Home

Labe původ slova

Jektože je Labe středního rodu, když všechny ostatní řeky

 1. Damiana vysvětlila původ, proto jen něco k rodu. Ve staročeštině bylo to Labe i ta Labe. Ale užíval se ženský rod. Germánská Alba (dnes Elbe) se pozměnila na slovanskou Olbu a poté na Labie = Labí nebo Labě = Labe přičemž se v 17. století se začal užívat jen rod střední.
 2. Původní keltské slovo (snad Elb) znamenalo prostě (velká) řeka a objevuje se v názvech mnoha řek ve Švédsku. Podle některých pramenů má jméno Labe původ v základu Albis znamenající bílý, světlý, čistý (zdroj: Wikipedie)
 3. Tagged bohém bohemia cikáni kočovný život původ slova romov Proč je Labe Labem aneb Historický vodopis ve zkratce . 28 prosince, 2011. Tower of Jericho: Nejstarší mrakodrap světa . 30 března, 2011 18 března, 2020. Britové měli královny už v pravěku.
 4. Původ slova . latinsky labi smekat se Komentáře. Ke slovu labilis zatím nikdo nepřidal žádný koment ář.

Pro germánský původ svědčí to, že se objevuje místní název Dudváh (r. 1208), kde první část slova je bezpečně z germ. dauda - mrtvý . I když jde o etymologii velmi pravděpodobnou, není možné přehlédnout poměrně vysokou frekvenci výskytu v keltské oblasti Původ slova . latinsky tempus čas, latinsky labi kolísat Komentáře. Ke slovu tempolabiln í zatím. Mylně bývá původ názvu /Brno/ odvozován i od keltského slova /Eburodunom/ a maďarského /brunno/ - studně- Bohužel, nepodařilo se nám najit přímý důkaz na to, aby tento místní název měl či neměl společnou etymologii s místními názvy na území Rakouska, o nichž se zmiňujete

Labe :: novaduchovnicesta

112

etymologie. Jméno Brno je odvozeno od praslovanského slova brn, brnie (kal, špína, bláto z hlíny). Přesněji je to jmenná podoba přídavného jména odvozená od základu brnie příponou středního rodu -no, ( brn-no → Brnno ). Doslovný význam je brnné, brněné místo (místo na blátě, blátivé místo) Oleška je řeka v Krkonošském podhůří v severovýchodních Čechách, na pomezí okresů Semily a Jičín, levostranný přítok řeky Jizery.Délka toku je 34,2 km.Plocha povodí měří 171,1 km².Na řece a jejích přítocích hospodaří MO ČRS Košťálo Činka, madla, Krkonoše. Josef Janko [Short articles]-Co se týče tří slov v titule uvedených, jest mi původ slova činka (činek) zcela jasný i pojednal jsem o něm ve zvláštní souvislosti v Časop. pro mod. fil. 5 (1916), str. 103; o původě jeho ze středohornoněmeckého, dosud bavorského schin(e) »Schiene, t. j. úzký plátek kovový neb dřevěný, zejména také (na př. u.

Původ názvu. Pojmenování je odvozeno ze slovanského slova čert a vztahovalo se k nebezpečnému úseku na Labi mezi Čertovou Vodou a Dolním Žlebem, kde vystupuje do vrstvy pískovců žulový hřbet, jehož skalní bloky zasahovaly do řečiště. V tomto úseku, německy. Samotný původ jména Plzeň jako takového má několik verzí. Například tu, že osada vznikla na plzském, kluzkém a vlhkém místě. Středověkou variantou je původ od slova plž, tedy zde žilo mnoho plžů. Město by se tak ale mělo jmenovat Plžeň Toto zvláštní a nelogické zeměpisné pojmenování mají prý na svědomí Keltové, kteří již ve starověku obývali okolí soutoku a za hlavní tok považovali právě Labe. Původ názvu Vltava je od dob Josefa Dobrovského vysvětlován odvozením z germánských slov wilth, jež znamená dravý či divoký, (německy = wild) a. Slovo čechy, resp. čachy se totiž ještě objevuje v zajímavých lidových úslovích, jednom hornolužickém, druhém ruském. Z horní lužičtiny je zaznamenáno z 18. století rčení: to su moje čechi i lechi ve významu ‚to je všechno, co mám' Původ anglického slova drone (vyslovuje se droun) je v armádě USA, kde dálkově řízené létající prostředky a systémy nazvali familiérně a slangově vrčoun (drone). Další význam téhož slova je trubec, notoricky líná osoba a huk - basový tón trvale držený na skotských či českých dudách

