Home

Archeologický ústav Praha kontakty

Úvodní stránka - ARU

Praha - Archeologické ústavy - Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.. Detailní informace o firmě. Adresa, kontakty, otevírací doba, mapa vše přehledně na jednom místě Provozovatelem webu je: ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 IČ: 67985912, DIČ: CZ6798591 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., pracuje jako vědecké centrum v celospolečenském zájmu, širokou veřejnost seznamuje s výsledky vlastní činnosti nejrůznějšími formami propagace a popularizace. S veřejnoprávními médii z českých zemí i z celého světa probíhá průběžná spolupráce V první fázi je nutné vyplnit oznamovací formulář (výše ke stažení) a zaslat jej spolu se situací (stačí elektronicky) regionálně příslušnému archeologickému pracovišti a zároveň na adresu Archeologického ústavu v Praze (oznameni@arup.cas.cz). Oznámení provádějte pouze písemně nebo mailem

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR , v

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v

Praha - Archeologické ústavy - Archeologický ústav AV ČR

Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prah

 1. Kontakty firmy Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, Brno, 602 00, IČ: 68081758, DIČ: CZ68081758, Právní forma ostatní - Evroá.
 2. I~ ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV • AV Č•R PRAHA ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, PRAHA, v. v. i. 11801Praha1-Malá Strana, Letenská4 IČ:67985912, DIČ:CZ67985912 tel. ,fax e-mail: ARCDATA Praha, s.r.o. Hybernská 24 11O00Praha 1 IČ: 14889749 Kontaktní osoba: (6)Esri Research Progra
 3. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. Archaia Brno z.ú. Archeologické centrum Olomouc. Národní památkový ústav. Informační systém o archeologických datech Národního památkového ústavu VOŠ RESTAURÁTORSKÁ www.vosrbrno.cz skola@vossudbrno.cz Portál Jihomoravského kraj
 4. ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, r.v.i. Vědecké, výzkumné a zkušební ústavy; 0 (0 hodnocení) Kontakty. Letenská 4/123, 118 00 Praha 1-Malá Strana okres Hlavní město Praha, Hlavní město Praha; www.arup.cas.cz; Kategorie Vědecké, výzkumné a zkušební ústavy

Archeologický ústav AV ČR Praha Kontakt. Adresa. Letenská 4, Praha . E-mail marik@arup.cas.cz Webové stránky www.arup.cas.cz. Nálezy odevzdané do tohoto muzea revize: 4b84bde, datum instalace: 20. 5. 2021 15:39:54. Zobrazovat vždy rozbalené. Zobrazovat vždy schovan Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. (pobočka Kutná Hora-Vnitřní Město) Hloušecká 609/3, 284 01 Kutná Hora Bezdlužná Základní výzkum pravěkého, středověkého období v Čechách v jeho evroém kontextu

Kontakty na jednotlivá pracoviště a zaměstnance NPÚ. Adresa. Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 162/3 118 01 Praha 1 Česká republika. Telefon a e-mail +420 257 010 111 sekretariat@npu.cz. podatelna. pondělí-páte Při rekonstrukci podlahy realizované v květnu roku 2016, v nárožní místnosti budovy C Valdštejnského paláce na Praze 1 Malé Straně (obr. 1), nalezl referent Kanceláře Senátu ČR v suchém zásypu mezi trámy části vyschlé kožené obuvi (obr. 2 - 3) Úvod. Archeobotanická databáze ČR (CZAD) je databáze archeobotanických analýz z území České republiky. Databázi v současné době spravuje Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i..Pro ukládání dat do databáze byl použit archeobotanický databázový program ArboDatMulti.Tyto internetové stránky slouží pouze pro základní informaci o databázi, ale nejsou s vlastní. Archeologické ústavy AV ČR v Praze a Brně se podle zákona č. 20/1987 Sb. vyjadřují k ochraně archeologického dědictví. Spravují základní oborové databáze, kde jsou shromažďovány veškeré informace o výsledcích archeologických výzkumů prováděných na území České republiky Archeocentrum - Institut pro archeologii a památkovou péči středních Čech, o.p.s. (Praha 5 - Smíchov) Praha, Malátova 395 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. (Brno - Trnitá) 108,40 k

