Home

Studium teologie Olomouc

Více informací na www.studujcmtf.cz . Studium není jen o skriptech, přednáškách a zkouškách - jeho důležitou součástí jsou také kolektiv, budova školy a samotná Olomouc. Věříme, že budeš nadšený/nadšená. YouTube. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 42 subscribers. TAHLE FAKULTA JE. Nejstarší fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Je jedinečná svou nádhernou starobylou (a nově rekonstruovanou) budovou v centru Olomouce. Nabízí skvělé vzdělání v oblasti Sociální práce, Sociální pedagogiky a Teologie. Je to fakulta pro všechny, bez rozdílu vyznání Studium není jen o skriptech, přednáškách a zkouškách - jeho důležitou součástí je také budova školy a samotná Olomouc. Obojí tě určitě nadchne. Protože se nyní nemůžeš ulicemi města či po chodbách fakulty projít, ukážeme ti online cestu na naši BOŽÍ fakultu z centra města a provedeme tě po tvé budoucí škole Teologické nauky (Bc., nMgr.) Katolická teologie (Mgr.). Podejte přihlášku na některý z našich zajímavých studijních programů. Program Teologické nauky je v bakalářské a navazující magisterské formě - prezenční výuka je doplněna samostudiem dle studijních opor. Prezenční podobu má studijní program Katolická teologie, kterou nabízíme v magisterské formě Pak se přihlaste na doktorský studijní program Katolická teologie. Předmětem studia je specifické rozvíjení vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v této vědní oblasti, promýšlení výzev současného světa a nově kladených otázek v perspektivě dialogu s lidmi z různých kultur

Délka studia: 3 roky. Nový bakalářský studijní program, zaměřený na sociální práci s dětmi a mládeží, připravila pro své studenty Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Tento unikátní program nabízí jako jediná vysoká škola v ČR Bakalářské a navazující magisterské studium. Sociální práce (tříletý bakalářský program) - program je realizován ve spolupráci s CARITAS - Vyšší odbornou školou sociální Olomouc a je třeba podat přihlášku ke studiu i na tuto školu.Student tak získá dva tituly - Dis. a Bc. Náboženství se zaměřením na vzdělávání - program teoreticky i prakticky připravuje.

Studium teologie čistě v on-line formě nabízí od října Univerzita Palackého v Olomouci. Projekt připravovali na Cyrilometodějské teologické fakultě dva roky a během jarní karantény si autoři projektu vyzkoušeli zátěžový test naplno. Program akreditovala Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Palackého v Olomouci ve středu, informoval dnes Český rozhlas Radiožurnál Ph.D. studium na Univerzitě Palackého v Olomouci. Studijní program Křesťanské myšlení je primárně zaměřen na výzkum. Studenty připravuje na samostatné tvůrčí bádání v tématech/oblastech, kde se teologie potkává s dalšími disciplínami, jako je například křesťanská filozofie, církevní dějiny či aplikovaná. Olomouc (17 září 2020) - Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (CMTF UP) otevírá nový studijní program. Tříletou bakalářskou teologii je od nynějška možné studovat online. Jde o první vysokoškolské studium v Česku, které lze kompletně absolvovat na dálku. Hlásit se do nově akreditovaného programu mohou zájemci až do 18. října 2020

Aktuální nabídka vysokých škol z kategorie religionistika a teologie. Výběr podle lokality, typu a formy studia vám umožní rychle najít tu správnou státní nebo soukromou vysokou školu. Religionistika a teologie - Studium při práci a zaměstnání - Vysoké škol Hlavní webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci. Po obnovení fakulty se také výrazně rozšířilo její poslání. Vedle přípravy bohoslovců na jejich kněžské působení studují v denním (prezenčním) studiu programu Katolická teologie také laičtí posluchači, kteří mohou studium základů teologie v oboru Teologická studia (Bc. a NMgr.) kombinovat i s jinými. Studium teologie čistě v online formě nabízí od letošního října Univerzita Palackého v Olomouci. Projekt připravovali na tamní Cyrilometodějské teologické fakultě dva roky a během jarní karantény si autoři projektu mohli vyzkoušet zátěžový test naplno Ano. Studenti programu jsou řádnými studenty podle zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách. Ale: protože se nejedná o prezenční formu studia, stát za studenty neplatí zdravotní pojištění. Roli zde nehraje ani věk 26 let, ten pro studium v jiné než prezenční formě nemá žádný význam