Bohém - umělec, tulák, nebo cikán

 1. Původ jména řeky je tentokrát slovanský, a to od slovesa sázet a přípony ava. Dohromady má slovo význam sázavá, tj. usazující se, přinášející s sebou spoustu nánosu. Naši předkové říkali, že kal se sadí - voda že písek sadí. Další teorie praví, že název dali řece Keltové jako sath-jati, což znamená.
 2. To zvláštní slovo šalina. 11.2.2011. Fejeton - V Brně se od pradávna tramvajím říká šaliny. Pro přespolní záhadné slovo je trvalkou slovníku brněnského hantecu. Než jsem obdržel výklad povolaných, nějaký čas jsem po původu slova marně pátral. Brněnský slang vznikal osobitým propojením češtiny s němčinou, při.
 3. Ze slova Nazdar se také odvozuje zdravice, která se dodnes užívá jako přípitek (Na zdraví!) Pozdrav AHOJ. Tramý pozdrav je jen jeden a to je AHOJ. Původní starý námořnický pozdrav z anglického Ahoe, byl později počeštěn na Ahoj. Dostal se k nám z Hamburku přes Labe až na Vltavu, Sázavu a Berounku, kde se všude.
 4. Jizera je řeka v České republice. Je to pravostranný přítok Labe. Délka toku je 164,6 km. Plocha povodí je 2193,4 km². Na jejím horním toku je Přírodní rezervace Rašeliniště Jizery. Podle této řeky byly pojmenovány Jizerské hory, slovo samotné má starobylý, snad keltský původ
 5. Podle jiných badatelů má původ v indoevroém základu albh (bílý, čistý), rovněž může být české jméno odvozeno pomocí přesmyčky z germánského alba (bílý) či latinského Albia fluvis (bílá řeka). Česká podoba slova Labe je poprvé doložena v roce 1125 v Kosmově kronice. Na mapě Petera Kareria z roku 1618.

Zajímavé je, že nezmiňuje Labe, která je místu nejblíže a je rovněž řekou největší. Dalimil už mluví o výstupu na horu Říp (v německém originále Reifin). Původ slova Říp ovšem vychází ze starogermánského výrazu rip znamenajícího hora, vyvýšenina. Termín Rip tedy mohl označovat jakýkoliv kopec Původ slova je vykládán jako složenina ze slov označujících dobytek (hovada) a mačkání či šlapání (srovnej mnout). Výraz humna či za humny, převážně v pomnožném tvaru, přešel na přírodní prostředí vesnice za stodolami, přechod mezi zastavěným územím a volnou krajinou, kde byl pás sadů a zahrad. Před 15 000 lety mluvila Evropa i Asie stejným jazykem. Svým způsobem důkaz pro pravdivost biblického příběhu o Babylónské věži přinesla nová lingvistická studie, která odhalila společné kořeny jazyků v Eurasii. Před 15 000 lety si prý lidé nejspíš poměrně dobře rozuměli napříč oběma kontinenty Skloňování v češtině online. Nominativ: Kdo? Co? labe: Genitiv: Bez koho? Bez čeho? Labe; Dativ: Ke komu? Ke čemu