Archeologický výzkum v Benediktské ulici Od května do července letošního roku prováděli pracovníci Národního památkového ústavu v Praze archeologický dohled nad průběhem výkopových prací při rekonstrukci kabelů kVN a kNN v ulicích Dlouhá, Benediktská, Rybná, Revoluční a Hradební na Starém Městě pražském Archaia Praha o.p.s. Web Site. Níže uvedené publikace lze objednat i zakoupit na adrese: ARCHAIA Praha z.ú., Vratislavova 20/22, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad, kontaktní osoba: Martin Vyšohlíd Ústav archeologie a muzeologie na MU je jednou z nejstabilnějších institucí archeologického výzkumu a vzdělávání v ČR. Byl založen roku již 1930 a zejména v posledních dvaceti letech prošel zásadním metodologickým, personálním a přístrojovým rozvojem. ÚAM a jeho výzkumná centra realizují archeologický, antropologický a paleoekologický terénní a teoretický. V případě jakýchkoli dotazů či problémů, týkajících se stavebních či jiných zásahů na území s archeologickými nálezy, se můžete v úředních hodinách (úterý a čtvrtek mezi 8 a 16 hodinou) obrátit na Referát archeologické památkové péče: tel: 257 014 310, adresa: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Vítejte na webu Archeologie ONLINE, který slouží pro prezentaci a zpřístupnění informačních zdrojů svázaných s archeologií v České republice a poznáváním minulosti její krajinyStránka je rozdělena do třech základních sekcí: Mapa - slouží pro přiblížení datového obsahu vybraných zdrojů. Dovoluje data procházet, filtrovat a pomocí odkazů je provázána na.

Kontakty - řazeno dle abecedy - Archeologický ústav Brn

 1. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (NPÚ, ÚOP v Praze), Na Perštýně 12/356, 110 00 Praha 1-Staré Město, +420 234 653 111, IČ: 75032333, DIČ: CZ7503233
 2. FF UK Praha Ústav pro archeologii. Ing. arch. Ondřej Šefců Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Praze. Ing. Ivo Štěpánek Technické muzeum v Brně. Doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. FF UK Praha Ústav českých dějin. PhDr. Eva Uchalová Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich.
 3. ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR , v.v.i., Hloušecká 609/3,Kutná Hora,28401 Kutná Hora

Informace pro stavebníky - Archeologické pracovišt

 1. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. (zkr. ARÚ) je veřejnou výzkumnou institucí zaměřenou na archeologii.Od roku 1992 je ARÚ součástí Akademie věd České republiky a v jejím rámci je zařazen do Sekce historických věd. Ústav byl založen v roce 1919 jako Státní archeologický ústav, který spadal pod Ministerstvo.
 2. Kapucínské náměstí 8, 659 37, Brno tel.: 533 435 245 / 246 / 247 / 248 / 249 / 250 / 252 / 253 / 254 e-mail: archeologie@mzm.c
 3. Buďte první, kdo se dozví o veřejných zakázkách zadavatele Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Věděli jste, že existuje více než 20 000 zdrojů na internetu, kde jsou publikovány veřejné zakázky ?My je všechny sledujeme pro Vás a shromažďujeme na jednom místě, tak aby Vám žádná neunikla
 4. Archeologický ústav AV ČR, Praha vydává osmidílnou Archeologii pravěkých Čech. Dosud nejrozsáhlejší osmidílné kompendium o českém pravěku shrnuje současné vědomosti, podává přehled pramenů, kladených otázek i názorů na interpretaci získaných dat. Předvádí, na co lze navázat, které přístupy se jeví jako perspektivní a do kterých oblastí by měly.
 5. Prostřednictvím tohoto systému si můžete on-line rezervovat pronájem sálu v budově AV ČR v Praze na Národní a s ním spojené služby
Profil archeologie středověku: studie věnované Janu

1. 1953 byl pobočkou Archeologického ústavu ČSAV v Praze, k 1. 1. 1970 se stal samostatným ústavem ČSAV. V roce 1993 byl záchranný archeologický výzkum z větší části převeden na pracoviště v působnosti ministerstva kultury ČR. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. právě neobsazuje žádné pozice. IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu Kontakt. Facebook Twitter Youtube Ústav byl založen v roce 1945 jako brněnská odnož Státního archeologického ústavu (zal. 1942). Po začlenění do Československé akademie věd v roce 1953 se stal sekcí Archeologického ústavu Československé akademie věd v Praze a od roku 1970 samostatným ústavem v rámci Československé akademie věd Projekty Interní vědecký projekt NM - Železná keltská výzbroj v archeologické sbírce Národního muzea P15/01IG-FO, doba řešení 2015-2016, řešitel Výběrová bibliografie FOŘT M.: Restaurování lovecké kuše z Historického muzea NM v Praze. Brych V. (ed.): ARMA DIABOLI - O kuši a střelcích, Národní muzeum, 2013, s. 83-86. Fořt, M.: Problematika. Zpracovatelé ASEP jsou správci dat, kteří se starají o data, uživatelské účty a výstupy do RIV na jednotlivých pracovištích. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i

