Home

Při hodu třemi hracími kostkami padl součet 13

3. Při hodu třemi kostkami padl součet 13. Na modré kostce padlo o dvě více než na zelené, na červené o jednu méně než na zelené. Kolik padlo na které kostce? 4. Pozemek má tvar podle následujícího obrázku. Délka strany AF je 6 m, délka strany ED je o 2 metry kratší než AF, strana AB je čtyřikrát delš Související a podobné příklady: Kostky Při hodu třemi kostkami byl celkový součet ok na těchto kostkách 10. Na žluté kostce padlo o 1 oko víc než na červené a na hnědé o 3 oka méně než na červené Jaká je pravděpodobnost že při hodu dvěma hracími kostkami padne součet 7 nebo součin 12? Kostky Při hodu třemi kostkami byl celkový součet ok na těchto kostkách 10. Na žluté kostce padlo o 1 oko víc než na červené a na hnědé o 3 oka méně než na červené. Kolik ok na každé kostce padlo? Pravděpodobnost jevu. 13.02.2013 18:32 | Nahlásit Anonym497873: na toto žádný vzoreček není to bys teda chtěla od matematiky moc, tak jako je nekonečně moc problémů, muselo by být ještě více vzorečků Anonym49787

Jaká je pravděpodobnost, že při hodu třemi hracími kostkami padne a) součet 3, b) součet 5, c) součet 7, d) součet 8, e) součet 10, f) součet 13, g) součet 15? potřebuji poradit pouze jak zjistit počet možností (mA) výpočet už vím , dá se zjistit jinak než sčítáním jako za a) 3=1+1+1. 1možnost , nebo to jde i jinak. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu třemi hracími kostkami nepadne součet 13? [0,9028] 39. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu třemi hracími kostkami nepadne součet dělitelný pěti? [0,801] 40. V urně je 15 černých a 6 bílých koulí. Náhodně vybereme 5 koulí. Jaká je pravděpodobnost, že nebudou mít tutéž barvu. 2. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu hrací kostkou padne číslo menší než 6? 3. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma rozlišitelnými hracími kostkami padne součet ok 7? 4. Jaká je pravděpodobnost, že ze součtů, které mohou padnout při hodu dvěma kostkami, hodíme součet, který je dělitelný třemi? 5 ) Jaká je pravděpodobnost, že při hodu třemi různými kostkami padne a) součet nejvýše tři nebo samá stejná čísla. b) samá sudá čísla nebo samá stejná čísla. c) součet právě jedenáct nebo samá lichá čísla větší než dva. [a) , b) 0,139, c) 0,079] ) Házíme dvěma různě barevnými kostkami (bílou a černou) Vypočtěte pravděpodobnosti, že při hodu dvěma hracími kostkami padne: a) součet hodnot 11, b) součet alespoň 11, c) součet menší nebo roven 5 d) součet právě 2 23 Tyto kostky jsou nejčastěji používány v RPG a válečných hrách, ale setkáme se s nimi i jako s pomůckami při předpovídání budoucnosti nebo jiných.

 1. 1. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu 2 hracími kostkami padne součet 7 nebo 8? řešení: jev A je součet 7 příznivé výsledky : 16, 61, 25, 52, 34, 43 celkem 6 všechny možné 6.6 celkem 36 P ( A ) = 36 6 = 0,166 jev B je součet 8 příznivé výsledky : 26, 62, 35, 53, 44 celkem 5 všechny možné opět 36 P ( B ) = 36 5 = 0,13
 2. Příklad 3. Jaká je pravd ěpodobnost, že p ři jednom hodu t řemi hracími kostkami padne sou čet 12 ? Řešení : všech možných výsledk ů je n = 6 · 6 · 6 = 6 3 = 216 příznivé výsledky jsou sou čty 1+5+6 2+4+6 3+4+5 2+5+5 3+3+6 4+4+
 3. 3) Jaká je pravděpodobnost, že při hodu jednou kostkou padne: a) číslo větší než 4 b) číslo sudé c)číslo menší než 1 d) číslo 5 4) Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma kostkami padne součet: a) právě 11 b) aspoň 11 c) menší nebo roven 5 d) právě
 4. Součet výsledků hodu několika hracími kostkami. a) Hodíme dvěma hracími kostkami (případně dvakrát po sobě jednou a tou samou hrací kostkou) a jednotlivé výsledky sečteme. Předpokládáme přitom, že jde o poctivé hody poctivými hracími kostkami. Označme pk pravděpodobnost, že součet výsledků je roven k. Úkolem je.
 5. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu třemi hracími kostkami padne a) součet 3, b) součet 5, c) součet 7, d) součet 8, e) součet 10, f) součet 13, g) součet 15? 29. Vypočítejte pravděpodobnost, že při hodu třemi hracími kostkami padne a) součet dělitelný čtyřmi, b) součet dělitelný pěti
 6. 3) Pravděpodobnost, že mezi vybranými jablky budou dvě žlutá je 42,4%. 26 Pravděpodobnost a statistika Příklady k procvičení: 1) Házíme šesti různými hracími kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že padnou a) alespoň tři šestky b) alespoň čtyři šestky [0,062 ] [0,0087 ] 2) Házíme pěti různými kostkami