Video: Labilis Slovník cizích slo

První dvě slova zjevně znamenají 'já, cizinec' (doslova 'z jiné oblasti', srov. stisl. mǫrk 'oblast, hranice'). Interpretace třetího slova byla mnohokrát diskutována (viz Blažek, 2011:37-38).Jako nejpravděpodobnější vychází řešení, které nápis překládá 'já, cizinec Bój', tj. 'cizinec ze země Bójů' Pak tu máme slovo pilsner označující spodně kvašené ležáky, původ je u něho jasný a také to není špatný pocit, že po celém světě uctívaný typ nápoje dostal jméno z češtiny. Dále svět používá slovo pistole, které pravděpodobně vzniklo ze slova píšťala a je tu mezi námi od husitských válek Jde o slovo původem latinské census, což je podstatné jméno slovesné od censere - cenit, odhadovat (od téhož základu je i slovo cenzura, které výrazně pozměnilo význam). Po přejetí ještě v raném středověku se latinské e změnilo v i a staré německé sykavky slyšeli Češi jako značně změkčelé, odtud činž- za. Odkud pochází slovo bordel a jaký je jeho původní význam? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Odkud pochází slovo bordel a jaký je jeho původní význam?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata původ slova píča Dobrý den, napadá mě jeden dotaz, který určitě není z těch nejběžnější, a to sice etymologie českého slova píča. Doslechl jsem se, že toto nepěkné Diskuse: Kunda - Wikipedie Odtud možná etymologický původ slova sranda. že čurák je mužskou obdobou slova píča

O původu názvů českých řek - Cotios dílleach

 1. Slovo snob běžně používáme a máme tím na mysli člověka, který obdivuje všechno módní a okázale dává najevo svůj majetek. Kde je však původ slova snob? Tady existuje několik teorií, já osobně se přikláním k té, kterou zde uvedu. Ještě v 17. století na anglických univerzitách mohli studovat pouze studenti se šlechtickým titulem
 2. Jaký je původ slova maringotka? Odpovědět Zajímavá 0 před 1167 dny Sledovat Nahlásit. Sdílet Poslat e-mailem. Diskuze: Novější vydání slovníku uvádí původ podle názvu francouzského města Maringues, kde se tyto maringotky vyráběly
 3. Původ názvů Labe, Dunaje, Ohře, Jizery, Cidliny, Odry či Moravy zřejmě sahá ještě před doby, kdy v Anglii vznikalo Stonehenge a v Egyptě vyrůstaly první pyramidy. Tak třeba Odra, pramenící na severní Moravě... Její název vznikl ze slova uod/ued, které svého času znamenalo prostě voda
 4. Je to pravostranný přítok Labe. Délka toku je 164,6 km. Plocha povodí je 2193 km². Podle této řeky byly pojmenovány Jizerské hory, slovo samotné má starobylý, snad keltský původ. Základem slova je kořen *is-, sufigovaný pomocí -(i)r-, srovnej příbuzné staroindické isirás (prudký, rychlý, čerstvý, silný)

gotského, nyní normanského, slova elf /které znamená řeku nebo proud v obecném slova smyslu/, že bylo přeneseno do latiny, jako zase naopak z latinského albis /ve starých listinách Albea, na př. Graecium super Albea/ vzniklo německé albe, Elbe a přesmyknutím hlásek české Labe. Je zcela jisté, že název Labe má původ v těc Jmeno Labe po soutoku s Vltavou - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Jmeno Labe po soutoku s Vltavou. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac Původ muffinů. Výraz muffin se v tištěné podobě poprvé objevil v roce 1703, tehdy se však ještě psal jako moofin. Původ slova není znám; může pocházet z německého Muffen (malé dortíčky), ale také ze starofrancouzského moufflet (měkký chléb) Názvy takřka všech velkých českých řek jsou považovány za keltské: Labe. Keltské slovo, jehož původ je v indoevroém albh - bílý, čistý. Jizera. Blízká příbuzná francouzské řeky Is re, bavorské Isar, nizozemské Ijzer. Bystře proudící. Mže. Keltsky Msa, obdobu má v Korutanech, řeku Miess. Páchnoucí voda Při líčení minulosti naší země hovoří archeologové o desítkách různých kultur, které sídlily v jednotlivých částech Česka před příchodem historicky doložených etnik (tj. Keltů, Germánů a konečně Slovanů). Pojem archeologické kultury je v tomto případě nutností, jelikož se nám nedochovala žádná etnická jména našich dávných předků

