Home

Manifest futuristů

Český-jazyk.cz - ČÍTANKA: Manifest futurismu (Filippo Tommaso Marinetti) - • výňatek • Chceme opětovat lásku k nebezpečí, návyk na energii a smělost. • Základními prvky naší poezie budou odvaha, zmužilost a revolta. • Literatura až dosud velebila.. Manifest futurismu. Chceme zpívat o lásce k nebezpečí, o návyku na energii a odvahu. Kuráž, odvaha a vzpoura budou základními prvky naší poezie. Až dosud literatura oslavovala zamyšlenou nehybnost, extázi a sen. My chceme oslavovat agresívní pohyb, horečnou nespavost, běh, salto mortale, facku a pěst Roku 1909 spatřil světlo světa také Manifest futurismu v pařížském listu Le Figaro. Autorem těchto radikálních slov byl básník a dramatik Filippo Tommaso Marinetti (1876 - 1944). Krása neklidu, rychlosti, boje, odvahy a revolty zachvátila Evropu The Manifesto of Futurism (Italian: Manifesto del Futurismo) is a manifesto written by the Italian poet Filippo Tommaso Marinetti and published in 1909. Marinetti expresses an artistic philosophy called Futurism that was a rejection of the past and a celebration of speed, machinery, violence, youth and industry. It also advocated the modernization and cultural rejuvenation of Italy

It is in Italy that we are issuing this manifesto of ruinous and incendiary violence, bywhich we today are founding Futurism, because we want to deliver Italy from itsgangrene ofprofessors, archaeologists, tourist guides and antiquaries Manifest futurismu ( Ital: Manifesto del Futurismo) je manifest napsal italský básník Filippo Tommaso Marinetti a publikoval v roce 1909. Marinetti vyjadřuje uměleckou filozofii nazvanou futurismus , že bylo odmítnutí minulosti a oslavou rychlosti, strojů, násilí , mládež a průmysl Ačkoli lze některé trendy vedoucí ke vzniku futurismu sledovat v literatuře dříve, za vznik futurismu bývá považován rok 1909, kdy v Itálii vydal italský básník Filippo Tommaso Marinetti futuristický manifest; ten byl následně otištěn francouzsky v pařížském listu Le Figaro. V tomto manifestu Marinetti shrnul program futurismu do několika základních bodů : krása. 3. proti klamnému futurismu secesionistů a nezávislých, z nichž se ve všech zemích stali představitelé nového akademismu 4. proti aktu v malířství, právě tak odpornému a skličujícímu jako cizoložství v literatuře Výňatek z Manifestu futurismu uveřejněného v pařížském Figaru 20. února 1909: 1 architekti. Manifest stanovil charakteristiku umění. Marinetti v něm vyjádřil svůj odpor ke všemu starému a tradičnímu. Na základě manifestu vznikla skupina futuristů, kam patřili umělci Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Giacomo Balla, Gino Severini a Luigi Russolo. Spolu organizovali četná divadelní představení