Informace o studiu: Cyrilometodějská teologická fakulta U

Kontakt: Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8. Odkazy: Elektronická přihláška helpdesk.upol.cz. © 2021 Univerzita Palackého v Olomouc A právě ve stejný den, kdy se teologická fakulta začlenila do univerzitního svazku a v Olomouci začali první zájemci svobodně studovat teologii, se po třech desetiletích zapisuje ke studiu zbrusu nového studijního programu Teologie online 440 studentů. Je to milá náhoda a opravdu symbolická událost

Více informací o studiu na Univerzitě Palackého najdete zde. Bakalářské a Magisterské Bc., Mgr., MUDr., MDDr. Končím střední školu, chci studovat nový obor/program. Navazující magisterské 771 47 Olomouc. Odkazy: Elektronická přihláška helpdesk.upol.c Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého otevírá nový studijní program. Tříletou bakalářskou teologii je od nynějška možné studovat online. Jde o první vysokoškolské studium v Česku, které lze kompletně absolvovat na dálku. Hlásit se do nově akreditovaného programu mohou zájemci až do 19. října 2020

Studium teologie nejen pro kandidáty kněžství aneb Jak je

Evangelická teologie (Bc.) Teologie křesťanských tradic (Bc.) Sociální a pastorační práce (Bc.) Evangelická teologie (Mgr.) Teologie - spiritualita - etika (Mgr.) Diakonika (Mgr.) Doktorské programy; Na Karlovku: Proč studovat právě u nás; Programy a obory - základní přehled; Celoživotní vzdělávání a Univerzita třetího. Studijní program: Husitská teologie (P0221D100020) Typ studia: Doktorské Forma studia: Prezenční, Kombinované Délka studia: 4 Zaměření: Humanitní (Filosofické) Náplň programu/oboru: Cílem je vědecká příprava špičkových odborníků, schopných samostatné badatelské práce v oboru husitská teologie.Studijní obor rozvíjí myšlenkový obzor české reformace, který je.

Cyrilometodějská teologická fakulta U

 1. Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.cz ID datové schránky UP: ffsj9ei Podrobné identifikační údaj
 2. anty zdraví (i kombinované studium).
 3. Bakalárske online štúdium teológie v Olomouci. Aj pre Slovákov sa otvára možnosť študovať plnohodnotné bakalárske štúdium teológie online formou, teda bez nutnosti fyzickej prítomnosti v škole. Na druhej strane program počíta s aktívnou prácou študentov a vzájomnou komunikáciou študentov a vyučujúcich prostredníctvom.
 4. Studia theologica je recenzovaný odborný teologický čtvrtletník vydávaný od roku 1999 ve spolupráci čtyř českých a slovenských teologických fakult: Cyrilometodějské teologické fakulty Palackého univezity v Olomouci, Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Teologické fakulty Trnavské univerzity v Bratislavě a Katolické teologické fakulty.
 5. Přihlášky ke studiu oboru Křesťanská výchova (magisterské kombinované studium) pro akademický rok 2006/2007 lze podávat do 5. května 2006. Zájemci je mohou zasílat na adresu: CMTF UP, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc. Bližší údaje ochotně podá studijní oddělení CMTF UP (Tato
 6. VŠ studium: Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc, obor teologie, 2002. Katolická teologická fakulta UK, Praha, obor náboženské nauky, 1997. Lékařská fakulta UK Plzeň, obor všeobecné lékařství, 199
Univerzita palackého olomouc - univerzita palackého v