Vše pochází ze starého slova pro kopec, horu - hrb, resp. praindoevroého základu. Z toho hřbet, krp-ál aj. Staří používali pro malý kopec také slovo hřib - asi pro podobnost. Takový typický malý zakulacený kopeček jako hříbek je známý Říp, který jistě vznikl ze slova Hřib Nevím, proč indoevropští etymologové notoricky ignorují afroasijský původ starých evroých slov (dnes dochovaných hlavně v místních jménech, např. Albion, Labe, Bohemia) a místo vědecky korektního nevím se raději uchylují k naivním lidovým etymologiím..

Řecké slovo pro město nebo městský stát je polis . Hlavní kořenové slovo Můžu najít pele - z protoindoevroého jazyka, což znamená citadela nebo uzavřený prostor na vyvýšeném místě. Díky tomu je společným předkem sanskrtského slova pro město - puram . Odpovědět . Jaký je původ slova hurá! Proč je tedy teorie příchodu Valachů z Rumunska tak rozšířena? Přední vídeňský filolog Franz Miklosich si v sedmdesátých letech 19. století povšiml, že v nářečích na východní Moravě se objevují slova, která měla podle jeho filologického rozboru jazyka původ v rumunštině Etymologický původ slova Kolín nelze přesně určit, nicméně jedno z možných vysvětlení je následující: Kolín patrně pochází ze staročeského slova koliti, tj. zatloukat kolíky, kůly, a souvisí s polohou Starého Kolína v často zaplavované oblasti na soutoku Klejnárk Pravlast Romů je v Indii. Dokládá to jazyk, řemesla i sociální struktura. Většina lidí nejen u nás stále nahlíží na Romy pohledem zevšeobecňujících předsudků a představ, které nemají s realitou často vůbec nic společného. A přitom je toto etnikum nedílnou součástí evroých dějin a kultury již nejméně sedm. Za zmínku jistě stojí také fakt, že původ slova tetování se obvykle odvozuje od tahitského slova tatau, což znamená označovat, samojského tautau, tedy kreslit nebo malajského tatu, což výraz pro ránu. Slovo kérka (kérovat znamená tetovat) je pravděpodobně odvozeno z romštiny. Toto je také druh tetování

Tempolabilní Slovník cizích slo

Původ slova parfém totiž sahá do dávných dob a odvozuje se od slovního spojení per fumum, což v překladu z latiny znamená kouřem nebo prostřednictvím kouře. Stopy vůní jsou patrné ve všech starověkých kulturách - od Indie a Čínu až po Řecko nebo Egypt K čemu ve skutečnosti sloužily pyramidy: Vědci přišli s pravděpodobnou teorií. Egyptské pyramidy jsou dodnes zahaleny tajemstvím. Egyptské pyramidy dodnes skrývají mnoho záhad, vědci se však shodují v názoru, že za nimi stojí nejen nesmírně mnoho lidské práce, ale také silný autoritářský režim, který jejich stavbu.