Katedra antropologie a genetiky člověka. Vedoucí katedry: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. sladekv@yahoo.fr (+420) 22195 1614 Viničná 7, 128 00 Praha 2, přízemí 14a vprav Archeologie. Vnitřní předpisy. Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - pro studenty od AR 2019/2020. Podmínky přijetí ke studiu. ROZHODNUTÍ DĚKANA o podmínkách pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce na. Na experimentu spolupracovaly ústavy Akademie věd - Archeologický ústav Praha, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, Ústav struktury a mechaniky hornin - a Odbor památkové péče Kanceláře prezidenta České republiky, který je zároveň aplikovaným garantem projektu TAČR a konečným příjemcem výsledků experimentu

Archeologický ústav, Prah

Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. Letenská 4. 118 01 Praha 1. telefon: +420 257 014 311. fax: +420 257 532 288. www.arup.cas.cz Středočeské muzeum v Roztokách u Prah Vzhledem k tomu, že API AIS CR, ale i další nástroje patřící do rámce infrastruktury Archeologický informační systém ČR (AIS CR), poskytují data převážně v otevřeném režimu (Open Access), nemáme možnost sledovat využití těchto dat, ani to, jaké výstupy na jejich základě vznikají. Jelikož jsme však tyto informace. Zpracování I - Úvod. Školení je určeno novým zpracovatelům na pracovišti AV, kteří dosud data nezpracovávali. Metodika práce, účet myASEP, formuláře, repozitář ASEP

Video: Archeologický ústav AV ČR, Brn

Archeologický ústav AV ČR, Praha. 1,444 likes · 10 talking about this. Oficiální stránka Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Praze RYCHLÝ KONTAKT. státní hrad a zámek Frýdlant Zámecká 4001 464 01 Frýdlant. tel.: +420 482 312 130. e-mail: frydlant@npu.c Nejvýznamější monografie Poulík 1948 - J. Poulík, Staroslovanská Morava (Praha 1948). Poulík 1950 - J. Poulík, Jižní Morava - země dávných Slovanů (Brno 1950). Poulík 1956 - J. Poulík, Z hlubin věků (Praha 1956). Poulík 1960 - J. Poulík, Staří Slované budují svůj stát (Gottwaldov 1960). Poulík 1959 (1962) - J. Poulík, Velkomoravské hradiště.

Bylany.com Hom

- Archeologický výzkum vysokohorského osídlení v Evropě a možnosti studia horských oblastí v ČR; - Industriální archeologie (evroý kontext a možnosti výzkumu v ČR); - Archeologie osídlení zaniklého po roce 1945 v pohraničních oblastech ČR. Školitel Mgr. Michal Ernée, Ph.D., DSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha undefined. Cílem projektu je vytvořit Archeologický informační systém ČR. Tato jednotná infrastruktura české archeologie umožní: (1) restrukturalizovat jednotlivé informační systémy a databáze stávající infrastruktury, propojit systémy s informacemi z území Čech, Moravy a Slezska a tím zajistit kompatibilitu v rámci České republiky, a to za použití mezinárodních.

Archeologická mapa ČR: O projekt

Pro stavebníky - ÚAPPSZČ, v

Archeologický ústav, Akademie věd ČR v Praze — provozní doba, recenze a mapa. Telefon +420 257 014 311 Hodnocení firmy Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.(Praha 1 - Malá Strana). Přečtěte si reálné recenze a zkušenosti opravdových zákazníků. Ověřené kontakty z katalogu firem Najisto.cz Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze Na Perštýně 356/12 110 00 Praha 1 - Staré Město. telefon, fax a E-mail +420 234 653 111 fax +420 234 653 119 sekretariat.praha@npu.cz . podatelna. pondělí-pátek 9.00-11:30 a 12:30-14:30. e-podatelna a dat. schránka. 2cy8h6t epodatelna@npu.cz bližší. Subjekt Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. (IČO: 67985912) vznikl dne 1. července 1998 v Praze. Aktuální informace o počtu zaměstnanců, obratu.

Reference | Úložné systémy Bláha

Archeologická mapa ČR: O systém

Podrobnosti o firmě Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. - IČO 67985912 z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, registru ekonomickýc Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Gabčíkova 2362/10 Praha 8 182 00 tel: +420 286 010 110 e-mail: mua@mua.cas.cz ID datové schránky: cgsns2