Vrhám třemi hracími kostkami a přeji si, aby při prvním vrhu padl součet 9 a při druhém součet 10. Jaká je pravděpodobnost, že. se to podaří. žádoucí součet padne pouze při prvním vrhu, žádoucí součet padne pouze při druhém vrhu, žádoucí součty nepadnou ani při prvním ani při druhém vrhu 22. Vypočtěte pravděpodobnosti, že při hodu dvěma hracími kostkami padne: a) součet hodnot 11, b) součet alespoň 11, c) součet menší nebo roven 5 d) součet právě 2 23. Systém je tvořen třemi částmi. První pracuje s 95% spolehlivostí, druhá s 85% spolehlivostí a třetí se spolehlivostí 90%. Jaká je spolehlivos 1. Při hodu třemi kostkami padl součet osm. Na červené kostce padlo o 3 více než na modré, na zelené o jednu méně než na modré. Kolik padlo na červené, kolik na modré a kolik na zelené kostce? 2. V aleji je řada 10 stromů. Vzdálenost mezi každými dvěma sousedními stromy je 30 metrů Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji! ☃ 17.01.2016 (Jel.) Rok 2016 s novými a novějšími krystaly od kolegy Pavla! ☕ 17.01.2016 (Jel.) Nabídka knih z oborů matematiky, fyziky, chemie ☑ 23.10.2013 (Jel.) Zkuste před zadáním dotazu použít některý z online-nástrojů, konzultovat použití můžete v sekci CAS Pokud padne součet 10 hráč B vyhrává. Pokud padne součet 11. A otázka je, který z nich má větší šanci vyhrát a No tak, který z nich má větší šanci vyhrát asi pravděpodobně to bude ten jehož součet se při hodu třemi kostkami realizuje více způsoby. Jo, co ti mám na mysli

Příklad: Hrací kostky - slovní úloha z matematiky čislo 283

Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republik V každém hodu lze házet všemi šesti kostkami, nebo jenom některými podle výběru hráče. První hod je povinně všemi kostkami. Hodnoty na kostkách, kterými se nehází, zůstávají v platnosti. Pokud hráč získá na kostkách některou z hodnocených sestav, může, ale nemusí si hodnotu této sestavy zapsat do výsledků

Příklad: Tři kostky - slovní úloha z matematiky čislo 3409

Všech možných výsledků při hodu třemi kostkami je (dle předchozího vysvětlení) =. Určíme . počet výsledků příznivých jevu . B padne součet . 12. Na třech kostkách padnou čísla: 1, 5, 6 - 6 možností (permutace ze 3 prvků) 2, 4, 6 - 6 možností. 2, 5, 5 - 3 možnost Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma hracími kostkami padne a) součet 3, b) součet 4, c) součet 6, d) součet 8, e) součet 10, f. • Hod dvěma kostkami. Vyhrajeme, pokud se nám alespoň jedenkrát podaří hodit 2 šestky ve 24 hodech 22. Vypočtěte pravděpodobnosti, že při hodu dvěma hracími kostkami padne: a) součet hodnot 11, b) součet alespoň 11, c) součet menší nebo roven 5 d) součet právě 2 23. Systém je tvořen třemi částmi. První pracuje s 95% spolehlivostí, druhá s 85% spolehlivostí a třetí se spolehlivostí 90%