4PS Propedeutický seminář* Filip, Cincialová (4 hod.) 4ÚSCD Úvod do studia církevních dějin* Parma (4 hod.) 4ÚPS Úvod do Písma svatého Vlková (5 hod.) 4CDSA Církevní dějiny starověku Pojsl (6 hod.) 4SÚF Stručný úvod do filosofie Dvořák (4 hod.) 4R Religionistika Franc (3 hod.) 4SÚT Stručný úvod do teologie Filip (3. Studium teologie nejen pro kandidáty kněžství aneb Jak je na tom Teologická fakulta v Olomouci? 10. října 2010 Studio Olomouc , Archiv článků slovo Autor: Marek Chvátal Po listopadové revoluci v roce 1989 se vytvořily podmínky k znovuobnovení bohoslovecké fakulty v Olomouci Teologie křesťanských tradic. prezenční studium. K materiálům zasílaných na studijní oddělení (přihláška, ověřená kopie maturitního vysvědčení, doklad o zaplacení, životopis) uchazeč připojí i motivační dopis, tedy vysvětlení, proč se uchází právě o tento obor Ambros, Pavel, Dějinné milníky ruské ekleziologie v horizontu zápasů pravoslavné teologie, in Florovskij, Georgij Vasiljevič, Cesty ruské teologie, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2015, s. 629-675. Ambros, Pavel, Teologická opce pro dialog křesťanského Západu a Východu v Evropě, in Studia theologica, 2 (2015), s. 152-174

⭐️ Obor Filozofie, teologie - v okrese Olomouc a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u ⭐️ 10 firem, živnostníků a institucí Lidé studující obor Teologie na Univerzita Palackého v Olomouci (UP) Olomouc - Cyrilometodějská teologická fakulta Ahoj, najde se někdo, kdo se také zapsal na bakalářské studium teologie distanční formou, tedy online výuka i zkoušky? www.teologieonline.cz. Online studium teologie na Univerzitě Palackého Olomouci. Napsat. Doktorské studium Biblická teologie (i kombinované studium) Praktická teologie (i kombinované studium) Sociální a spirituální determinanty zdraví (i kombinované studium) bornou školou sociální Olomouc, a na ně navazujícím magisterském studiu Charitativní a sociální práce. www.studuj.upol.cz Jsem z recyklovaného. Kontakt Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP v Olomouci tř. Svobody 26 CZ - 772 00 OLOMOUC tel.: (00420) 585 633 203, nebo (00420) 585 633 49

Studuj CMTF - Cyrilometodějská teologická fakulta Olomou

Teologické nauky a Katolická teologie Olomouc - Učitelství

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí studium v různých programech a oborech, v bakalářském i magisterském stupni. Studium je možné ve třech oblastech: teologie, sociální práce a pedagogika. Dále nabízí absolventům magisterských oborů doktorské studium a kurzy celoživotního vzdělávání Křížkovského 8 771 47 Olomouc E-mail: u3v@upol.cz Tel.: +420 585 633 40 Olomouc - Od března se bude v Olomouci opět studovat pravoslaví. Pravoslavná bohoslovecká fakulta slovenské Prešovské univerzity v krajském městě otevírá své detašované pracoviště určené českým posluchačům dálkového studia oboru pravoslavná teologie

Katolická teologie Olomouc - Učitelství náboženstv

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových; Historie. Filozofická fakulta je druhou nejstarší fakultou v Olomouci (původní Jezuitská kolej byla zaměřená na studium teologie, jehož výuka mohla plynule pokračovat i poté, co byla v roce 1573 koleji udělena univerzitní práva) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI-KATEDRA LITURGICKÉ TEOLOGIE , Univerzitní 244/22,Olomouc,77900 Olomouc V úterý 11. prosince 1990 se konala imatrikulace nových studentů. V sobotu 15. prosince 1990 byly zahájeny přednášky dálkového studia na Husitské teologické fakultě v Praze, kde bylo studium pravoslavné teologie realizováno. Po skromných začátcích dochází v akademickém roce 1997/1998 k obnovení oboru Pravoslavná teologie

