Home

CHKO České středohoří kraj

Chráněná krajinná oblast České středohoří se rozkládá mezi Louny a Českou Lípou.Je součástí podkrušnohorské subprovincie. Rozloha je 1068,9 km² (celé pohoří 1600 km²), což jí řadí co do velikosti na druhé místo v Česku. Přirozeně ji dělí řeka Labe. CHKO byla založena v roce 1976.. Zaujímá části území sedmi okresů (Česká Lípa, Děčín, Litoměřice. Územní obvod AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, tvoří území CHKO České Středohoří a správní obvody ORP Teplice, Litvínov, Most, Bílina, Žatec, Louny, Lovosice, Roudnice nad Labem, Litoměřice, Ústí nad Labem, Děčín, Rumburk a Varnsdorf s výjimkou území CHKO Kokořínsko - Máchův kraj a CHKO Lužické hory Umístění České středohoří leží v severočeském kraji a táhne se severovýchodním směrem od Mostu k Novému Boru. Na severu sousedí s Lužickými horami, na východě s Ralskou pahorkatinou a Polabím, na jihu s Mosteckou pánví a na západě s Krušnými horami a Českým Švýcarskem CHKO České středohoří je chráněné území o rozloze 1063 km2 založené v roce 1976 za účelem ochrany a zachování pestré geologické skladby, druhového..

Vážení stavebníci, na této stránce naleznete informace, které můžete potřebovat při přípravě stavebních a podobných aktivit na území CHKO České středohoří. Žádost zde: Žádost RP Správa CHKO ČS.doc Podání žádosti o závazné stanovisko ke stavebnímu záměru Správa CHKO Český kras č.p. 85, 267 18 Karlštejn. Telefon: +420 951 42 4552 +420 951 42 4554. stredni.cechy@nature.cz www.ceskykras.ochranaprirody.c Destinační agentura České středohoří, o.p.s. je jednou ze čtyř destinačních agentur v Ústeckém kraji. Úzce spolupracuje se Správou CHKO České středohoří, místními akčními skupinami, zájmovými spolky a sdruženími, veřejnou správou Přehled CHKO. Na území České republiky bylo v letech 1955-2016 postupně vyhlášeno 26 chráněných krajinných oblastí o celkové rozloze 10 761,11 km², což je více než rozloha Jihočeského kraje a tvoří tak 13,6 % rozlohy státu. Největší z nich je CHKO Beskydy (1 160 km²), nejmenší CHKO Blaník (40 km²), nejstarší CHKO Český ráj (od roku 1955) a nejmladší CHKO.

Kraj je význačný různorodostí lidové architektury, množstvím hradů a zámků. CHKO České středohoří leží mezi Louny a Českou Lípou. Chráněnou krajinnou oblastí byla prohlášena v roce 1976 a zaujímá cca 1.063 km2 (celé pohoří 1600 km2) Web a kompletní informace o destinaci České středohoří. Boreč. Kraj kolem obce Boreč se nachází v kotlině, která je chráněná čedičovými vrchy, Borečským vrchem (449 m), Sutomským vrchem (505 m), Jezerkou (471 m) a Ovčínem (431 m) Zde jsou uvedeny kontakty na pracovníky Správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj a jejich pracovní zařazení. Kontaktní telefonní číslo na podatelnu na pracovišti Mělník je 951 424 601, kde také můžete být přepojeni na příslušného pracovníka. E-mailovou adresu mají všichni ve stejném tvaru: jmeno.prijmeni@nature.cz

Adresa pracoviště Správy CHKO Litovelské Pomoraví. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Regionální pracoviště Olomoucko Oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví Husova 906/ 5a 784 01 Litovel. Tel.: +420 951 425 155. Email: litpom@nature.cz Adresa pracoviště Olomouc: Agentura ochrany přírody a krajiny České. Správa CHKO Český ráj. ÚŘEDNÍ HODINY. pondělí a středa: 8 - 17 h. Prosíme všechny o striktní dodržování protiepidemiologických pravidel, zejména hygienických a zachování potřebných odstupů. Přednostně se, prosíme, obraťte na příslušného pracovníka telefonicky nebo e-mailem ředitel regionálního pracovištěSpráva CHKO České středohoří Narodil se v roce 1975 v Děčíně. V letech 1994 až 2000 vystudoval Českou zemědělskou univerzitu, Institut tropického a subtropického zemědělství se zaměřením na rostlinnou výrobu. Poté absolvoval jednoroční praxi v USA v rámci programu Global Outreach Charakteristika oblasti. Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj patří svou velikostí 410km 2 mezi větší CHKO. Vyhlášena Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj byla vyhlášena nařízením vlády ze dne 9. dubna 2014 s účinností od 1. září 2014 České středohoří je druhá největší CHKO v České republice. Chráněná oblast České středohoří má rozlohu 1063 kilometrů čtverečních a je druhou největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice po Beskydech. Většina CHKO leží na území Ústeckého kraje