Filippo Tommaso Marinetti - Manifest futurismu Čítanka

  1. futurismu. studoval v Paříži. Jelikož byl vůdčí osobností futurismu, přivedl tento směr, poté co začal sympatizovat s fašismem, k tomuto hnutí také. V roce 1914 agitoval pro vstup Itálie do války. Během 1. světové války byl důstojníkem u dělostřelectva. 1909 v Itálii futuristický manifest vpařížském listu Le.
  2. Die futuristische Musik, auch Bruitismus genannt, ist eng mit den Namen Francesco Balilla Pratella und Luigi Russolo verbunden. Pratella stieß 1910 zu den Futuristen und gab noch im gleichen Jahr das erste Manifest der futuristischen Musiker heraus; es folgten zwei weitere Manifeste und 1912 auch ein Buch über die futuristische Musik
  3. FUTURISMUS A KUBOFUTURISMUS  Základní kámen futurismu položil Ital Filippo Marinetti v roce 1909, když vydal provokativní Manifest futurismu. V něm je shrnuté všechno co se Marinettimu líbilo i všechno co se mu příčilo
  4. 11th February 1910 TO THE YOUNG ARTISTS OF ITALY! The cry of rebellion which we utter associates our ideals with those of the Futurist poets. These ideals were not invented by some aesthetic clique. They are an expression of aRead more
  5. Velmi významným manifestem byl manifest Světového futurismu, který vydal roku 1924, v němž většinu modernistů světa zahrnuje mezi futuristy. Marinetti byl velkým iniciátorem moderní aktivity v mezinárodním měřítku
  6. stal se spoluzakladatelem futurismu V roce 1910 podepsal Manifest futuristických malířů V roce 1929 podepsal Manifest futuristické aeromalby- tento způsob malby byl typický pro tzv. druhou vlnu futurism

Filippo Tommaso Marinetti - Manifest futurismu (2

Takto a podobně vykřikoval svůj Manifest futurismu F. T. Marinetti na stránkách Le Figara roku 1909. To již náruživý anarchista S. K. Neumann líčí v básních souložící milence v krajině pod rozbitým křesťanským křížem a vzývá Satana coby symbol života Ke stému výročí byla 11. března na stránkách elektronické verze HIS Voice zveřejněna poprvé česká verze manifestu Luigiho Russola Umění hluku.Vše však začalo již o několik let dříve, konkrétně 20. února 1909, kdy skupina futuristů vedená básníkem Filippem Tommasem Marinettim zveřejnila v deníku Le Figaro svůj Manifest futurismu

Futuristický manifest - ArtRevu

• - 20. února 1909 v pařížském Le Figaro vydává Manifest futurismu • Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944). - krása neklidu, rychlosti a boje, poezie odvahy a revolty -Budeme opěvovat obrovské zástupy vyburcované prací, radostí nebo vzpourou; budeme opěvovat mnohobarevné a polyfonní příboje revoluc FUTURISMUS Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evroý sociální fond Vznik, pojem FUTURUS = budoucí směr v podstatě italský, ovlivnil umění Ruska trvání 1909 - 1918 1909 Marinetti /ital. básník/ vydává v Paříži MANIFEST FUTURISMU 1910 se přidávají další italští futuristé 1911 poznávají Picassa a Braqua, kteří ovlivnili vyjadřovací formu futuristů. Marinetti zveřejnil první Manifest futurismu roku 1909 v pařížském Figaru. Brzy následoval nespočet dalších programových statí - Zabijeme jas měsíce, Technický manifest futuristického písemnictví, Rozhlasová imaginace a osvobozená slova, Divadlo varieté atd V roce 1908 došlo u Milána k malé nehodě, automobil se snažil vyhnout dvěma cyklistům a sjel při tom do příkopu. Nikomu se nic nestalo a na celou událost by se rychle zapomnělo, pokud by v autě neseděl italský básník Filippo Tommaso Marinetti, který v ten okamžik zažil epifanii a na jejím základě o pár měsíců později v únoru roku 1909 publikoval slavný Manifest.

Filippo Tommaso Marinetti byl italský básník, prozaik a dramatik, zakladatel a teoretik futurismu. Marinetti studoval v Paříži. Jelikož byl vůdčí osobností futurismu, přivedl tento směr, poté co začal sympatizovat s fašismem, k tomuto hnutí také. V roce 1914 agitoval pro vstup Itálie do války V roce 1909 vyšel ve francouzském deníku Le Figaro jeho Manifest futurismu. WikiMatrix. Vorticismus se však od futurismu lišil způsobem, jakým se tento styl snažil zachytit pohyb v obraze. WikiMatrix. Filippo Tommaso Marinetti - Ital Vladimír Vladimirovič Majakovskij. Manifest vycházel ze zveřejnění Manifest futurismu podle Filippo Marinetti v Le Figaro v Paříži v roce 1909 a Boccioni Manifest futuristických malířů publikováno jako leták v Poesia, 11. února 1910, ani jeden z nich podrobně nepopisoval, jak budou futuristické myšlenky na plátně zastoupeny. Referenc