Malý John hraje kostky proti Robinu Hoodovi. K výhře mu chybí, aby při hodu dvěma kostkami padl součet osm. Jaká je pravděpodobnost, že porazí Robina již prvním hodem? Výsledek zaokrouhlete na \(3\) desetinná místa Určete pravděpodobnost, že při hodu třemi hracími kostkami padne součet jedenáct nebo dvanáct. Úloha 3. V osudí je 5 bílých a 9 černých koulí. Namátkou vybereme tři koule. Jaká je . pravděpodobnost, že: a) vybrané koule nebudou stejné barvy, b) mezi nimi budou aspoň 2 černé koule. Úloha 4. Při hře v karty je k. Tomášovi padl součet 11 a Jirkovi padl součet 12. Tomáš tvrdil, že existuje více možností, jak může při hodu třemi kostkami padnout součet 11, kdežto Jirka tvrdil, že víc možností existuje pro součet 12. Vypiš všechny možnosti a rozhodni, kdo z nich má pravdu. Rozlišuj barvy kostek při určování počtu možností Spravedlivá hra vyžaduje tranzitivní kostky. Příkladem spravedlivé hry je hra passedix, hra o překročení desítky při hodu třemi hracími kostkami. Pro ne-Laplaceovy pokusy vytvořil Wolfgang Riemer do výuky tzv. Riemerovy kostky, resp. kvádry (Riemer, 1988) Jaké jsou pravděpodobnosti, že při hodu dvěma homogenními hracími kostkami padne na kostkách součet právě 8, součin právě 8, součet čísel je větší než jejich součin? Řešení: Pokus:Hod dvěma homogenními hracími kostkami. Jev A:Při hodu padl na obou kostkách součet právě 8

Jaká je pravděpodobnost, že při hodu 3 hracími kostkami

zpět do nabídky úloh Úloha 3 Určete pravděpodobnost, že při hodu třemi kostkami padne: a) součet 10 b) součet 12. obr. 8. pokračování Řešení úlohy 3 Všech možných výsledků při házení třemi kostkami je zřejmě: . Jedná se o počet všech uspořádaných trojic sestavených z čísel SOUBOR 13 HER S KOSTKAMI JEDNADVACET - Hráči po řadě hází kostkami. Hodnota všech kostek se počítá. Hráč, kterému se jako prvnímu podaří mít součet 21 vyhrává. MODRÉ OČI - Každý hráč háže 3x třemi kostkami. Počítají se pouze sudá čísla. Hráč s ne jvyšším součtem vyhrává

zpět do nabídky úloh Úloha 2 Určete pravděpodobnost, že při hodu třemi hracími kostkami padne součet jedenáct nebo dvanáct. obr. 4 pokračování Řešení úlohy 2 Celkový počet možných případů je dán podle kombinatorického pravidla součinu (každý hod třemi kostkami představuje uspořádanou trojici , ve které na. Určete pravděpodobnost, že při hodu šesti hracími kostkami padnou na alespoň třech kostkách alespoň tři oka. Řešení Rozebereme případy podle počtu kostek, na kterých padnou alespoň tři - pro \(i\) kostek je pravděpodobnos Součet při hodu dvěma kostkami Uvažujme hru založenou na hodu dvěma kostkami. Pro součet ok může nastat některá ze tří možností: a)bude pod 7, b)právě 7, c)nebo přes 7. V případech a) a c) se vyplácí 4 koruny a v případě b) pak 10 korun. Jak velký poplatek by se měl stanovit pro vstup do této hry

Matematické Fórum / Pravděpodobnost I

Teorie pravděpodobnosti výklad i procvičení slideum

 1. 11. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma kostkami nepadne součet 10? 12. Určete pravděpodobnost, že zvolíme správně telefonní číslo, jestliže jsme v něm zapomněli :a) číslice na dvou jeho místech; b) číslice na třech místech a víme, že jsou tyto číslice různé? 13
 2. 23 Při hodu třemi kostkami padl součet 10. Na žluté kostce padlo o 3 více než na zelené a na červené o 2 méně než na zelené. Které číslo padlo na žluté kostce? a) 3 b) 5 c) 6 d) 3 e) 2 24 Pes se rozeběhl za zajícem, který byl od něj vzdálen 30 metrů. Skok psa je 2 m dlouhý, skok zajíc
 3. Při hodu třemi kostkami padl součet osm. Na červené kostce padlo o 3 více než na modré, na zelené o jednu méně než na modré. Kolik padlo na červené, kolik na modré a kolik na zelené kostce? V aleji je řada 10 stromů. Vzdálenost mezi každými dvěma sousedními stromy je 30 metrů. Kolik metrů je od prvního k poslednímu.
 4. Házíme třemi hracími kostkami. Jaká . je pravděpodobnost jevu B, že padne součet větší nebo roven 5? je dělitelné 10 nebo 13 ? Řešení a): že při hodu dvěma kostkami . hodíme součet 10 nebo. stejné číslo na obou kostkách
 5. Jasnovidectví vyučuje profesorka Trelawneyová a tu by zajímalo, zda dokážeš uhodnout čísla na třech kostkách - červené, modré a zelené. Při hodu třemi kostkami padl součet 13. Na modré kostce padlo o 2 více než na zelené a na červené padlo o 1 méně než na zelené. Urči kolik padlo na kostce
 6. a kulatého půdorysu o poloměru 0,5 metru