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy. Nádražní 36 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. +420 571 654 293. beskydy@nature.cz. Důvodem vyhlášení CHKO Beskydy byly její výjimečné přírodní hodnoty, zejména zbytky původních pralesovitých lesů s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin. Pozoruhodné jsou také. Maloplošná chráněná území ve správě RP SCHKO Slavkovský les. Ministerstvo životního prostředí; Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz; Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz Česká geologická služba www.geology.cz; Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz; Česká inspekce životního prostředí www. Regionální pracoviště Správa CHKO Český les. pracoviště Přimda. náměstí Republiky 287, 348 06 Přimda. +420 951 424 201. pracoviště Plzeň. Malá 9, 301 00 Plzeň. +420 951 424 222. ceskyles@nature.cz. www.ceskyles.nature.cz České středohoří osloví návštěvníka především jako neopakovatelný typ krajiny, jehož obdobu bychom marně hledali v České republice i v okolních státech střední Evropy. Z hlediska výskytu rozmanitých rostlinných a živočišných druhů i jejich společenstev patří toto území k nejbohatším v Čechách

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les. Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy. Regionální pracoviště Střední Čechy. Regionální pracoviště Správa CHKO Český les. Regionální pracoviště Jižní Morava. Regionální pracoviště Jižní Čechy. Regionální pracoviště Východní Čechy Nádherné snímky: Jedinečná zahrada sopek Českého středohoří je chráněna již 45 let. Východ slunce v Českém středohoří. Foto: Shutterstock. České středohoří na historickém snímku - Milešovka (vlevo) a vrch Košťál (mnohdy též zvaný Košťálov) nad městečkem Třebenice. Foto: ČTK LIBERECKÝ KRAJ - vesnice na Českoliu (České středohoří, Kokořínsko), příměstské enklávy v Pojizeří a Podkrkonoší, horské osady Jizerských hor. Památkové rezervace na okrese Česká Lípa - Janovice, Lhota, Rané a Žďár. Na okrese Jablonec nad Nisou - Jizerka, Železný Brod - Trávníky. Na okrese Semily - Horní Štěpanice a Lomnice nad Popelkou - Karlov

Chráněná krajinná oblast České středohoří - Wikipedi

Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoř

Přibližně 127kilometrový trek sopečnou krajinou CHKO České středohoří. Mj. navštívíte hromovou horu Milešovku, mystický vrch Raná, 12metrový Vaňovský vodopád, kaňon Labe Porta Bohemica, svezete se motorovou lodí a možná si odnesete i české granáty AOPK ČR, RP Střední Čechy - Správa CHKO Český kras vás zve v roce 2021 na následující akce: Vzhledem k opatřením Vlády ČR z důvodu zamezení šíření koronaviru byly některé plánované exkurze v CHKO Český kras zrušeny nebo mohou být přesunuty na jiné termíny od Jítravy po Českou Kamenici silnici I/13 (Liberec-Děčín). Západní část spadá pod Ústecký, východní pak pod Liberecký kraj. Jejím sousedem jsou další velkoplošná chráněná území, Národní park České Švýcarsko, CHKO České středohoří a CHKO Labské pískovce Letošní jarní setkání členů dobrovolné stráže přírody CHKO České středohoří. se uskuteční v sobotu 17. března 2018 od 9 do cca. 14 hod. v budově Správy CHKO České středohoří. v Litoměřicích (Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice). Kontakt na pořadatele: Lenka Černá, , tel. 725 729 103