The Futurist Manifesto Filippo Tommaso Marinetti We have been up all night, my friends and I, beneath mosque lamps whose brass cupolas are bright as our souls, because like them they were illuminated by th Přestože futuristické prvky lze v literatuře sledovat již dříve, za samotný vznik tohoto směru se považuje rok 1908, kdy byl vydán futuristický manifest s názvem Manifest futurismu vydaný Filippem Tommaso Marinettim. Tento manifest vyšel ve novinách Le Figaro, a proto o novém směru věděl brzy celý svět Svůj Manifest futurismu publikoval v roce 1909, nejprve v La gazzetta dellEmilia a poté ve francouzském deníku noviny Le Figaro. Tento počáteční manifest vyložil pohrdání futuristy minulostí a uvedl: Nechceme žádnou jeho část, minulost, my mladí a silní futuristé! V textu je také jasné, že Marinetti si přeje obnovit. Manifest futurismu - programový manifest italských futuristů. Bylo vytištěno v několika tisících kopiích a zasláno umělcům a novinám. Oznámeno asi o měsíc později, 20. února 1909, Filippo Tommaso Marinetti v pařížském deníku Le Figaro. Je to první oficiální projev tvůrců tohoto uměleckého hnutí

Když v roce 1909 vyšel Marinettiho Manifest futurismu, v Rusku byl do měsíce přeložen, upozorňuje kurátor, podle kterého měl futurismus na ruské avantgardisty zásadní vliv. Larionov dokonce přišel se svým manifestem definujícím takzvaný reonismus, variantu ruského futurismu Tři zástupci literárního futurismu 1- Marinetti. Filippo Tommaso Marinetti se narodil v Egyptě v roce 1876 a zemřel v roce 1944 v italském Bellagiu. On je považován za ideologického zakladatele literárního futurismu, díky vydání jeho Manifest futurismu, v 1909 \ t Italský malíř a sochař Umberto Boccioni (1882-1916) napsal a Manifest malířů futuristů v roce 1910, ve kterém sliboval: Budeme se vší silou bojovat s fanatickým, nesmyslným a snobským náboženstvím minulosti, náboženstvím podporovaným zlou existencí muzeí

Manifesto of Futurism - Wikipedi

Odstartovala to koncem 19. století moderna a dílo umělecké zkázy / záchrany dokonala avantgarda. Marinettiho manifest futurismu zůstává i po více než 100 letech fascinujícím čtením odvahy a provokace a dada, resp. surrealismus měl na podobu světového umění takřka katarzní účinky MANIFEST FUTURISMU zkráceno 1. hceme opěvovat lásku k nebezpečí, návyk na energii a smělost. 2. Základní prvky naší poezie budou odvaha, zmužilost a revolta. 3. Literatura až dosud velebila myšlenkovou nehybnost, vytržení a spánek, my chceme velebit útočný neklid, horečnatou nespavost, pokus, nebezpečný skok, facku a. zatímco Manifest futurismu byl delší novinový článek ohlašující vznik nového uměleckého směru, Osvobozená slova jsou hlubším rozšířením teorie i praxe futurismu; první část: obsahuje futuristické texty a má povahu básnické sbírky, čtenář se může seznámit s literární podobou futurism

