Kvalita života - Obce v datec

Seminář KVALITA VNITŘNÍHO OVZDUŠÍ 23. 9. 2020, Praha, hotel Olympik III. Etapa 2002 -2005 - 5 měst (Plzeň, Brno, H. Králové, Ostrava, Karviná) Databáze strategií - celostátní evidenční systém strategických a koncepčních dokumentů. Je knihovnou národních dokumentů, které propojuje též s dokumenty na regionální a místní úrovni. Databáze slouží k přehlednému zobrazení dokumentů, jejich vazeb, indikátorů a odpovědností. Je využívána pro jako nástroj pro kohezní politiku pro období 201 Satelitní snímky z Meteosatu pro Evropu jsou aktualizovány v reálném čase každých 5 minut. Snímky z GOES-16/GOES-17 (Severní a Jižní Amerika) a Himawari (Asie) jsou aktualizovány) každých 10 minut. Srážky jsou odhadované na základě radaru a satelitů. V noci jsou odhady srážek ze satelitů méně přesné než během dne Program zlepšování kvality ovzduší | Ovzduší | Neživá příroda | Odbor životního prostředí a zemědělství | Odbory magistrátu | Magistrát | Oficiální stránky statutárního města Frýdek-Místek

Kvalita ovzduší v Ostravě byla loni nejlepší v celé historii měření 28. leden 2021 Redakce Ostrava 606 zobrazení 719 slov. V roce 2020 v Ostravě pokračoval dlouhodobý trend zlepšování kvality ovzduší, kdy byly naměřeny historicky nejnižší průměrné koncentrace polétavého prachu Kvalita ovzduší v Ostravě byla loni nejlepší v historii měření. 31. 1. 2021 | zdroj: Ostrava 1. zdroj: Ostrava. V roce 2020 v Ostravě pokračoval dlouhodobý trend zlepšování kvality ovzduší, kdy byly naměřeny historicky nejnižší průměrné koncentrace polétavého prachu. K meziročnímu zlepšení kvality ovzduší došlo. Hned na třech místech sledují čidla kvalitu ovzduší v obci. Obec se na spolupráci domluvila s brněnskou firmou Agdata, a zapojila se do pilotního projektu monitorování znečištění ovzduší v obcích a městech. V Petrovicích u Karviné testují nový systém monitoringu kvality ovzduší. Vědci zkoumali krev a moč novorozených dětí a jejich matek v Karviné a Českých Budějovicích. Ukázalo se, že ovzduší má vliv na jejich DNA. Více genetických změn vědci objevili u novorozenců z Karviné spíše než z Budějovic. U žen provedli i rozbory mateřského mléka. To překvapivě zůstalo čisté Kvalita ovzduší v Ostravě byla loni nejlepší v celé historii měření • V roce 2020 v Ostravě pokračoval dlouhodobý trend zlepšování kvality ovzduší, kdy byly naměřeny historicky nejnižší průměrné koncentrace polétavého prachu. K meziročnímu zlepšení kvality ovzduší došlo na všech ostravských měřicích stanicích a na žádné z nich nebyl překročen.

ISKO - chmi.c

 1. Standardy kvality OSPOD, rozdělení obvodů dle specializace. S účinností od 01.01.2015 se oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD) řídí při výkonu své činnosti standardy kvality sociálně-právní ochrany, a to dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 2. Účelem PZKO je především zlepšení kvality ovzduší v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek Místek a určit opatření k plnění imisních limitů stanovených legislativou (resp. zkrácení doby trvání nadlimitních koncentrací)a další zlepšení kvality ovzduší v lokalitách s vyhovující kvalitou ovzduší
 3. Kvalita ovzduší v Česku byla v loňském roce výrazně lepší než obvykle. Některá ze sledovaných kritérií znečištění vzduchu se dokonce dostala na nejnižší hodnotu od začátku jejich měření. V roce 2020 díky tomu nebylo nutné vyhlašovat žádné smogové situace ani regulace. K příznivému vývoji napomohlo.
 4. Z výsledků analýzy příčin znečištění ovzduší jednoznačně vyplývá, že na kvalitu ovzduší mají v celostátním měřítku největší vliv nejen domácnosti a doprava, ale v některých lokalitách jsou významné také průmyslové zdroje, které dle analýzy ovlivňují kvalitu ovzduší zejména tzv. fugitivními emisemi a.
 5. isterstvo přijme taková opatření, aby imisního limitu bylo dosaženo co nejdříve
 6. ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění ovzduší.Tam,kde jsou tyto úrovně splněny,je třeba realizovat opatření navržená v PZKO CZ08A v přiměřené
 7. istrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho.