Olomouc - Před pěti lety v Olomouci skončil s hokejem a zdálo se, že je po kariéře. Matouš Venkrbec se vrhl na studia žurnalistiky a teologie. Pokračovatel hokejového rodu se však před třemi lety vrátil, pomohl Prostějovu do první ligy a teď si užívá extraligy v pardubickém dresu. A nejen užívá O fakultě. Teologická fakulta byla založena v roce 1991 jako součást Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Navazuje na kulturní a vzdělávací tradici vyššího teologického a filosofického studia ve městě, která sahá až do počátku devatenáctého století Studium teologie,poradna,odpovědi na dotaz. Studium VŠ Trochu přemýšlím, že seknu s VŠ. Obor porodní asistentka mě moc baví, a moc bych to chtěla dělat, ale mám pocit, že za prvé budu dlouho hledat práci v tom mém oboru a za druhé už chci ZATRACENĚ RYCHLE pryč od rodičů Den otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci je tradiční aktivitou určenou těm, kdo se chtějí dozvědět více o možnostech studia na zdejší univerzitě. Využijte příležitosti prohlédnout si místo svého budoucího studia na vlastní oči a zjistit si informace z první ruky. Den otevřených dveří se koná už v pátek 6. prosince Tomáš Kadlec dokončuje studium teologie a chystá se na pastorační činnost. Publikováno. 30. 7. 2020. V době epidemie jsme navštěvovali pacienty, za kterými nemohl nikdo jiný chodit, říká bohoslovec Tomáš Kadlec v rozhovoru před svým jáhenským svěcením. To přijme z rukou biskupa Tomáše Holuba 29. srpna v.

Cyrilometodějská teologická fakulta - Univerzita Palackého

Dvorským dekretem bylo studium teologie na lyceích ve Štýrském Hradci, Olomouci a Innsbrucku prodlouženo na šest let. 1783, 27. 9. Císař Josef II. navštívil Olomouc a prohlédl si zdejší školy a další ústavy. Na základě císařova rozhodnutí se sídlem lycea i akademického gymnázia stal bývalý jezuitský seminář sv Studium teologie brno Chci studovat psychologii - Vysoké škol . Všechna města Praha Ostrava Brno Olomouc Ústí nad Labem Liberec Zlín České Budějovice Opava Plzeň Český Krumlov Hradec Králové Karlovy Vary Karviná Kladno Most Pardubice Biblická teologie; a dalších 12 programů 15 programů Zobrazit detai V Brně začíná teologické studium na akademické půdě teologie a. Studium teologie od Tridentského sn olomoucký seminá ř v budov ě dominikánského kláštera u sv. Michala, ke kterému byly v 19. a 20. století p řistav ěny další trakty. V Litom ěřicích byl seminá ř upraven z budovy konsisto ře r. 1775 Studium: V letech 1992-1997 absolvoval studium teologie na CMTF UP v Olomouci. V letech 1999 - 2005 absolvoval postgraduální studium na CMTF UP v oboru Praktická teologie - studium křesťanského východu na katedře Spirituality, mezináboženského dialogu a studií křesťanského východu

Na Firmy.cz najdete 99 firem v kategorii Ústavy vysokých škol v Olomouci a okolí. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Univerzita Palackého v Olomouci - Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty, Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra liturgické teologie Cyrilometodějské teologické fakulty, Univerzita Palackého v Olomouci - Ústav lékařské. pro CMTF jsou v programu Humanitní studia a Teologie zajištěna 2 místa na celý akad. rok (10 měsíců) studijní programy v turečtině (angličtině): 2009 Olomouc KCD a KCP CMTF UP v Olomouci ve spol. s HÚ KUv Ružomberku a SDCSv Olomouci A Studium alumnů olomoucké arcidiecéze v římském Nepomučenu v letech 1945-1948 PhDr. ThLic