Futurismus chtěl přetvořit ruch doby do výtvarného vyjádření - forma strojů, rychlosti a války (nezbytný předpoklad zničení starého a tvorby nového). Opojení letadly, vlaky, automobilem. 1909 vychází První manifest futurismu, Fillipo Tommaso Marinetti, 1910 Druhý manifest futurismu, Carlo Carro, Luigi Russolo, Giacomo. § 1909 - Manifest futurismu (téma militarismu, oslava agresivních instinktů, sklon k radikalismu) § básn. almanach Osvobozená slova. Guillaume Apollinaire (1880-1918) § francouzský avantgardní básník, prozaik, dramatik § průkopník moderního básnického jazyk Manifest hnutí, který tvorbě futuristů předcházel, sepsal Filippo Tommaso Marinetti. Jedním z cílů hnutí, které Marinetti formuloval, bylo zobrazovat pohyb. To bylo velmi moderní. Mnoho lidí v tehdejší Itálii mělo za to, že jejich země není dost moderní. Všude samé knihovny, muzea.. Futurizmus bol avantgardný umelecký smer prvých desaťročí 20. storočia najmä v literatúre, výtvarnom umení, architektonickom a hudobnom umení.. Smer sa čiastočne prelínal s expresionizmom, kubizmom a abstraktným umením a išlo o reakciu na naturalizmus, historizmus a eklekticizmus.. Pre tento smer je charakteristické odmietanie všetkých dovtedy platných kultúrnych a. Tomáš Vtípil bývá nejčastěji označován jako výrobce hluku, skladatel filmové a scénické hudby, performer; často spolupracuje s nejrůznějšími hudebními uskupeními napříč hudebními žánry (DG 307, Urband, [che]). Ale jakkoli může tenhle výčet znít rozmanitě, v pojetí Tomáše Vtípila všechno představuje.

1. Historie . Ačkoli lze některé trendy vedoucí ke vzniku futurismu sledovat v literatuře dříve, za vznik futurismu bývá považován rok 1909, kdy v Itálii vydal italský básník Filippo Tommaso Marinetti futuristický manifest; ten byl následně otištěn francouzsky v pařížském listu Le Figaro 2012) italský básník, prozaik a dramatik, zakladatel a teoretik futurismu vůdčí osobnost futurismu v roce 1909 vydal Manifest futurismu Básnické sbírky Zkáza Osvobozená slova - v 1. části texty, pravidla futurismu, ve 2. části pravidla, která se mají uplatnit Sopky Divadelní hry Ohnivý buben Zajatci (17.6.2012) http. Jak na diplomky. Připravil jsem pro vás jedinečný video-seriál s deseti díly na téma Jak na diplomky. Pomůže vám pochopit základní postupy pro usnadnění formátování diplomové/bakalářské práce. Zaměřuji se na nejpoužívanější nástroje a nejčastější dotazy mých klientů. Seriál je uváděn na těchto. Znaky futurismu Futurismus - Wikipedi . Ačkoli lze některé trendy vedoucí ke vzniku futurismu sledovat v literatuře dříve, za vznik futurismu bývá považován rok 1909, kdy v Itálii vydal italský básník Filippo Tommaso Marinetti futuristický manifest; ten byl následně otištěn francouzsky v pařížském listu Le Figaro Italský básník Filippo Tommaso Marinetti vydává manifest futurismu. Tento umělecký směr odmítal minulost a oslavoval rychlost, stroje, násilí, mládež a průmysl