Stav ovzduší / Aktuální stav ovzduší - Čisté Neb

 1. 2 Vývoj kritérií řízení kvality venkovního ovzduší v ČR • Do roku 1991 -hygeinciký p ředpis č. 58 z roku 1980, doporučené nejvyšší přípustné koncentrace pro 10 škodlivin (přílohy AHEM vydávané NRL pro venkovní ovzduší)
 2. V roce 2020 v Ostravě pokračoval dlouhodobý trend zlepšování kvality ovzduší, kdy byly naměřeny historicky nejnižší průměrné koncentrace polétavého prachu. K meziročnímu zlepšení kvality ovzduší došlo na všech ostravských měřicích stanicích a na žádné z nich nebyl překročen roční imisní limit pro prachové částice PM10
 3. ulém týdnu podstatnou část Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01, vydaného Ministerstvem životního prostředí v květnu roku 2016. Ačkoliv hlavní město Praha nebylo přímým účastníkem soudního sporu, celou situaci pozorně monitoruje a v činnostech směřujících ke zlepšení ovzduší na svém území bude.
 4. Od 28.7.2021 11:30 do 13:35; na silnici 42115 u obce Přítluky okres Břeclav; nehoda; probíhaj

Portál ČHMÚ : Aktuální situace : Stav ovzduší : Přehled

 1. Dopravní nehody Drhovice. Aktuální dopravní informace o nehodách a dopravních komplikacích z okolí města Drhovice. Dopravní nehody, uzavírky, komplikace a další info pro řidiče v okolí městě Drhovice
 2. Dopravní nehody Měník. Aktuální dopravní informace o nehodách a dopravních komplikacích z okolí města Měník. Dopravní nehody, uzavírky, komplikace a další info pro řidiče v okolí městě Měník
 3. Dopravní nehody Pohoří. Aktuální dopravní informace o nehodách a dopravních komplikacích z okolí města Pohoří. Dopravní nehody, uzavírky, komplikace a další info pro řidiče v okolí městě Pohoří
 4. Na Karvinsku je již od listopadu loňského roku několikanásobně překračován limit polétavého prachu. V lednu dokonce ještě nenastal den, kdyby hraniční limit nebyl překročen. Nejhůře se dýchá dětem a seniorům. Karviná, Karvinsk
 5. AIR TRITIA - čisté ovzduší v srdci Evropy Řízení kvality ovzduší v Ostravě Ing. Bc. Vítězslav Dobeš, CSc. vedoucí oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší Konference 24.11.2020 Statutární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí www.ostrava.c
 6. Nejčastěji loni meteorologové zaznamenali velmi dobrou až dobrou kvalitu ovzduší v Jihočeském a Plzeňském kraji a na Vysočině. Naopak nejméně často v aglomeraci Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek. Podle ČHMÚ měl na úbytku znečišťujících látek podíl především únor

Karviná je také vedle Orlové několik let za sebou nejhorší město v Česku pro život a to nejen z pohledu ovzduší. Hlavně, že každej pořád hejtí Ústecko, jak je prej strašné. Vinařice (Louny) 285 - 300 m.n.m oddĚlenÍ kvality ovzduŠÍ, pooČka ostrava Ochrana ovzduší ve státní správě XIII, teorie a praxe, í ð.- í ò. í í. î ì í ô K Myslivně /, Ostrava -Poruba +420 596 900 241, e-mail: volna@chmi.c V Petrovicích zkoušejí nový systém sledování kvality ovzduší. | Foto: Deník / Tomáš Januszek. Díky tomuto systému máme stále k dispozici informace o kvalitě ovzduší na území obce a dostupné jsou on-line i obyvatelům. Testování systému u nás probíhá jako v první obci v České republice, prozradil starosta. V SEA systému se nám urodilo oznámení Programu zlepšování kvality ovzduší Ostrava / Karviná / Frýdek-Místek - CZ08A https://portal.cenia.cz/eiasea/detail.