Maloplošná chráněná území ČR. Správa CHKO Železné hory >> Charakteristika oblasti >> Maloplošná chráněná území ČR Státní správa. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK ČR) je dle ust. § 75 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zák. č. 250/2014 Sb., správní úřad, který je podřízený Ministerstvu životního prostředí a vykonává státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny v rozsahu stanoveném tímto. Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.c Správa Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Dobrovského 332. 516 01 Rychnov nad Kněžnou. +420 494 539 541. orlhory (at)nature.cz. Správa CHKO Orlické hory se po změně zákona 114/1992 Sb. stala součástí nově ustaveného orgánu ochrany přírody - Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

11. 2009 (NV č. 371/2009 Sb.) v rámci národního seznamu evroy významných lokalit. V CHKO Bílé Karpaty je takto vymezeno 16 EVL. Ve Zlínském kraji 59 (včetně CHKO Beskydy a Bílé Karpaty). V rámci soustavy Natura 2000 byly ve Zlínském kraji vyhlášeny dvě ptačí oblasti (SPA): CZ0721023 - Horní Vsack O správě CHKO. Správa CHKO Jizerské hory je jedním z oddělení regionálního pracoviště Liberecko a je orgánem ochrany přírody a krajiny na území CHKO Jizerské hory.. Vedoucím je Ing.Tomáš Korytář, jeho zástupcem Ing. arch. Jana Mejzrová.. Adresa a kontakty. AOPK ČR, regionální pracoviště Liberecko. Správa CHKO Jizerské hor

Rostliny CHKO Pálava

hlášení škod na hospodářských zvířatechzpůsobených velkými šelmamitel.: 731 502 993www: www.navratvlku.cz. Chráněná krajinná oblast (CHKO) Jizerské hory zahrnuje území Jizerských hor a jejich podhůří (s výjimkou Černostudničního hřebene) přibližně mezi městy Liberec, Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Kořenov. Naučná stezka Petráčkova hora. Všechny Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty Regionální pracoviště Správa CHKO Český les Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj Regionální. Správa CHKO Křivoklátsko vykonává činnost odborné organizace ochrany přírody v souladu s ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon č.114/92 Sb.) a dále vykonává činnost speciální státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny

České středohoří České středohoří - TURISTICKÉ OBLASTI

Výprava - Po stopách zvěře Konference k 20. výročí CHKO Broumovsko Podzimní dětský den s Lesy ČR Netopýří noc 2011 Den Země 2011 Den Země s CHKO Broumovsko 200 Ročně je v kraji vyhodnocováno okolo 30 návrhů památných stromů, vyhlašuje se cca 20 nových, ruší se 3 - 5 z důvodu rozlomení, vyvrácení, uschnutí apod. Památné stromy CHKO Poodří. Na území CHKO Poodří se od 1. 3. 2017 (nové vyhlášení CHKO nařízením vlády č. 51/2017 Sb.) nachází celkem 8 památných stromů Výraznější ovlivnění území CHKO je datováno od počátku 18. stol. jeho turistickým zpřístupňováním prostřednictvím stezek, vyhlídek, restauračních zařízení apod. Kupříkladu v roce 1832 byla prvně zpřístupněna Pravčická brána, roku 1889 - 1890 italští dělníci vystavěli stezky v soutěskách Kamenice Charakteristika oblasti. Beskydy - krajina horských hřebenů, hlubokých údolí, zurčících potoků a říček, rozlehlých lesů, rozkvetlých strání a starobylých dřevěnic.Krajina, která u nás nemá obdoby, neboť zde končí a zároveň dosahuje nejvyšších nadmořských výšek na našem území karpatský horský oblouk - zelená páteř střední Evropy

Charakteristika oblasti Vymezení oblasti. Území vysokých či centrálních Brd je vymezené na SV údolím Litavky, na SZ údolím Holoubkovského potoka (jímž prochází silnice a železnice Praha-Plzeň), na jihozápadě, jihu až jihovýchodě pak přibližně vrstevnicí 600m a hranicí souvislého lesního krytu, které oddělují vlastní vyšší a souvisle zalesněné brdské. v rubrikách okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj, se štítky CHKO Český ráj, chráněné krajinné oblasti, geologicky pozoruhodné lokality, hrady a zámky, přírodní rezervace, vesnické památkové rezervace. (zatím nikdo nehodnotil) Komentáře: zatím žádný. Naučná stezka seznamuje s pískovcovým skalním městem a.