MANIFEST FUTURISMU Ukázka z Manifestu futurismu: n 1. Chceme opěvovat lásku k nebezpečí, návyk na energii a smělost n 2. Základními prvky naší poezie budou odvaha, zmužilost a revolta n 3. Literatura až dosud velebila myšlenkovou nehybnost, extázi a spánek, my chceme velebit útočný neklid, n horečnatou nespavost, poklus. Sepsali také manifest futurismu, kde sepsali základní zásady: ničení muzeí, ničení starých věcí, velebení a podpora války = ta je totiž hygienou světa, podpora fašismu. Básník Marinetti skončil jako obdivovatel Musolliniho a přívrženec italského fašismu, Carra se stal oficiálním umělcem fašistického státu) = toto. Futurismus byl jedním z prvních směru literární avantgardy. Filippo Tommaso Marinetti zavedl jeho název a základní principy Futuristickám manifestem, vydaným 20. února 1909 v pařížském Figaru a krátce poté také v milánské revue Poesia. V následujících třech letech se v Itálii objevilo 30 dalších futuristických manifestu, nikoliv pouze literárních, ale také. Filippo Tommaso Marinetti byl spisovatel, básník a dramatik tvůrce futurismu, avantgardního uměleckého hnutí počátku dvacátého století. Narodil se v egyptské Alexandrii v roce 1876; a zemřel v Bellagiu v Itálii v roce 1944. Studoval v Alexandrii, Francii a Itálii. Získal titul z práva na univerzitě v Pavii, ale nikdy nevyužil práva

Manifest futurismu - Manifesto of Futurism - abcdef

Rok 1909 - Manifest futurismu Autor manifestu - básník Tommaso Marinetti - šíření futuristických myšlenek. Nadšené přijímání moderního života, nových technologií, opěvování rychlosti a krásy strojů, různých mechanických zvuků, zavržení kultu minulosti /chtěli zničit muzea, knihovny jako památky tradičního. Zakládací manifest futurismu, který se objevil v roce 1909 na první stránce konzervativního pařížského deníku Le Fiqaro, začíná popisem nočního flámu: Přišli jsme ke třem. Futurismus v národních literaturách Česko. V českém prostředí se k futurismu otevřeně přihlásilo jen málo tvůrců. Výjimkou byl Stanislav Kostka Neumann, který propagoval futurismus v letech 1913 a 1914 svými fejetony v Lidových novinách.Nejznámějším z nich jsou Otevřená okna, považovaná za český manifest futurismu.. Byl zrovna teplý, zlatavý večer, právě tak příhodný pro říjen, já se právě díval (s politováním) na malá černá prasátka vyháněná z mé zahrady, když mi pošťák s ledabylým spěchem, jímž nesporně skrýval své emoce, podal Manifest futurismu. Kdybyste se mně zeptali, co že to futurismus je, neuměl bych vám odpovědět Český-jazyk.cz - ČÍTANKA: Manifest futurismu (2) (Filippo Tommaso Marinetti) - • nebo též Futuristický manifest Já a moji přátelé jsme bděli celou noc pod lampou mešity s kopulemi z prolamované mosazi, plné hvězd jako naše duše, protože i ony zářily.

Modrý kód, 168. epizoda - Nechci utíkat | Prima. reklama. Pro sledování epizody je třeba, abyste se přihlásili ke svému iPrima účtu. Došlo k chybě inicializace nastavení přehrávače. Chyba číslo 33093. Zkuste prosím stránku znovu načíst pomocí Ctrl+F5. Byl dosažen limit pro přehrávání. Litujeme, ale na vašem účtu. Futurismus Lenka Procházkov Manifest futurismu - Filippo . Marinetti (italský básník) hledají nový výraz pro . pohyb. doba, která se jim stala inspirací, se rychle . mění → → dynamičnost. chtějí dostat i do umění. propagují . svět techniky, rychlost, anarchismus, d. estrukci x likvidují harmonii a konvence. futurum = budoucí. Už první manifest futurismu, otištěný v pařížském časopise Le Figaro 20. února 1909, vyšel v petrohradském Večeru o pouhý měsíc později a např. kniha Alberta Gleize a Jeana Metzingera De cubisme se objevila na trhu v ruském překladu již roku 1913. Byly to podmínky, ve kterých se formovaly tzv. ruské avantgardy.