08) Pravděpodobnost a statistika - Matematik

 1. Při hodu třemi kostkami padl součet 10. Na zelené kostce padlo o jednu více než na červené, na modré o tři méně než na červené. Kolik padlo na jednotlivých kostkách? Na zelené kostce padlo 5, na modré 1 a na červené 4. 3 4
 2. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma kostkami (červené a modré) padne: a) součet 8; b) součet, který je dělitelný pěti; c) součet, který je sudý d) součet menší (větší) než 7? Dvakrát po sobě hodíme toutéž hrací kostkou. Jaká je pravděpodobnost, ž
 3. Při hře budeš používat dva typy hodů. Označujeme je 1k6 a 2k6 +. k6 naznačuje, že se při hodu používá šestistěnná kostka, číslo před písmenem k udává, kolika kostkami je třeba hodit. (Uvedené označení hodů je obvyklé i v jiných hrách na hrdiny.

Matematické Fórum / Pravděpodobnost - Hrací kostk

Příklady na Bayesův vzorec. Dušan Polanský. Náhoda a osud nám někdy splývají v jedno, obvykle tomu ale tak není. Někdy náhoda není až tak velikou náhodou, jak se domníváme, a osud se nám nejednou hodí jako alibi za něco nehezkého, co jsme někomu provedli nebo je výmluvou za naši neschopnost Hurá středeční matika v 8 Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma kostkami (červenou a zelenou) bude součet ok liché číslo za podmínky, že a) padnou různá čísla. b) padnou stejná čísla. c) na červené kostce padne číslo sudé. d) na zelené kostce padne číslo větší než 3 Házíme třemi hracími kostkami. Jaká je pravděpodobnost jevu B, že padne součet větší než 5? Užijte doplňkový jev. Příznivým případem doplňkového jevu je součet menší nebo roven 5, který může nastat následujícím způsobem: součet 3 : 1+1+1 jedna možnost. součet 4: 1+1+2 tři možnost 30. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma kostkami padne součet nejvýše deset. 31. Při výrobě lahví na sklářském licím automatu vzniká průměrně 5% zmetků. Sledujeme soubor 80 lahví, z nichž náhodně vybereme pět kusů. Jaká je pravděpodobnost, že mezi nimi je a. právě 5 zmetků b. právě tři zmetk

Pravděpodobnost - hod kostkami Od: mlp 13.02.18 14:40 odpovědí: 3 změna: 14.02.18 18:44. Dobrý den potřeboval bych prosím poradit s jedním příkladem Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma kostkami padne součet nejvýše deset? Odpovědět na otázku. 3 odpovědi na otázk Vypočítej pravděpodobnost události při výběru z 32 hracích karet, při hodu mincí nebo hracími kostkami na Priklady.com Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 320 Kč a získejte přístup ke všem 62 videím, která jsou v kurzu obsažena . Řešené příklady z pravděpodobnosti od kolegy doc. Tišera Šárce ráno ujel autobus a musela jít do školy pěšky. Zpět se vracela autobusem. Cestováním tak strávila jeden a půl hodiny. Jestliže by do školy a ze školy jela autobusem, strávila by cestováním jen 12 minut Házíme třemi kostkami.a) Jaká je pravděpodobnost, že padne součet 9?b) Jaká je pravděpodobnost, že padne součet 10?c) Odůvodni, proč při hodu třemi kostkami součet 10 padá častěji než součet 9. Pravděpodobnost. Je potřeba rozumět základním aritmetický operacím, procentům a zlomkům. Co je to vlastně pravděpodobnost PDF | Kurikulum matematiky v primárním vzdělávání v Německu pružně reaguje na soustavně se měnící stav lidské společnosti a vědy. Příkladem toho je... | Find, read and cite all.