Etymologové předpokládají, že původ toho slova je někde v oblasti Alp a Dunaje, odkud ryba pochází. Všeslovanská jsou i další jména ryb, například štika a okoun. Protože pochází z oblasti řek Labe, Odry a Visly, je snad odtud i jeho jméno Původ názvů Vltava a Malše. U Vltavy je dnes všeobecně přijímáno, že její název pochází z germánského *Wilth-ahwa/aha, s významem divoká, prudká voda 1.Proti tomuto obsahovému významu názvu nelze nic namítat. Vltava se od našich ostatních důležitých řek odlišovala tím, že její tok většinou vedl hlubokým kaňonem s častými peřejemi Dvě ulice stejného jména rozlišují jen čísla. Písek - V Hradebních ulicích, na Drlíčově a Bakalářích prý strašil kostlivec. Z hletby ho vysvobodil až pohodný, který ho pohřbil za městem. Již dvě zastavení jsme věnovali Šrámkově ulici a zejména okolí Putimské brány, ale ještě se nedostalo na všechny. Uvnitř skrývají zpravidla jediné semeno, které dozrává koncem září až v říjnu. Zralá semena poznáte snadno - v tobolkách chrastí. Jazykovědec Josef Jungmann se proto domníval, že původ slova klokočí souvisí se slovesem klokotati, kloktati, které upozorňuje na chřestivý zvuk

Brno - etymologie — PS

Původ jména je nejspíše odvozen od slova brť, což znamená hnízdo divokých včel v dutých lesních stromech, případně v rozpuklinách skal. Brtník byl pak včelař, který vyhledával v lesích divoké včely a přenášel je do úlů Slovo = skupina hlásek s určitým významem (mluvnický a věcný). Slovo jednoznačné = vlastní jména, odborné názvy Slovo mnohoznačné = dva a více významů odvozených pomocí metafory nebo metonymie • přenesení významu podle podobnosti - metafora Taky vás baví etymologie? Původ slov, která běžně užíváme, je někdy překvapivě spletitý. Třeba slovo KREDENC, které mate i tím, že se vyskytuje jak v ženském, tak i v mužském rodě, má původ velmi nečekaný. #etymologie #puvodslov #zajimavost #jazyk #jazykoveperlicky #docuin

Netuším, jaký je pravý původ a význam slova pumprdentlich, ale ve stejnojmenné povídce Oty Pavla tak tatínek označil sice pěkného, ale jen pětikilového sumce. V povídce hned následuje i definice tohoto slova: Prý je to, asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech anebo v báječném kožichu, všichni. Cimrmanovy plahočiny změnily význam slova pohlaví. 6.6.2009. Brněnsko - Na kombinaci přírody, památek a humoru narazí ten, kdo zavítá do Lomnice u Tišnova na Brněnsku. Místní naučná stezka vyzývá k výletu po stopách Járy Cimrmana. Kliknutím zvětšíte To slovo je dostatečně známé i u nás, je to prostě chlebová placka, pocházející z kuchyní Balkánu a Blízkého východu. Slovo pizza může mít ale svůj původ i v byzantské řečtině, pitta coby koláč. Třetí možností je, že pochází ze staroegyptského slova bizan, což znamená kousat

Původ názvu obce Počepice Podle tradičního výkladu bylo pojmenování obce Počepice utvořeno od slova čáp. Jméno se dává do souvislosti se skutečností, že vladykové Počepičtí z Počepic měli ve znaku čápa. V obci navíc dosud existuje starý hostinec U čápa obě slova v opačném vztahu, bere si je k sobě a pokračuje ve hře. Pokud slova nejsou antonymy , pokračuje ve hře další žák. Ostatní žáci při hře kontrolují, zda jsou slova určována správně, zda se jedná o antonyma, nebo ne Původ slova Sudety není zcela jednoznačně vysvětlen, ale převážná většina od-borníků se přiklání k názoru, že pochází z keltštiny. Slovo Sudéta má gramatický základ sud - kanec a příponu - éta, což znamená les. Původní význam tedy zněl les kanců nebo les divokých sviní A pokud patříte do tábora milovníků kopru, bude se vím líbit původ názvu obce Koporeč, která leží směrem na Havraň a Polerady. Kopru se v minulosti říkalo zdrobněle Kopřek. Lidovým komolením pak slovo zmutovalo v Koporeč. Toho názoru byl alespoň Josef Mrázek, který se podílel na uvedené publikaci z roku 1933