Futurismus - Wikipedi

Obr. 5 Guillaume Apollinaire KUBISMUS U nás: Bohumil Kubišta Josef Čapek (Ženský akt) FUTURISMUS Manifest futurismu (Itálie, 1909) Iniciátor: Filippo Tomasso Marinetti Obr. 6 Hluk ulice vnikl do domů - Umberto Boccioni FUTURISMUS oslava společnosti, městské civilizace ukazuje rušnou uspěchanou dobu NEKRITIZUJÍ JI!! Každý manifest obsahuje poznámku datovanou a podepsanou leteckou společností, které jej označuje EurLex-2 V roce 1909 vyšel ve francouzském deníku Le Figaro jeho Manifest futurismu Čítanka III. k Literatuře v kostce [česká literatura přelomu 19. a 20 století : česká a světová literatura 1. pol. 20. století] : pro střední škol Zakladatel a teoretik futurismu. Studoval v Paříži, zprvu psal francouzsky (v pařížském Figaru vydal v roce 1909 Manifest futurismu), poté italsky. Česky vyšla básnická sbírka Osvobozená slova a divadelní hry Ohnivý buben a Zajatci rozbor

Futurismus ARTMUSEUM

Rayonismus (od francouzského Rayon - paprsek) neboli také lučismus je radikální avantgardní umělecký směr v Rusku kolem roku 1911, který představuje jeden z prvních projevů abstraktního malířství vůbec.. Historie. Vzniku rayonismu předcházela skupina avantgardních umělců Бубновый валет (založené roku 1910), která se poprvé představila na stejnojmenné. Takoví byli vyznavači směru, jehož manifest vyšel 20. února 1909 v listu Le Figaro a jenž byl pro distanc od všeho minulého a oslavu všeho nového zván futurismem. Přežil sice jen pár dekád a byl téměř výhradně italský, dokázal ale ovlivnit i další směry, mimo jiné surrealismus či dadaismus Manifest futurismu - programový manifest italských futuristů. Bylo vytištěno v několika tisících kopiích a zasláno umělcům a novinám. Oznámeno asi o měsíc později, 20. února 1909, Filippo Tommaso Marinetti v pařížském deníku Le Figaro. Je to první oficiální projev tvůrců tohoto uměleckého hnutí Manifest futurismu ( 1909 v pařížském deníku Le Figaro, výňatek) 1. Chceme opětovat lásku k nebezpečí, návyk na energii a smělost. 2. Základními prvky naší poezie budou odvaha, zmužilost a revolta. 3. Literatura až dosud velebila myšlenkovou nehybnost, vytržení a spánek, my chceme velebit útočný neklid, horečnatou.

1909 - manifest futurismu postižení dynamičnosti doby - pohyb typografické experimenty rušení interpunkce - osvobozená slova odmítání lyrického hrdiny větve: italská, ruská F. T. Marinetti - Itálie, Manifest futurismu V. Majakovskij - Rusko V. Chlebnikov - Rusko, vytvořil zaumný jazyk (uměle vytvořený jazyk) Kubismu r.1918 - Filippo Marinetti - Manifest futurismu (krása neklidu,revolty,boje) znaky: základem je dynamismus - zkratkovost, proměnlivost básnického rytmu~rychlost prolínání rovin - předmět,místo,atmos.,na základě volných představ,na první pohle