CHKO České středohoří (Chráněná oblast) • Mapy

 1. Správa CHKO Třeboňsko >> Fotogalerie CHKO Třeboňsko Fotogalerie CHKO Třeboňsko. Péče o přírodu a krajinu Národní přírodní rezervace Červené blato Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka Česká inspekce životního prostřed.
 2. 370 01 České Budějovice Tel.: (+420) 951 424 411 Podatelna: jizni.cechy@ + přípona nature.cz ID DS: qxcdynt IČO: 62933591. Správa CHKO Blanský les Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov Tel.: (+420) 951 424 420 Podatelna: jizni.cechy@ + přípona nature.cz. Správa CHKO Třeboňsko Valy 121, 379 01 Třeboň Telefon: (+420) 951 424 440 ID DS.
 3. Správa CHKO Labské pískovce >> Fotogalerie biotopy obojživelníků v severních Čechách Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků Flóra Ústeckého kraje Fauna Ústeckého kraje Krajina Ústeckého kraje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz; Česká informační agentura životního.
 4. Ceny Olomouckého kraje 2020 - 1. místo pro Moravu u Štěpánova. 11.9.2020. Dne 11. 9. se ve staré střelnici v Hranicích konalo vyhlašování výsledků soutěže Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí 2020
 5. NPP Rašovické skály. Koniklec luční. Vstavač mužský v NPP Rašovické skály. Sasanka lesní. Hvozdík sivý. Řeřišničník skalní. Koniklec luční
 6. Publikace ke stažení. Publikace a jiné materiály. ke stažení Na této stránce naleznete různé publikace a propagační materiály. Vše je k dispozici ke stažení ve formátu pdf

Informace pro stavebníky - Správa CHKO České středohoř

 1. Charakteristika CHKO Bílé Karpaty. Svým charakterem mohou Bílé Karpaty sloužit jako modelové území pro koexistenci zájmů ochrany přírody s hospodářskými aktivitami respektujícími ekologickou únosnost území a jeho přírodní podmínky.Rozsáhlá historická odlesnění v Bílých Karpatech měla velmi často charakter krajinářských úprav citlivě využívajících.
 2. Entomologická exkurze v CHKO Český kras. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Střední Čechy - Správa CHKO Český kras a Společnost pro ochranu motýlů vás srdečně zvou na entomologickou vycházku ze Srbska do Karlštejna
 3. AOPK ČR, RP Střední Čechy - Správa CHKO Český krs a Komunitní centrum sv. Ludmily vás srdečně zvou na projekce filmů z mezinárodního filmového festivalu Ekofilm 2020. 12. 6. 2021. Světový den stráže přírody v Moravském krasu. Zveme na tradiční akci s pozorováním dravců. 12. 6. 2021
 4. V bývalém Vč. kraji bylo prokázáno hnízdění 191 druhů ptáků a v CHKO 108 druhů a u dalších 17ti se hnízdění předpokládá. U savců byla pozornost věnována drobným zemním savcům, kde bylo dosud prokázáno 12 druhů. Z hlediska výškového rozšíření se efekt hor v rámci obratlovců téměř neprojevuje

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les >> Regionální pracoviště informuje >> Aktuality >> Pozvánka na Den Českého lesa 2.8.2021 Den Českého lesa se letos uskuteční v oboře Horšov nedaleko Horšovského Týna 11. září od 11 hodin Pro České středohoří typické kuželovité tvary kopců jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti, která vytlačila vyvřeliny většinou čedičového typu a znělce do tvaru kup a příkrovů. Specifické přírodní podmínky (průměrné roční teploty 9-5°C, průměrné roční úhrny srážek 470-800 mm, převážně. Chráněná krajinná oblast České středohoří se rozkládá mezi Louny a Českou Lípou.Je součástí podkrušnohorské subprovincie. Rozloha je 1068,9 km² (celé pohoří 1600 km²), což jí řadí co do velikosti na druhé místo v Česku. Přirozeně ji dělí řeka Labe. CHKO byla založena v roce 1976 Krajina Českého středohoří (od roku 1976 CHKO) je typická svými kuželovitými vrchy.Tyto kopce byly před mnoha lety činnými sopkami. Oblast Českého středohoří je chráněná z důvodu výskytu velkého množství vzácných rostlin a živočichů.Mnoho z nich patří mezi ohrožené druhy