Studium Bible – CB Olomouc

 1. Spirituální teologie v rámci teologického studia. Antropologické aspekty křesťanské spirituality. Křesťanský ideál svatosti a teologální život. Křesťanská duchovní zkušenost a její rozlišování. Společenství spiritualit v církvi. Boží slovo v duchovním životě Podstata a zásady křesťanské askez
 2. Nizozemská teologie 16. stol. - Menno Simons, Dirck Volckertszooon Coornhert. Nizozemská teologie 20. stol. - Kornelis H. Miskotte, Karl A. Deurloo, Theo de Boer, Nico ter Linden, Willem Barnard. Studium. 1999-2007 postgraduální studium na UK-ETF, obor Nový zákon, Th.D. Disertační práce: Sibylliny věštby I-II a VI-VIII
 3. Struktury církve zítřka: studijní text z pastorální teologie, Olomouc: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta 1972. 47 s. Věda o liturgii: přednášky a texty (1970-1972) , Část 1, Všeobecný úvod , Olomouc: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta 1972. 189 s
 4. IBYZ o.p.s., se sídlem Dolní náměstí 166/22, 779 00, Olomouc, v okrese Olomouc a v kraji Olomoucký kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. O 1021, Krajský soud v Ostravě. Právní forma Obecně prospěšná společnost. Založení v roce 2010. Předmětem podnikání je: Institut provozuje knihovnu
 5. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod ějská teologická fakulta Katedra k řes ťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Lenka Richterová Studium sociální práce na církevních školách - role teologie ve studiu a k řes ťanského zázemí školy z pohledu nev ěřících student ů. - pokus o kvalitativn

Bůh je online a s ním i studium teologie na Univerzitě

2006 Olomouc, CMTF UP 15 / 0 seznámit studenty s mariologií Jana Pavla II. hostovská přednáška Katedra systema-tické teologie výuka fundamentální a dogmatické teologie na teologických fakultách v České republice 19. 9 .2006 Praha, KTF UK 12 / 1 výměna informací, odborná diskuse, hledání možností spolupráce seminář. Lenka Hrdá malířka. N/B: 29. 3. 1983, Přerov (CZ). S/S: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (2003-2011). SV/IE: od 2015 - CZ Památník Mohyla míru, expozice Bitva tří císařů

Ph.D. studium Křesťanské myšlení, UP Olomou

 1. Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší univerzitou v České republice a nejstarší univerzitou na Moravě.Byla založena roku 1573. V současné době má osm fakult - Cyrilometodějskou teologickou fakultu, Lékařskou fakultu, Filozofickou fakultu, Přírodovědeckou fakultu, Pedagogickou fakultu, Fakultu tělesné kultury, Právnickou fakultu a Fakultu zdravotnických věd
 2. Studium sociální práce na církevních školách - role teologie ve studiu a křesťanského zázemí školy z pohledu nevěřících studentů. - pokus o kvalitativní výzkum Study of Social Work at Church Schools - The Role of Theology and Christian Background from The Point of View of The Unbelieving Students
 3. 2009-2010: studium Pontificio Istituto Orientale v Římě, roční studijní stipendium od nadace Renovabis, status studente ospite (hostující student), obor: teologie orientale. 2011-2012: studium Pontificio Istituto di Studi Arabi e d´Islamistica v Římě, studium Modern Standard Arabic (MSA) a úvodu do islamologie
 4. Poslední konfirmaci privilegií olomoucké jezuitské akademie provedl císař Rudolf II. v roce 1581, jenž rozšířil promoční práva i na studenty jiných univerzit, kteří se v Olomouci podrobí rigorózní zkoušce. Tímto aktem byl završen proces vzniku zdejšího vysokého učení
 5. Univerzita Palackého v Olomouci (latinsky: Universitas Palackiana Olomucensis) byla založena v roce 1573 a se svou téměř 450letou tradicí je po Univerzitě Karlově druhou nejstarší univerzitou v českých zemích, na Moravě pak nejstarší. V roce 2019 studovalo na UP téměř 22 000 studentů. V současnosti UP sestává z osmi fakult a umožňuje studium ve více než 270.
Útvary děkanátu: Cyrilometodějská teologická fakulta UP

Teologie online. Univerzita Palackého v Olomouci jako ..