Výpisky z literatury - Edisc

Neškodí připomenout, že už v roce 1886 publikoval ve Figaru Jean Moreás Manifeste du symbolism a sám Marinetti svůj manifest futurismu četl v roce 1908 přátelům v literárním salonu Corso Venezia a text pak vyšel v plném znění už 5. února 1909 v boloňských novinách La Gazzetta dell'Emilia Filippo Tommaso Marinetti a Manifest Futurismu.Provokace, bezdrátová komunikace a Osvobozená slova, 1913. Futurismus a politika. Futiristická malba:Umberto Boccioni, Giacomo Bala, Carlo Carrà, Gino Severini, Luigi Russolo, Enrico Prampolini. Futurismus a sochařství -Umberto Boccioni formy kontinuity a Plastický dynamismus. Futurismus a. Dvacátého února 1909 vyšel v Le Figaru Manifest futurismu. Výzvy k ničení kulturních památek, opěvování očistné síly válek, zbožštění dynamiky moderní doby tvořily pilíře brilantní provokace, brzy rezonující kulturní Evropou. Guru futurismu Filippo Tommaso Marinetti v šokování nepolevil dalších 35 let, ať už šlo o manifesty fašismu, nebo futuristického. Obr. 3 - Guillaume Apollinaire, Dáma v klobouku Futurismus 1909 Filippo Marinetti Manifest futurismu futurum = budoucí směr populární v Itálii a Rusku odpor k tradicím propagovali svět techniky, anarchismus, destrukci nádhera světa byla obohacena o novou krásu: o krásu rychlosti teorie osvobozených slov Futurismus. -1909 - Filippo Marinetti (Ital) - napsal Manifest futurismu-vyznává odpor k tradici, stroj: nejdokonalejší věc na světě-připojil se k italskému fašismu-Manifest: zavržení předchůdců, distancování se od předešlých uměleckých tendencí, hledání nového výrazu pro pohyb, propagace světa techniky, rychlosti, anarchismu.

Manifesto of Futurist Painters (1910) - Umberto Boccioni

Vliv futurismu sahá až k jeho zakladateli Filippovi Tommasovi Marinettimu a jeho prvnímu futuristickému manifestu z roku 1909. Obsah. 1 Před první světovou válkou 1909-1914. 1.1 Manifest založen.

Futurismus - Gymnázium Che

filippo tommasso marinetti - manifest futurismu · jediný očistec je válka, krása je již jenom v boji, budeme opěvovat továrny-je v tom umění, lásku k nebezpečí, technika je úžasná · chtějí velebit útočný neklid, demolovat galerie, knihovny, potírat moralismus, opovržení k žen Jeho Manifest futurismu byl poprvé otištěn ve francouzském þasopise Figaro uţ v roce 1909, tedy mnohem dříve neţ byl publikován v italštině. Samotné futuristické hnutí bylo ustanoveno téhoţ roku, ale jiţ na území Itálie, a to v Milánu. Jak tvrdil Marinetti: Futurismu Manifest futurismu. Zásady tohoto směru formuloval 1909 italský básník Filippo . Tommaso. Marinetti (1876-1944). V roce 1909 publikoval v Paříži první manifest futurismu. Výňatek z Manifestu futurismu uveřejněného v pařížském Figaru 20. února 1909 Filippo Tommaso Marinetti-Manifest Futurismu 1909, Provokace a skandály. Zrušení syntaxe. Bezdrátová komunikace. Osvobozená slova, 1913. Tři fáz

• Avantgardní umělecký směr, Manifest futurismu vyhlášen dne 20. 2. 1909 • směr převážně italský, byl populární také v Rusku • vznikl v okruhu anarchisticky orientované měšťanské inteligence - svůj postoj vůči stávajícím společenským poměrům promítala do negace všech tradičních nore Italská situace v umění reaguje na společnost a ostatní svět protestuje proti válce. Filippo Marinetti zveřejnil v roce 1909 Manifest futurismu. Představitelé futurismu jsou Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrá, Gino Severini, u nás Růžena Zátková - začátek r. 1909 - byl vydán Manifest futurismu (Filippo Marinetti) Body z Manifestu futurismu: Chceme opěvovat lásku k nebezpečí, návyk na energii a smělost. Prohlašujeme, že nádhera světa byla obohacena o novou krásu: o krásu rychlosti Inspirován futuristickým uměním napsál spolu s Carlo Carrä, Luigi Russolo, Giacomo Balla a Gino Severini Manifest futuristického malování a taky Manifest futurismu . V roce 1911 byl ovlivněn Kubismem, co mimožádně ovlivnilo jeho další díla. V roce 1912 ukončil s větší elasticitou, své nejvízmamější díla Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online