CHKO České středohoří je,svou rozlohou 1063 km2, druhým největším chráněným územím v České republice. Nejvyšším vrcholem oblasti je hora Milešovka s nadmořskou výškou 837 m. Dalšími významnými vrcholy jsou: Sedlo (726 m), Buková hora (683 m), Lovoš (570 m), Hazmburk (556 m), Milá (510 m), Oblík (509 m), Raná (457. CHKO České Středohoří. CHKO České Středohoří byla založena v roce 1976 a najdeme ji mezi Louny a Českou Lípou. Rozkládá se na území 1063 km², po obou březích dolního toku české části Labe. Na první pohled vás tady upoutá dynamický reliéf krajiny, stejně jako ruiny středověkého panského sídla CHKO České Středohoří- Chráněná krajinná oblast České středohoří se rozkládá mezi Louny a Českou Lípou. Je součástí podkrušnohorské subprovincie. Rozloha je 1063,17 km² což jí řadí co do velikosti na druhé místo v Česku. Přirozeně ji dělí řeka Labe. CHKO byla založena v roce 1976 Turistika. Nedaleko od vsi Milá v západní části Chraněné krajinné oblasti České středohoří se nachází skalnatý čedičový vrch. Vrch Milá (510 m n. m.), pozůstatek třetihorního strat... Bečov. Blešenský vrch. Turistika. Blešenský vrch (520 m n. m.) leží v CHKO České středohoří nad vsí Blešno Destinační agentura České středohoří, o.p.s. je jednou ze čtyř destinačních agentur v Ústeckém kraji. Úzce spolupracuje se Správou CHKO České středohoří, místními akčními skupinami, zájmovými spolky a sdruženími, veřejnou správou. Společnost se zároveň podílí na přípravě strategických dokumentů v oblasti.

Ústecký kraj - CHKO. Chráněné krajinné oblasti. Velmi hezký vílet a dá se stihnout za jeden den. Otevírací doba: volné. GPS: 50.6487 N, 14.1536 E. Vložil: Renča (06.10.2011) Přidat vlastní fotky z výletu Správa CHKO rovněž spolupracuje s řadou aktivních občanských sdružení, jako např. s ČSOP, KČT, skauty, TOM, ČSO, ČRS. Autoři pracují na Správě CHKO České středohoří. Základní údaje. Vyhlášení. výnosem Ministerstva kultury ČR číslo 6883/76 ze dne 19. 3. 1976. Rozloha podle vyhlášení. 1 063,17 km 2. Nadmořská. Prvních šest párů kriticky ohrožených sokolů se vrátilo do CHKO České středohoří. Jedna samice si... Kravaře se po 27 letech dočkají obchvatu, místní se bojí ztráty zákazníků Středohoří, těžké zranění, Tipy na výlet: Liberecký kraj, územní plán, Vejce,.

Správa CHKO České středohoří poukáže na méně propagované přírodní fenomény Českého středohoří. Zároveň přiblíží vývoj ochrany přírody v regionu od předválečných aktivit jednotlivců až po současné projekty Správy CHKO, které se věnují např. zachování stepí na Lounsku nebo záchraně krajových odrůd. Ústecký kraj (odkaz na titulní stránku) Komentovaná prohlídka výstavy Zahrada či Ráj? 40 let CHKO České středohoří. Sdílet na Facebooku; Sdílet na Twitteru . LITOMĚŘICE Výstavou provede kurátorka Mgr. Ladislava Filipová, Ph.D. Komentovaná prohlídka proběhne ve dvou časech: od 14.00 h a od 16.00 h

Správa CHKO Český kra

 1. Charakteristika oblasti. Důvodem vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Blaník byla a zůstává ochrana typické středočeské krajiny. Při pohledu na mapu skutečně zjistíme, že krajina pod Blaníkem je malým vzorkem velkých Čech. 1/3 rozlohy CHKO Blaník tvoří lesy, nalezneme zde velké lány orné půdy i malé.
 2. Chráněná krajinná oblast České středohoří leží hlavně v Ústeckém a zčásti v Libereckém kraji. Rozlohou je druhou největší CHKO v Česku. Mezi nejvyhledávanější místa patří bezesporu vrchy Milešovka a Lovoš
 3. Ve výjimečné oblasti České středohoří, 24 km západně od Litoměřic a pouhých 6 km od nejvyšší hory Milešovky. Dům leží na okraji vesnice Lukov, u značené cyklostezky, přímo v CHKO České středohoří,.
Jak je to s vjezdy motorových vozidel do CHKO Litovelské