Pavel Ambros (* 19. září 1955, Přílepy) je ředitel Centra Aletti v Olomouci, profesor pastorální a spirituální teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, člen Tovaryšstva Ježíšova, katolický kněz.Ve své publikační činnosti se zabývá problematikou vztahu víry a kultury současného člověka v Evropě, mezináboženského a. Přehledný soupis studijních programů osmi fakult Univerzity Palackého v Olomouci nabízených pro rok 2019/2020. Vyberte si, co chcete studovat

Religionistika a teologie - Studium při práci a zaměstnání

Studium teologie čistě v online formě nabízí od letošního října Univerzita Palackého v Olomouci. Projekt připravovali na tamní Cyrilometodějské teologické fakultě dva roky a během jarní karantény si autoři projektu mohli vyzkoušet zátěžový test naplno. (iRozhlas) Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište. Televizní a rozhlasová studia: Teologická studia: Teologické nauky: Teologie: Teologie a spiritualita zasvěceného života: Teorie a dějiny dramatických umění: Teorie a dějiny výtvarných umění: Trenérství a sport: Trenérství a sport - pedagogika volného času: Učitelství praktického vyučování a odborného výcvik V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším - tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva Studijní program: Sociální pedagogika a teologie (7532N) Forma studia: Denní, Kombinované Délka studia: 3 Zaměření: Pedagogické Náplň programu/oboru: Na základě platné akreditace škola vzdělává v oboru Sociální pedagogika a teologie, který se realizuje ve dvou zaměřeních, a to Sociální práce a Speciální pedagogika

Základní informace: Cyrilometodějská teologická fakulta U

Katolická teologie magisterský prezenční 5 let Zobrazit programy Fakulta tělesné kultury tř. Míru 671/117, Neředín, 771 11 Olomouc Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ bakalářský prezenční, Mediální studia (jednooborové studium, sdružené studium) navazující magisterský prezenčn Studijní texty ze spirituální teologie V. Duchovní život a liturgie Anotace: Texty vycházejí z třetího olomouckého setkání spirituálních teologů ve dnech 28.-29. května 2010, se sjednocujícím tématem Duchovní život a liturgie Theologica Olomucensia was a journal published by Palacky University Olomouc. Founded in 1999 (see archive / ToC), it published original contributions from all fields of theology, i.e. biblical studies, systematics, pastoral theology, religious education, ecumenical theology, church history etc.The contributions were published in English, French, German, or Italian, with English abstracts Univerzita Palackého v Olomouci. Diskuze o UP. Studijní materiály k UP. Napiš článek o UP. Typ školy: veřejná Hlavní sídlo: Olomouc Oficiální stránky: www.upol.cz. Adresa: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Zobrazeno 1 až 8 z 8. Zkratka. Název fakulty