Obec Petrovice u Karviné - Počasí a kvalita ovzduší v obc

Dle výsledku modelování lze uzavřít, že se zahraniční zdroje podílí na znečištění v ČR cca 50 % (obecně platí pro znečištění PM10, PM2,5 i BaP). Zahraniční zdroje ovlivňují kvalitu ovzduší ČR zejména prostřednictvím sekundárních aerosolů Český hydrometeorologický ústav vydává publikaci, která hodnotí kvalitu ovzduší v ČR za rok 2017... Dále zde najdete hodnocení smogových situací, úroveň emisí a příčiny zhoršené kvality ovzduší. Publikaci bude zdarma uvedena na portále ČHMÚ nebo lze zakoupit v tištěné formě nebo na CD. Koncentrace některých látek znečišťujících ovzduší v roce 2017. Závazná stanoviska a povolení provozu, včetně žádostí Závazná stanoviska k umístění, stavbě, změnám staveb a povolení provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydávaná krajským úřadem po 1. 9. 2012 a žádosti o tato stanoviska a povolení.. 2 Ovzduší 6 2.1 Emisní situace 6 2.2 Kvalita ovzduší 7 3 Voda 8 3.1 Jakost vody 8 3.2 Vodní hospodářství 9 4 Ochrana přírody 11 4.1 Územní a druhová ochrana přírody 11 4.2 Natura 2000 12 5 Lesy, půda a krajina 13 5.1 Lesy 13 5.2 Využití území 14 5.3 Ekologické zemědělství 15 6 Průmysl a energetika 1 Znečištění ovzduší představuje v České republice dlouhodobý problém. Znečištěné ovzduší je příčinou mnoha úmrtí a nemocí, např. dýchacích cest, výskytu rakoviny a srdečních onemocnění. Mezi největší zdroje nečistot patří tepelné elektrárny a průmysl, automobilová doprava, lokální vytápění uhlím nebo spalování odpadu

Karviná, Ostrava i Havířov patří mezi deset evroých

KVALITA OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYDECH Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Martin JUREK, Ph.D Olomouc 2010 . Prohlašuji, ţe zadanou bakalářskou práci jsem vypracovala sama pod vedením Karviná) za roky 2000-2007 vycházejí z tabulkových přehledů (souhrnn Přes polovinu evroých měst sužuje špinavé ovzduší. Jen 127 z 323 měst má přijatelnou hladinu polétavého jemného prachu, ukázala nová studie. V Česku na ni nedosáhlo ani jedno z větších měst, nejhorší je situace v Karviné Nejlepší kvalitu ovzduší z evroých měst mají ta skandinávská. Vyplývá to z žebříčku Evroé agentury pro životní prostředí (EEA), sestaveného na základě průměrných koncentrací jemných prachových částic ve 323 evroých městech v minulých dvou kalendářních letech. Všechna sledovaná česká města se umístila ve druhé polovině žebříčku.

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava

Podle směrnice EU o kvalitě vnějšího ovzduší a podle českého zákona o ochraně ovzduší proto vznikla Ministerstvu životního prostředí již v roce 2014 povinnost vydat program zlepšování kvality ovzduší, který by měl obsahovat taková opatření, aby v co nejkratší době došlo ke snížení úrovně znečištění. Stát. Existence. Název. Národní úroveň. CS. Ano · 2015 Střednědobá strategie (do roku 2020) ke zlepšení kvality ovzduší v ČR · 2015 Národní program snižování emisí ČR PL. Ano · Národní program ochrany ovzduší do roku 2020 (s výhledem do roku 2030) · Národní program monitoringu životního prostředí 2016 - 202