CHKO Železné hory. . 7. 7. 2021. Mapy.cz zobrazí všechna potřebná místa pro lepší orientaci dobrovolníků v oblastech zasažených tornádem. Konkrétně na mapě lidé uvidí třeba prostory pro přespání, sklady s drogerií, oblečením a stavebním materiálem nebo kde se nachází kontaktní centrum Webkamery - CHKO Broumovsko - WebCamLive. Region: Evropa > Česká Republika > Královéhradecký kraj > CHKO Broumovsko Chráněné rostliny v CHKO Orlické hory Invazní rostliny v CHKO Orlické hory Ostatní rostliny. Aktuality Všechny aktuality. pátek, 16. července 2021 Nový biotop pro drobné vodní živočichy uprostřed pastviny u Bartošovic v Orlických horách Česká inspekce životního prostřed. Na 84 %území Českého středohoří zaujímá Chráněná krajinná oblast České středohoří (CHKO České středohoří) o výměře 1063,17 km². Nejvyšším vrcholem je Milešovka (837 m). Nejnižším bodem je hladina Labe v Děčíně (121,9 m). Maximální výškový rozdíl ted Popis: Územní obvod RP tvoří území CHKO České středohoří, území NPR Jezerka (vč. vymezeného ochranného pásma NPR) a správní obvody ORP Teplice, Litvínov, Most, Bílina, Žatec, Louny, Lovosice, Roudnice nad Labem, Litoměřice, Ústí nad Labem, Děčín, Rumburk, Varnsdorf s výjimkou území CHKO Kokořínsko - Máchův kraj a CHKO Lužické hory

Destinační agentura České středohoří, o

 1. CHKO a biosférická rezervace Pálava. Flóra, fauna, ochrana přírody a další informace včetně projektu rozšíření biosférické rezervace Pálava o Lednicko-valtický areál a komplex lužních lesů na soutoku Moravy a Dyje
 2. Do školy zavítali pracovníci CHKO České Středohoří. 18.12.2019. 12. Úložiště radioaktivního odpadu Richard u Litoměřic slaví 55 let. Rozšiřují ho. Lidé se příští rok nepodívají, jak se v podzemí skladuje radioaktivní odpad. Probíhá tu totiž. 15.8.2019. 3 4
 3. Chráněná krajinná oblast České středohoří, které vzniklo zejména sopečnou činností, se rozprostírá v krajích Ústeckém a Libereckém v nadmořské výšce od 121,9 (hladina Labe v Děčíně) až 836,5 m (vrchol Milešovky). Nejvyšší tamní masiv uchvátil přírodovědce a zakladatele moderní geografie Alexandra von Humboldta, který napsal, že je z Milešovky třetí.
 4. České středohoří: to je podmanivá zahrada Čech i pravěký menhir Ústecký kraj - Moderní doba si často žádá oběti, a tak musejí lesy, louky i úrodná pole často 30.7.201
 5. Územím CHKO Pálava vede několik značených cyklotras. Jízda na kole po turistických stezkách (například v NPR Tabulová, NPR Děvín, PR Svatý kopeček aj.) je zakázána. Jízda na kole působí erozi a ničí povrch stezek, cyklisté navíc ohrožují pěší turisty. Děkujeme, že toto omezení respektujete a na kole jezdíte.
 6. Naše Chata Havaj Vám nabízí luxusní dovolenou plnou zážitků v malé chatařské osadě Malý Bor u Stvolínek na rozhraní CHKO České středohoří a CHKO Kokořínsko. Kromě krásné přírody je zde i spousta turistických a cyklistických tras, které vám umožní poznat opravdu nádherná místa v našem kraji
 7. Česko: Región Liberecký kraj: Okres Okres Česká Lípa: Lokalita Kamenický Šenov: Nadmorská výška 520 - 595 m n. m. Súradnice Rozloha 1,26 ha: Vznik 31. december 1933 - Vyhlásilo Ministerstvo školstva a národnej osvety Správa Správa CHKO České středohoří