Původ slov je občas velkou hádankou a mnohdy se těžko odhaduje, zda se jedná o slovo původně slovanské, tedy i české nebo odněkud přejaté. A občas se do výkladu slov pustí jak lidová tvořivost, tak i amatérští učenci. Co z toho vzejde?: Rozeznáváme tři směry etymologické činnosti: prostonárodní, učený čili bakalářský a vědecký. --- hluk Na českém i slovenském Facebooku se od 12. června začalo masově šířit video s vystoupením americké senátorky Marshy Blackburnové, provázené doplňkovým zkopírovaným komentářem, že Senát Spojených států oznámil: Corona je lež! Lživý je ale příspěvek. Americký Senát nic takového neoznámil Hrozné slovo. Jak pumprdentlich? ptal jsem u každého takhle odmítnutého textu. Prostě pumprdentlich, dozvídal jsem se většinou. Já bych to nikam nedávala. Netuším, jaký je pravý původ a význam slova pumprdentlich. Ve stejnojmenné povídce Oty Pavla tak tatínek označil sice pěkného, avšak jen.

Původ těchto slov? - Ontol

Nudle původ slova. Celestýnské nudle máme moc rádi dělávám skoro stejně,jen přidávám místo polohrubé hladkou mouku-2PL,pášek do pečiva nedávám a bylinky čerstvé,nebo z mrazáku,ale když není ani jedno.. Český jazyk nejen slova přijímá, ale i ostatním jazykům dává Narozdíl od jmen vsí a měst je jméno řeky Labe původu prastarého, keltského, kde slovo elb znamenalo velká řeka. V antických pramenech se Labe označuje jako Albis - světlý, bílý, čistý. Z latinského jména řeky vzniklo latinské jméno pro Vrchlabí - Albipolis Dobrý den, nedávno jsem jel přes Mělník a napadlo mě, proč po soutoku řeky Vltavy a Labe nese jejich společný tok jméno Labe, a ne Vltava. Vždyť Vltava v místě soutoku převyšuje Labe jak svou délkou, tak vodností, a dokonce i plochou povodí. Jejich rozdíl je navíc jasně patrný, jelikož mohutný čistý proud stříbropěnné Vltavy tu přijímá nahnědlé, špinavé.

Čechy - Wikipedi

Původ má v germánském Wilth-ahwa, divoká voda. Labe je zmíněno už v antických pramenech jako Albis (bílý, světlý, čistý), nicméně v indoevroém základu *albh- došlo k významovému posunu od čistý k proudící, plynoucí. Česká podoba je přejata z germánského Alba (něm Původ slova je třeba hledat v latině, neboť latinské výrazy pro klouzání a nestabilitu mají vesměs slovní kmen labi (odtud počeštěné labilní, labilita). V tomto původním nezměněném znění se dodnes vyskytuje ve čtvrtém oficiálním švýcarském jazyku - rétorománštině V přejatých slovech vycházíme při psaní i/y v mnoha případech z toho, jak se daný výraz píše v původním jazyce, ze kterého vychází (například anglické history a české historie). někdy je původ slova trochu složitější, například slovo princ souvisí s latinským slovem primus, které znamená první Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slova airway (angl.) Knihy Křižovatka tří moří: Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe-- autor: Podzimek Josef, Kubec Jaroslav Trojí tvář Váchánu-- autor: Dušek Libor Svatá sestra-- autor: Lawrence Mark Řeč vestoje-- autor: Šiktanc Kare Význam a původ. Slovo pringa pochází z latiny pringuis, což znamená tuk nebo tuk. V různých španělsky mluvících zemích má kromě zmíněného mrholení nebo slabého srážení vody různé významy. Je nutné vzít v úvahu místo a kontext, ve kterém se toto slovo používá