Získat titul bakaláře online lze už i v Česku, prvenství

Olomouc je od středověku významným střediskem vzdělanosti a kultury. Historie olomouckého vysokého školství začíná r. 1566 zřízením jezuitské koleje, která v r. 1573 získala všechna práva jako jiné evroé univerzity na CyrilometodìjskØ teologickØ fakultì Univerzity PalackØho v Olomouci studium v bakalÆłskØm studijním programu 6141 R Teologie ve studijním oboru KłesšanskÆ výchova vykonal/a stÆtní zÆvìreŁnou zkouıku 1. z - dne - s prospìchem - 2. z - dne - s prospìchem - 3. z - dne - s prospìchem - 4. z na UP v Olomouci (OUSHI) OUSHI je vědecká a výzkumná organizace, jejímž cílem i posláním je vědecký výzkum a vzdělávání v oblasti zdraví, se zvláštním důrazem na sociální a spirituální determinanty zdraví. Institut byl založen roku 2011, jeho zakladatelé jsou prof. Peter Tavel a prof. Andrea Madarasová Gecková Ubytování je možné na Domově mládeže při SŠP, Rooseveltova 79, Olomouc. Obor Informační technologie - aplikace výpočetní techniky má dvě zaměření: 1. Telekomunikace - je nutná lékařská prohlídka, 2. Ekonomika - není nutná lékařská prohlídka. Délka dálkové formy studia je 3,5 roku Na samotném studiu se mu nejvíce líbí jeho rozmanitost. V prvních ročnících se učíme hlavně jazyky - latinu, italštinu, hebrejštinu a řečtinu. K tomu máme historii a filozofii. No a potom se přidává ještě teologie a na závěr studia čistě kněžské předměty. Líbí se mi, jak je to studium pestré, dodává

Domácí liturgie velikonočního třídení: Cyrilometodějská

FAQ Teologie online Univerzita Palackéh

 1. studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů; studium k prohlubování odborné kvalifikace. Podrobnější informace o jednotlivých vzdělávacích programech a kurzech naleznete na oficiálních stránkách Centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci
 2. Na studium teologie byl přijat v roce 1968 (neměl dělnický původ, rok pracoval jako dělník v ZPS v Gottwaldově - nynějším Zlíně). Teologii studoval na CMBF v Olomouci, kněžské svěcení přijal v roce 1973
 3. Šéfredaktor Radia Proglas. V Radiu Proglas působí od roku 2006. Vyrostl v Přerově. Během studia teologie na univerzitě Palackého v Olomouci vstoupil do Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce. Pobýval ve Francii, Izraeli a ve Švýcarsku, kde se kromě osvojení nezbytných..
 4. V případě problémů s přístupem kontaktujte správce: informatika@caritas-vos.cz. E-learning 2020+. E-learning 2015 - 2020
 5. Kurzy biblických jazyků nejen pro studenty teologie. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí jazykové kurzy latiny, novozákonní řečtiny a biblické hebrejštiny. Výuka bude probíhat blokovou formou vždy v pátek odpoledne a v sobotu od 2. října 2009. Zajistí ji vyučující Katedry.
Univerzita palackého - kontakt univerzita palackého vLékařská fakulta olomouc přijímací řízení 2021 — závěrečnáNabídka oborů 2016/2017 by Palacky University - Issuu

Web Univerzity Palackého v Olomouci pro zájemce o studium. Vyberte si ze 700 kombinací studijních programů a poznejte Olomouc - univerzitní město Hlavní webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci. Bakalářské studium Vážené uchazečky, vážení uchazeči, vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemiologické situaci v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 bude letos přijímací řízení do bakalářského studijního programu psychologie v prezenční i kombinované formě se zahájením v akademickém roce. Vyvinuto v rámci projektu POMEZI - Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci (CZ.1.07/2.2.00/28.0091) Doporučené prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 10 a vyšš Příspěvky jsou od autorů vyučující předmět spirituální teologie v Centru Aletti v Olomouci. Popis nakladatele Texty vycházejí z třetího olomouckého setkání spirituálních teologů ve dnech 28.-29. května 2010, se sjednocujícím tématem Duchovní život a liturgie Psychologie pro studenty teologie. 107 likes. Služba v církvi není jen práce s Božím slovem, ale také s lidmi. A právě na to druhé se zaměříme našem kurzu odborný asistent na CM teologické fakultě UP Olomouc (patrologie a semináře ekumenické teologie), 2001 - habilitace na CMTF UP v Olomouci, habilitační práce: Jan Evangelista Urban. Sonda do české teologie a spirituality, od 2002 - vedoucí katedry filosofie a patrologie CMTF UP v Olomouci