Chráněné krajinné oblasti v Česku - Wikipedi

CHKO České středohoří je rozsáhlé území s velkoplošnou ochranou, které zasahuje do sedmi okresů Severočeského kraje. (Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Děčín, Ústí nad Labem, Česká Lípa). České středohoří je lokalitou, která obsahuje velmi rozsáhlý přírodní, kulturní a geologický potenciál Kontakty. Dotazy na dotace v ochraně přírody a krajiny směřujte na kontaktní (sběrná) místa, která jsou v pravém menu rozdělena podle věcné působnosti anebo níže dle územní působnosti

České středohoří - tipy na výlety v Českém středohoř

CHKO •CHKO České středohoří •CHKO Labské pískovce •CHKO Lužické hory. ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ CD -ROM Česká republika a její kraje, SILCOM, CD- ROM&Multimedia, s.r.o. Opava, Česká republika, 2010 CD - ROM Cestujeme po ČR, PONŠKOLA Chrudim, 2001 -mapy krajů. České středohoří Milešovka 837 m.n.m. Dolnohorská tabule Říp 461 m.n.m. NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO ( 79 km2 - vznik v roce 1999 ) a CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE ¨( 240 km2, vyhlášena v roce 1972 ) zahrnují území Děčínské vrchoviny, které je tvořeno převážně druhohorními kvádrovými pískovci s průniky. Ve výjimečné oblasti České středohoří, 24 km západně od Litoměřic a pouhých 6 km od nejvyšší hory Milešovky. Dům leží na okraji vesnice Lukov, u značené cyklostezky, přímo v CHKO České středohoří, které je díky vulkanickému vzniku jedinečnou přírodní památkou v celé České republice CHKO Český ráj. May 31 at 10:30 PM ·. VÝREČEK MALÝ SE POPRVÉ OBJEVIL V ČESKÉM RÁJI. Nový druh pro CHKO Český ráj si můžeme připsat po minulé neděli, kdy se místním ornitologům podařilo v přírodní rezervaci Žabakor odchytit sovu - výrečka malého (Otus scops). Tento druh byl ještě před deseti lety v České. Žádáme proto Zastupitelstvo Ústeckého kraje, aby schválilo v ekologicky hodnotné části CHKO České středohoří na dálnici D8 výstavbu tunelu Kubačka. Toto rozhodnutí by umožnilo stáhnout podané žaloby a ukončit dlouholeté spory. Dálnice by pak mohla být dokončena ku prospěchu přírody a krajiny i obyvatel měst a.

Kategorie České středohoř

441 023 Labe 6 - 7 - CHKO České středohoří 441 024 Labe 8 - CHKO České středohoří 441 025 Labe 9 (pravý břeh Litoměřice - Píšťany) - CHKO České středohoří 441 029 Liběchovský potok - CHKO Kokořínsko 441 035 Mšeno-přehrada II, III - CHKO Jizeské hory 441 039 Ohře 2 - 3 - PR Pístecký les 441 047 Ploučnice 1 - CHKO. Do kraje zasahuje několik velkoplošných území, jednak Krkonošský národní park a také pět chráněných krajinných oblastí: CHKO Kokořínsko, CHKO Lužické hory, CHKO České středohoří, CHKO Jizerské hory a CHKO Český ráj. Na území kraje je 7 národních přírodních rezervací, 8 národních přírodních památek, 36. Jihomoravský kraj: 19.07.2021 19.07.2021 95202 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Plánu péče o přírodní rezervaci Hejtmanka na období 2021 - 2028: Regionální pracoviště Olomoucko (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky) 19.07.2021 19.07.2021 9520

Kokořínsko-Máchův kraj 1:25 000 severGeodézie On Line

Kontakty - Správa CHKO Kokořínsk

Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky)-29.06.2021 95133 Oznámení návrhu na vyhlášení PP Mnišský rybník: Jihočeský kraj: 24.06.2021 23.06.2021 95113 Malování školy: Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická Přírodní poměry. Poloha. Ústecký kraj se nachází na severozápadě České republiky a sousedí na jihozápadní straně s krajem Karlovarským, ne jihu krátkým úsekem z krajem Plzeňským, na východní straně s krajem Libereckým, z jihovýchodní strany s krajem Středočeským a nejdelší severní hranice kraje je zároveň státní hranicí mezi Českou republikou a Německem

Fauna KřivoklátskaKvětena Bílých KarpatŽďárské vrchy 1:25 000 Geodézie On Line