Aktuality - ARUPVyšla kniha o malostranské rotundě, „kostelu z legend

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. je veřejnou výzkumnou institucí zaměřenou na archeologii. Od roku 1992 je ARÚ součástí Akademie věd České republiky a v jejím rámci je zařazen do Sekce historických věd. Ústav byl založen v roce 1919 jako Státní archeologický ústav, který spadal pod Ministerstvo školství a národního vzdělávání. V roce 1953 se stal. 15.03. 2021. Nová opatření se objevují každý týden, za ÚHV shrnujeme jen to nejpodstatnější: kvalifikační práce letos můžete odevzdávat, pokud s tím bude souhlasit vedoucí práce, do 30. dubna, případně pro letní termín státních závěrečncýh zkoušek do 31. července.A k povzbuzení badatelských snah, jakož i k obnovení schopnosti sledovat streamovanou výuku. INFORMAČNÍ SYSTÉM O ARCHEOLOGICKÝCH DATECH (ISAD) NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU. Informační systém o archeologických datech (ISAD) představuje soubor aplikačních nástrojů na evidenci, správu a prezentaci archeologické části kulturního dědictví České republiky.Systémem ISAD se Národní památkový ústav snaží naplňovat závazky České republiky, které plynou z. Jan Kysela vystudoval klasickou archeologii na Ústavu pro klasickou archeologii University Karlovy v Praze, dva semestry strávil na Università degli studi di Pisa.Postgraduální studium absolvoval en cotutelle mezi Universitou Karlovou v Praze a Université de Strasbourg.Od roku 2013 působí jako odborný asistent Ústavu pro klasickou archeologii FFUK

Staré HradiskoNové sídlo NPÚ v Liliové ulici - Národní památkový ústav

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR +420 519 517 107. ZlatéStránky.cz. Firmy. Jihomoravský kraj. okres Břeclav. Dolní Dunajovice. ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR. Celý profil; Kontakty Telefony +420 519 517 107: hlavní telefon: Kontakty. Rudé armády 17, 691 85 Dolní Dunajovice s.r.o., Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4, tel.: +420 841 12 12. Archeologický ústav AV ČR, Praha. 1,440 likes · 13 talking about this. Oficiální stránka Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Praze Akademie věd české republiky geologický ústav praha. Zakládací listina České akademie věd a umění Archeologický ústav AV ČR, Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1: ASÚ Geofyzikální ústav AV ČR, Boční II/1401, 141 31 Praha 4: GLÚ: Geologický ústav AV ČR, Rozvojová 269, 165 00 Praha 6: HÚ

Avarské nákončí opasku | LovecPokladu

Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2012, roč. 64, č. 2, s. 237-264. ISSN 0323-1267. info; BOBEROVÁ, Kateřina, Eva DROZDOVÁ a Kristýna PÍŽOVÁ. Application of Molecular Genetic Methods in Anthropological and Paleodemographic Studies of Fragmentary and Damaged Skeletal Material from Rescue Excavations Všechny oblíbené tituly od Archeologický ústav AV ČR máme skladem - prohlédněte si aktuální nabídku! Máme samé dobré knihy za dobré cen

KONTAKTY; E-MAIL; Jste zde. malostranské gymnázium»fotogalerie»Archeologický ústav AV ČR - říjen 2019. Archeologický ústav AV ČR - říjen 2019. ZÁKLADNÍ KONTAKT. Malostranské gymnázium Josefská 7, Praha 1, PSČ 118 00 257 289 441, 257 289 460 email: info@malgym.cz IČ: 63109662. Ředitel gymnázia: Mgr. Tomáš Ledvinka Kontakt Návštěvní řád Pokyny pro návštěvníky - mimořádná opatření proti pandemii COVID-19 O hradu O hradu Historie Opravy hradu Fotogalerie Tipy na výlet Zprávy Akce E-shop Pro média Kontakt Plánujete výle Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2004, roč. 56/2004, č. 1, s. 164-168. ISSN 0323-1267. info; HAŠEK, Vladimír a Josef UNGER. Geophysikalische Prospektion und Probegrabung eines unterirdischen Ganges in Přepychy, Bez. Kontakty Fakulty a pracoviště Orgány univerzity Knihovny Budovy a místnosti. Archeologický ústav Praha. Interaktivní expozice. Vědecké experimenty. Jak vypadalo královské město ve Středověku? Seznamte se s 3D technologiemi pro dokumentaci archeologických nálezů a vyražte na obhlídku středověkého hradiště nebo laténského opidda - to vše za pomocí virtuálních brýlí. Vyzkoušejte si práci v. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. uzavřel 2 smlouvy smluv (tj. 0,29 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany. Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stra

Archeologický ústav Akademie věd ČR Letenská 4 110 00 Praha 1 doporučujeme pro urychlení zaslat oznámení i místně příslušné oprávněné organizaci telefon: 257 014310 fax: 257532288 www.arup.cas.cz Oznámení stavební činnosti na území s archeologickými nález Odborné knihovny a dokumentační fondy ÚOP v hlavním městě Praze - online katalo Kontakty pro novináře: Morava a Slezsko: Zdenka Kosarová, kosarova@arub.cz; tel. č. 776 627 785 Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i. Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i. Archeologický ústav FF JU Archeopark pravěku Všestary Archeoskanzen Březno u Loun Dům přírody Českého ráje Dům přírody Moravského krasu. 3.