Původní keltské slovo (snad ‚elb') znamenalo prostě (velká) řeka a objevuje se v názvech mnoha řek ve Švédsku (älv v Ume älv, Lule älv, Pite älv atd.). Podle některých pramenů má jméno původ v indo-evroém základu, znamenajícím bílý, světlý, čistý Původ slova . V rozlehlosti World Wide Web existuje mnoho variant původu slova. V tomto článku budeme zvažovat ty nejzajímavější z nich. Někteří věří, že slovo slut byl používán od dávných dob, kdy byl svět ovládán romantikou a krásou Českomoravská vrchovina tvoří mezi Čechami a Moravou hranici.Táhne se od nížiny v Polabí až k hranicím s Rakouskem.Krajina nedosahuje velké nadmořské výšky , přesto výškový rozdíl mezi plochými hřbety a hlubokými údolími je značný.V minulosti chudý kraj se po druhé světové válce změnil.Bylo postaveno mnoho továren , vyrostly nové domy , rekreační.

Naše řeč - Výklady slo

Zdánlivě vulgární názvy měst obcí a samot mají často ctihodný původ. Později se přesmykly do současného tvaru aniž by jim někdo přisuzoval společensky závadné významy. Teprve až nám přijdou sprosté - ať už proto že neznáme původní význam slov nebo že se všeobecně změnilo chápání těchto výrazů Připomeňte si s PVC nášivkou Molon Labe (Pojď si pro ně) slova, kterými sparťanský král Leonidas odpověděl na požadavek Peršanů, aby Řekové odevzdali zbraně. armyshop@armed.cz +420 212 812 16

Navigace předchozí slovo: původ následující původní slovo se nachází na stránce: P:227 krok zpět: zpět hledat jiné synonymum: hledání upravit (opravit) toto do slovníku v této souvislosti nás též zajímalo, jakém množství vyskytují dnešní literatuře pro Zemřel zpěvák skupiny Trautenberk Tomáš Paima. Klatovy - O víkendu zemřel ve věku třiceti let zpěvák klatovské tanz metalové skupiny Trautenberk Tomáš Paima, známý pod přezdívkou Obrouš. Deníku smutnou zprávu potvrdil člen skupiny Dalibor Dvořák. Je to pravda, náš dlouholetý kamarád Tomáš Paima o víkendu. Původní keltské slovo (snad 'elb') znamenalo prostě (velká) řeka a objevuje se v názvech mnoha řek ve Švédsku (älv v Ume älv, Lule älv, Pite älv atd.). Podle některých jiných pramenů má jméno původ v indoevroém základu, znamenajícím bílý, světlý, čistý. v antických pramenech se řeka zmiňuje jako Albis.

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu původ slova. historická lexikologie. výklad původu (slova) Podobná synonyma. původ slova. výklad. výklad (problému) odvozovat (slova) pochopitelný (výklad) zlehčovat čí (slova) hlásání (Božího slova) výklad (obšírný) ve vlastním smyslu slova Přesný význam tohoto slova není, avšak v podstatě se předpokládá, že je tvořen ze slova smilstvo, takže se často používá ve vztahu k dětem, které se narodily mimo manželství, nebo k dětem, které se narodily nezletilým rodičům. Původ slova bastard Mnoho výraz z hlouposti mají dlouhou historii Původ jeho příjmení můžeme hledat ve slovech zkalit nebo zakalit. Suk je zase člověk zdravý, neústupný a nemluvný a Nečas znamená, alespoň v oblasti Hané, člověka k ničemu. Podívejme se na několik nejčastějších příjmení Původ nehledejte v záření jakéhokoliv druhu, ale kdysi se prý říkalo zářuj místo dnešního září a tento název znamenal za říje. Tedy stejně jako říjen se září jmenuje podle říje vysoké zvěře. Vysvětlovat původ slova listopad by bylo asi urážkou ctěných čtenářů (aby fakt nedošlo k mýlce - padá listí) ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY ETYMOLOGIE A JEJÍ POJETÍ V ČEŠTINĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lucie Tomanová Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor ČJ-VK Vedoucí práce: PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D