Karvinské moře v Darkově se mění na rekreační zónu

Ovzduší 2 Zpráva o životním prostředí v Moravskoslezském kraji 2018 Obr. 2.2.1 Oblasti kraje s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu, 2018!(!(!(!(!(Opava Karviná Bruntál Nový Jičín Frýdek-Místek OSTRAVA O d r a M o r a v i c e O s t r a v i c e O l š e O p a v a 0 25 50 km Úz e. Karviná (polsky Karwina, německy Karwin) je statutární město v Moravskoslezském kraji, na území historického Těšínského Slezska, 18 km východně od Ostravy na řece Olši.Karviná je univerzitním, turistickým, lázeňským a ekonomickým městem Slezské metropolitní oblasti a největším českým městem na řece Olši. Středem dnešního města Karviná je původní. Na základě svých zjištění předkládá interní auditor primátorovi statutárního města Karviná doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků U 127 měst hodnotí EEA kvalitu ovzduší jako dobrou, ve 123 městech je průměrná a v 73 městech špatná nebo velmi špatná. Havířov (193.) a Karviná (296.) s koncentracemi od 17,5.

Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem (BaP) patří k hlavním problémům kvality ovzduší v ČR. Do ovzduší se dostává především z lokálního vytápění domácností, které se na emisích benzo[a]pyrenu podílí v celorepublikovém měřítku okolo 98 % ČR nicméně nemá žádné silnější nástroje, jak do řízení kvality ovzduší v Polsku. zasáhnout, proto jsme v tomto ohledu vyzvali k větší spolupráci i Evroou komisi. Aktualizace Programů zlepšovaní kvality ovzduší 2020+. Tiskové oddělení MŽP tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534. e-mail: tiskove@mzp.c Loňský rok z hlediska kvality ovzduší řadí meteorologové v porovnání s obdobím od roku 2000 mezi lepší, nicméně koncentrace polétavého prachu PM10 opět mírně stouply. Nejzávažnější situace zůstala v aglomeraci Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek. Na rozsáhlém území České republiky byly loni zaznamenány i nadlimitní koncentrace přízemního ozonu

Proč musí být Ostrava hlavním městem smogu? | Téma

Video: Stav ovzduší - Čisté Neb

21.12.2017 12:03. Nejvyšší správní soud (NSS) včera zrušil některé části programu zlepšování kvality ovzduší na Ostravsku. V dosavadní podobě by podle soudců program nepřinesl dost rychlou změnu k lepšímu. Soud konkrétně zrušil úpravu emisního stropu pro silniční dopravu a škrtl i výrok vypočítávající. Kvalita ovzduší ČR v posledním zpracovaném roce 2013 Jan Sládeček Český hydrometeorologický ústav - Informační systém kvality ovzduší Za výchozí rok pro hodnocení kvality ovzduší byl zvolen rok 2013, pro který jsou k dispozici kompletně vyhodnocená data. Zpracování dat za rok 2014 bude ukončeno až ve 3. čtvrtletí 2015 Kód koncepce: MZP227K: Název koncepce: Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace CZ08A - Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek: Příslušný úřad

Moravskoslezský kraj dusí smog, nejhůř je na tom OstravaZŠ a MŠ U Studny

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Odbor ochrany ovzduší . ve spolupráci s INTEGRA CONSULTING, s.r.o. si Vás dovolují pozvat na . VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ KONCEPCÍ 21. 2. 2018. Zhoršenou kvalitu ovzduší způsobuje v Ostravě hned několik faktorů. Kromě geografické polohy, kdy se město nachází v kotlině Ostravské pánve pomyslně uzavřené inverzní pokličkou a povětrnostních podmínek, hraje významnou roli hromadění zplodin z lokálních topenišť, regionálního průmyslu, přeshraniční emise z Polska a také doprava Zhoršená kvalita ovzduší má negativní dopady na zdraví lidí, snižuje atraktivitu území pro život, turismus a pro investory. V rámci referenčního pětiletého došlo na území [doplňte název Vaší obce/kraje] k překročení imisního limitu pro [obce mohou doplnit dle tabulky/tabulek v kapitole B.3.4 Mezní hranice pro polétavý prach, která je 50 mikrogramů na metr krychlový, byla během dnešního dne překročena na všech měřicích stanicích v Moravskoslezském kraji. Nejvíce pak v Českém Těšíně na Karvinsku. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Pilotním místem, kde se systém pro kontrolu kvality ovzduší Agdata City testuje, je obec Petrovice u Karviné. Ta se nachází v jednom z regionů z nejvíce znečištěným ovzduší v České republice. Mezi další pilotní lokality patří brněnské městské části Popůvky či Královo Pole