PDF | Hrací kostka provází člověka už více jak 4000 let. Během staletí si kostky díky své geniální geometrické struktuře našly široké uplatnění ve... | Find, read and cite all. Př. 4: Urči pravděpodobnost, se kterou padne při hodu dvěma kostkami . Pravděpodobnost - 3 šestky ze 7 hodů 4 . utí terče? 3. S jakou pravděpodobností padne na dvou kostkách součet a) šest b) menší než 7. 4. Házíme současně třemi hracími kostkami a sčítáme bodové hodnoty. Který ze součtů 11 nebo 12 je. in One - Ekonomická fakulta JU [email protected Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma kostkami a) nepadne součet 10 (jev A), b) padne alespoň na jedné šestka (jev B)? Řešení: n = 62 = 36 (tolik je všech možných dvojic počtů ok na dvou kostkách). a) Určíme nejprve pravděpodobnost opačného jevu A´: padne součet 10

Priklady.com - Sbírka úloh: Pravděpodobnost Jaká je pravděpodobnost, že při hodu kostkou padne číslo větší než 4? Házíme dvěma hracími kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet padlých čísel je větší než 3? Z 32 hracích karet vybíráme 7. Jaká je pravděpodobnost toho, že mezi nimi budou tři srdce. Při projevu na konferenci investora, generální ředitel Jamie Dimon uvedl, že může uvažovat o zaplacení zvláštní jednorázové dividendy, pokud by akcie dosáhly určité ceny.S jakou pravděpodobností padne při hodu dvěma kostkami součet 7, víme-li, že na první kostce padne číslo 2?Hodíme 2 kostkami, bílou a černou. 13. Výzkumem bylo zjištěno, že určitý lék je úspěšný při léčení jisté choroby přibližně v 98 %. Jaká je pravděpodobnost úspěšné léčby tímto lékem (jev A)? Ř: P(A) ( 0,98. 14. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma kostkami a) nepadne součet 10 (jev A), b) padne alespoň na jedné šestka (jev B)

Pravděpodobnost - tři kostky - součet 10 -1 5

Hodíme dvěmi hracími kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že padla alespoň jedna šestka, když víme, že součet ok padlých na 1. a 2. kostce je 8? [2/5] Příklad 2.68. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma kostkami padly dvě pětky, je-li známo, že součet ok je dělitelný pěti? [1/7] Příklad 2.69 3. Kolik třičtvrtělitrových lahví se naplní třemi litry vody? 4. Do nádoby o objemu 2 500cm3nalil Petr litr vody. Koli k vody ještě musí ještě dolít, aby byla plná nádoba? 5. Při hodu třemi kostkami padl součet 8. Přitom na červené kostce padlo o 3 více než na modré a na zelené o 1méně než na modré Kostky jsou číselná loterie, kde se tipuje výsledek hodu šesti klasickými kostkami (každá kostka má jedno až šest ok či teček). Sázející si mohou vsadit buď na součet kostek, nebo na tzv. figury (rozložení hodnot kostek). Losuje se v krátkém 5minutovém intervalu. Linie malá a velká (Tipsport Arial Wingdings Times New Roman Symbol Capsules Editor rovnic 3.0 PRAVDĚPODOBNOST Náhodné pokusy Náhodný jev Náhodný jev Vztahy mezi jevy Pravděpodobnost náhod. jevu Pravděpodobnost náhod. jevu Klasická pravděpodobnost Snímek 9 Snímek 10 Snímek 11 Statistická pravděpodobnost Snímek 13 Věty o pravděpodobnosti Snímek 15.

K tomuto bloku je sériově zapojen blok složený ze dvou paralelně zapojených součástek každá o p4=0,95. Načrtněte schéma tohoto zařízení a spočtěte pravděpodobnost, že zařízení bude fungovat po dobu (t. řešení: Házíme dvěma hracími kostkami. Náhodná veličina X nechť udává absolutní hodnotu rozdílu padlích ok polévku, tak po mně nikdo nekřičí. Štve mě, že zde nemůžou používat uzeniny. Rosťa F: Maminko, vař prosím jako paní kuchařky. Děkuji. Ivka: Ve školní jídelně se chovají moc příjemně a jsem ráda, že tam pracuje moje sestra s Házíme třemi hracími kostkami - bílou, modrou a žlutou. Kolik různých výsledků můžeme dostat? [216] Kolik různých součtů může padnout? [16] V kolika případech je součtem liché číslo? [8] Kolika způsoby může padnout součet 13? [ 21] 17 Kasina podle země. Bonus za kasino. Kasinové hr

Když se po 4 hodinách Warwick stáhl, byly řady lancasterských značně prořídlé a mrtev ležel i jeden z možných dědiců trůnu vévoda z Exeteru. Bojům, ale nebyl konec. Následoval neúspěšný Edwardův útok na Londýn, při jehož obraně padl nezletilý následník trůnu princ Edward (syn Margaret a Henryho VI, ale někdy se.

Tento projekt je spolufinancovn Evrom socilnm fondem

Tři kostky — Sbírka matematických úlo

Příklady na Bayesův vzore

Pravděpodobnost tahání koulí charakteristische