Pár slov o Bad Schandau. Bad Schandau je zmíněno v Guinessově knize rekordů za největší svíčku světa. Navštívit tady můžete například botanickou zahradu a muzeum. Muzeum vám přiblíží histori oblasti Saské Švýcarsko. Expozice zahrnuje místní faunu, flóru, vývoj města, původ a informace o okolí A stejné věci se děly i na druhém břehu Labe, který s hospitalem spojoval most. Lázně zde fungovaly už v roce 1692, tedy dlouho před zahájením stavby hospitalu, a stále se vylepšovaly. Jednu ze starších dřevěných budov Špork nechal přestavět na kamenný zámek, zanedlouho přibylo divadlo, závodiště a takzvaný Dům. Středeční útok na pařížskou redakci satirického týdeníku Charlie Hebdo nepřežilo 12 lidí, dalších deset je zraněno, z nichž pět je v kritickém stavu. Za útokem s nejvyšší pravděpodobností stojí islámští radikálové. Podle očitých svědků zvolali dva ozbrojení pachatelé na útěku, že pomstili proroka Patrně jsem se učil rád nové věci a tak, když jsem šel tady do Bzí do školy, uměl jsem číst, psát, počítat. Myslím si, že mě proto první třída z vyučovacích osnov moc nedala. Samozřejmě si pamatuji ty nekonečné hodiny strávené čtením do omrzení krátkých pohádek, které jsem často uměl slovo od slova nazpaměť

Původ názvu vsí často neznají ani odborníci. Jižní Morava - Desítky obcí na jižní Moravě mají název, který vyvolá úsměv na tváři. Původ těchto jmen však bývá často tajemný.A těžko odhadnutelný. Zní to jasně: V Čučicích pořád někdo na něco koukal, ve Svinošicích a Kravsku žijí prasata a volové Ale nejzajímavější je asi původ slovanského Čech-Češi. že by nebylo ani s pomocí indoevroých ekvivalentů vypátrat , jak to vzniklo? Pak je možné, že že to bylo opravdu nějaké jméno náčelníka, které přešlo na kmen a pak na národ

Bořeň, vrch s jedinečnou siluetou, je z každé strany jiný. Při pohledu z Bíliny prý připomíná ležícího lva, ze západu ale vypadá jako hlava mamuta anebo obra. Existují ale i kopce, které by se s mírnou nadsázkou daly označit za jeho kopie, třeba Koruna na Broumovsku nebo Ďáblova věž v americkém.. Labe stock fotografie a royalty free obrázky. Letecký pohled na panoramatické 360 stupňů z Drážďan. Altstadt a Neust. Drážďany. Letecký pohled na velkou nákladní loď nakládku s kontejnery v přístavu Hamburku, Německo. Krásný západ slunce. Krásný západ slunce v Drážďanech, Labe. Německo Z čeho je odvozeno slovo policie původ slova Antarktida, název je uměle vytvořen z řec. anti = na protilehlé straně a Arktis, tj. naproti Arktidě, naproti Severu. V.t. Antarktida a Arktis Ačkoli realitní makléři pracují s nemovitostmi, v popisu práce mají poskytování služeb, které souvisejí s prodejem, nákupem, nebo pronájmem nemovitostí. Samotné slovo makléř má původ v neměckém makler, což znamená zprostředkovatel. Slovo má také anglický ekvivalent v termínu broker, který se nicméně ujal spíše v souvislosti s realizací. Nejhledanější slova ___ původ tužka již znám. situace 6 autor. slza 3 ale moderní generace neví, době sovětského cirkusu aréně byl laskavý jasný klaun pencil mikhail rumyantsev. význam 5 původ slova aromaterapie. huspenina 4 jednoho dne měl vystoupit tauridezahrada. 1 a mnozí z nás vědí, že obrazy jsou malovány barvami.